profil

satysfakcja 81 % 21 głosów

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Determinanty Polityki

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Wstęp do nauki o państwie i polityce DETERMINANTY POLITYKI 1. Podstawowe determinanty polityki: a) ideologia b) ekonomika c) prawo d) moralność e) kultura 2. Charakterystyka poszczególnych determinantów: a) Polityka a ideologia - Pojęcie ideologii: ? sensu stricto ? usystematyzowany zbiór idei na podstawie którego można dokonać oceny stosunków społecznych ? sensu largo ? usyst. zbiór idei będący wyrazem interesów danej grupy społecznej, dyrektyw do działania lub formułowania dyrektyw w celu utrwalenia lub zmiany obecnych stosunków społecznych - Relacje zachodzące między polityką a ideologią ? Na płaszczyźnie metodologicznej - struktura ideologii ? Elementy składowe: ogólne przekonania wartościujące ogólne wyobrażenia o świecie warunki realizowania celów politycznych programy działania ? Kryteria klasyfikacji: wg. społecznej bazy ideologii wg. wewnętrznej struktury ideologii wg. siły i zasięgu ideologii ? Funkcje ideologii przez pryzmat polityki ideologia może dawać obraz świata ideologia może oddziaływać na politykę przez stosunki społeczno-ekonomiczne ideologia może zespalać ruchy polityczne może stanowić zespół czynników emocjonalnych (miłość do Ojczyzny) ? Na płaszczyźnie ideologii i programów politycznych ? Doktryny ? założenia programu politycznego: jeżeli ideologia stanowi ogólne uzasadnienie całokształtu działań politycznych to doktryna jest ich konkretyzację działań ze względu na ich doniosłość dla praktyki politycznej - w trojakim wymiarze: konkretno-historycznym (na tle wydarzeń hist.) zakresowym (na tle działalności ludzkiej) poziomu analizy (analiza i uzasadnienie polityki) ? Program polityczny definicja ? formalny wyraz uświadomienia sobie przez grupę jej obiektywnej sytuacji oraz kierunków i możliwości działania w zak. przekształcania struktury społecznej, ekonomicznej i politycznej. na treść programów politycznych składają się pogl.dot: = ustroju ekonomicznego = organizacji życia społecznego = instytucji publicznych = rozwiązania problemów narodowych = współpracy lub walki politycznej ? Na płaszczyźnie celów politycznych, wartości, norm oraz środków ich realizacji ? Wartości ? rodzą się w sytuacjach konfliktowych ? Normy ? próba ich rozwiązania (sytuacji konfliktowych) ? Adekwacja polityczna ? zgodność między wartościami zawartymi w programach, a realizowanymi (normy) brak adekwacji politycznej ? niezgodność między normami a wartościami politycznymi elementy adekwacji: zgodność realizowanych wartości, ich hierarchii i celów programowych ? Cele władzy politycznej: wskazanie odpowiedniego ustroju dążenie do jego realizacji dyrektywy działania - Ideologia w Polsce ? Polska Ludowa ? ideologia była ?świecką religią?, czymś najważniejszym ? Po 1989 ? pozornie ideologia zanikła, ale lewicę zastąpiła prawica, potem znowu rządziła lewica - Wniosek ? ideologia się ma do polityki jak teoria do praktyki.

Autor miloszk
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.