profil

Artykuły malarskie – farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki.

drukuj
satysfakcja 80 % 25 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I ARTYKUŁY MALARSKIE

Artykuły malarskie są substancjami błonotwórczymi nadającymi powierzchni malowanej odpowiednią barwę, która chroni ją od czynników zewnętrznych lub substancjami zapewniającymi spajanie.

Spośród artykułów malarskich możemy wyróżnić:

? FARBY
? LAKIERY
? KLEJE
? ROZPUSZCZALNIKI


W skład materiałów malarskich wchodzą:

? SPOIWA
? PIGMENTY (BARWNIKI)
? ROZPUSZCZALNIKI

SPOIWA to substancje, które po wyschnięciu materiału malarskiego dają powłokę, Są one, zatem jego najważniejszym składnikiem
Spoiwa dzieli się na rozpuszczalne, nierozpuszczalne w wodzie i emulsyjne.

Spoiwa rozpuszczalne lub wiążące się w wodzie są spoiwami mineralnymi bądź organicznymi i są używane do farb wodnych (np. kreda, wapień, cementy białe i kolorowe, kleje kazeinowe, kleje skrobiowe)

Spoiwa nierozpuszczalne w wodzie (jak np. oleje schnące, pokosty naturalne i sztuczne, żywice naturalne i syntetyczne, asfalty) SA substancjami używanymi do produkcji wyrobów lakierniczych

Spoiwa emulsyjne to zemuglowane w wodzie substancje błonotwórcze. Emulsje te zawierają emulgatory, stabilizatory i środki przeciwgnilne.

PIGMENTY są stałymi substancjami barwnymi, nierozpuszczalnymi w wodzie, które stosowane są w rozpuszczalnikach nadając kolor materiałom malarskim.
Pigmenty to produkty nieorganiczne lub organiczne, naturalne lub syntetyczne.
Rozróżniamy 8 grup pigmentów: białe, żółte, czerwone, brunatne, niebieskie, zielone, czarne, metaliczne
W każdej z tych grup znajdują się pigmenty zasadnicze, które w zależności od pochodzenia i składu chemicznego różnią się zdolnością krycia, intensywnością barwienia, rozpuszczalnością, odpornością na działanie światła, czynników atmosferycznych i chemicznych itp.

ROZPUSZCZALNIKI używane są do rozpuszczania składników błonotwórczych i tworzenia roztworów. Rozpuszczalnikami do wyrobów olejowych i olejno ?żywicznych są benzyny lakowe i terpentyna, Podobnie działa ksylen, który rozpuszcza lakier chlorokauczukowi i asfaltowy
Do rozpuszczania bitumów i lakierów asfaltowych służy solwennafta.
Rozpuszczalniki lakierów nitrocelulozowych to aceton, alkohole, octan etylu i butylu a lakierów spirytusowych ? alkohol etylowy i butylowy.

ROZCIEŃCZALNIKI rozrzedzają gotowe roztwory substancji błonotwórczych i nadają im odpowiednią konsystencję. Są to z reguły ciecze organiczne szybko ulatniające się.

II FARBY

Farby malarskie możemy podzielić ze względu na rodzaj uzyskiwanej powłoki na:

? KLEJOWE,których powłoki są przepuszczalne dla gazów i wody
? LAKIEROWE, których powłoki są zwarte i prawie nieprzepuszczalne dla wody i gazów
? EMULSYJNE, które dają powłoki porowate, przepuszczające gazy, lecz nieprzepuszczające wody.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
6.11.2009 (12:34)

dziekuje bardzo za prace uratowana zostalam

Typ pracy