profil

Rolnictwo

drukuj
satysfakcja 30 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów. Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii.
Rolnictwo ekstensywne - występuje w krajach słabo rozwiniętych, charakteryzuje się niską mechanizacją pracy, używaniem zwierząt do prac na polu, niskim stopniem nawożenia w rolnictwie [brak pestycydów i innych środków chemicznych, ewentualny nawóz mogący się pojawiać to nawóz naturalny - obornik], a także małymi nakładami finansowymi. Występuje w większości krajów Azji oraz Ameryki Środkowej.
KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE
- niskie zatrudnienie w rolnictwie
- wysokie plony
-duże nakłady finansowe i duże
zużycie nawozów sztucznych
-dominuje produkcja zwierzęca
-rozwinięty przemysł rolno-spoż.
-koncentracja gospodarstw rolnych
-stosuje się najnowsze biotechno-logie, pomagające w uzyskaniu wydajnych odmian oraz krzyżówek
zwierząt
KRAJE SŁABO ROZWINIĘTE
- wysokie zatrudnienie w rolnictwie
- niskie plony
- niskie nakłady finansowe, małe zużycie nawozów sztucznych, ale duże nawozów naturalnych [obornik]
- dominuje produkcja roślinna
- niedorozwój hodowli zwierząt
[zwierzęta jako siła pociągowa]
- rozproszenie gospodarstw rolnych
- w krajach słabo rozwiniętych stosuje się monokultury, co prowadzi dowyjałowienia gleby
- niska towarowość produkcji rolne
Agroklimat- klimat badany z punktu widzenia na rozwój i plony roślin uprawnych.
Nawadnianie ?zabieg, którego celem jest uzupełnianie zasobów wody w glebie i zapewnienie przez to właściwych warunków wegetacje roślin.
Melioracje rolne-trwałe polesze4nie jakości gleb, zwłaszcza przed redukcje warunków wodnych
Okres wegetacje- okres w którym roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgotności i ciepła
Rolnictwo- dział gospodarki zajmujący się uprawa i hodowla zwierząt.
Chów-polega na zapewnieniu roślinom lub zwierząt odpowiedniego wzrostu i rozwoju.
Hodowla-zabiegi praktyczny których celem jest ulepszanie roślin i zwierząt
Okres wegetacje- jest to okres w którym średnia dobowa temp wynosi 5C i więcej
Czynniki przyrodnicze-
-rzeźba terenu i w.n.p.m
-wilgotność(tem,opady,okres weg.)
-żyzność gleb
-warunki wodne
Czynniki pozaprzy..
-nawożenie
-stosowanie chemizacje
-melioracja
-poziom kultury rolnej
-użytkowanie ziem

warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa: warunki klimatyczne (umiarkowany ciepły), okres wegetacyjny, warunki wodne, warunki glebowe, rzeźba terenu. gospodarkę ekstensywną (towarową) występuje w państwach posiadających dużą powierzchnię gospodarstw rolnych np.: Rosja, Białoruś, USA, Ameryka Południowa.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: rolnictwo.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
26.6.2011 (11:29)

Bardzo fajna praca.!

Typ pracy