profil

Komunikacja z dzieckiem autystycznym.

drukuj
satysfakcja 54 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W mojej pracy pragnę przedstawić komunikacje z dzieckiem autystycznym.

Spis treści :
1- Krótkie wyjaśnienie pojęcia AUTYZMY
1-2 ? KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM
2- NA CZYM POWINNA OPIERAĆ SIĘ NAUKA KOMUNIKACJI
3- PODSUMOWANIE PRACY

4- W mojej pracy pragnę przedstawić komunikacje z dzieckiem autystycznym.
AUTYZM u wielu dzieci nie rozwija zdolności mówienia, co stanowi dotkliwy problem w komunikacji. Nawet dzieci, które mówią maja duże trudności z rozpoczynaniem i podtrzymywaniem rozmowy. Osoba nie komunikująca się werbalnie, szczególnie nie lubią ćwiczeń z zakresu mowy czynnej. Okazują bardzo szybko znudzenie, udają ze nie widza drugiej osoby albo reagują bardzo agresywnie ich mowie mówienie o sobie jest w drugiej lub trzeciej osobie. U niektórych dzieci zaburzona jest koordynacja ruchowa jak i sprawność są bardzo słabe.
Komunikowanie się z dzieckiem autystycznym jest bardzo trudna, stwarza wiele problemów. Z uwagi na to, ze autyzm wypacza kontakt werbalny z dzieckiem, konieczne jest znalezienie innej drogi komunikacji. Niezbędna jest duża cierpliwość wobec agresywnych sposobów zaspokajania potrzeb, jakie prezentuje dziecko autystyczne. Problemy komunikacyjne niestety często wypaczają wież emocjonalna rodziców z dzieckiem. Wśród osób autystycznych poziom zdolności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu wzrokowego jest istotnie zróżnicowany. Zajęcia z takimi dziećmi mogą okazać się przydatne w każdym wieku i na każdym poziomie rozwoju, gdyż umożliwiają one rozładowanie napiec, wyciszenie, a przede wszystkim zapewnienia dziecku kontaktu z druga osoba i dadzą podstawę do budowania społecznej interakcji. Najważniejsze jest zatem w rozmowie to ,by nie pozwolić dziecku uciec, by prowokować je do tego, by było ciągle obecne i utrzymywało kontakt z drugim człowiekiem. W przypadku najmłodszych dzieci celem jest przede wszystkim rozwijanie zdolności komunikowania się, traktowane jako wyjściowy warunek rozwoju dziecka, a także rozwijanie zdolności do podejmowania aktywności wspólnej z innymi osobami. W niektórych przypadkach dziecko autystyczne nie rozumie co się do niego mówi i reaguje tylko na konkretne polecenia. Aby dobrze nawiązać kontakt z dzieckiem autystycznym należy mieć stały kontakt wzrokowy z dzieckiem. Jeżeli chodzi o kontakt z rodzicami bardzo bliski jest kontakt fizyczny polega on na tym aby zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. W przypadku autyzmu dzieje się tak że dzieci unikają jakiegokolwiek kontaktu. Mają tendecję do charakterystycznego machania raczkami lub bawienia się zabawkami w sposób nie odpowiedni. Np. kiedy dostaje do zabawy samochodzik, to nie bawi się nim tak jak inne dzieci ale jego kołem. Jest bardzo spostrzegawcze dostrzega szczegółów.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy