profil

Znaczenie Ryb

drukuj
satysfakcja 53 % 278 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ryby są ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Stosunek człowieka do nich zmienia się jednak w przeciągu wieków. Pierwotnie ryby stanowiły dla niego jedno z głównych źródeł stosunkowo łatwo dostępnego pokarmu. Świadczą o tym liczne wykopaliska z różnych epok geologicznych, znalezione na wszystkich kontynentach, wśród których są szczątki narzędzi rybackich, a w pozostałościach po osiedlach ludzkich sprzed tysięcy lat ocalały jeszcze resztki po jedzonych rybach. Dawniej główne skupiska ludzi znajdowały się nad brzegami wód, a w średniowieczu ryba była potrawą postną. I to właśnie wtedy śledź okazał się doskonałą rybą łatwą w konserwacji, przez co rozwinął się plan dróg w tamtym okresie. Obecnie ryby są również źródłem pokarmu, a ich coraz większy popyt doprowadza do rozwijania i modernizowania się rybołówstwa.
Obecnie wzrasta również hobbistyczne i sportowe zainteresowanie rybami. Wiele ludzi hoduje małe rybki akwariowe w domach, albo większe, bardziej okazałe są przetrzymywane w specjalnych basenach. Inni ludzie lubią łowić ryby, są nawet urządzane w tym kierunku zawody. Wiele gatunków jest w ten sposób kontrolowane, zagrożone przed wymarciem są chronione, a ewentualnie gatunki których jest za dużo są wybijane.
Wyniki obserwacji ryb są wykorzystywane do celów bioidykacji, tzn. śledzenia wpływu nie korzystnych zmian środowiska wskutek gospodarki człowieka na żywe organizmy i ich reakcji na te zmiany. Regionalne badania nad rybami pomaga określić stopień degradacji środowiska na danym terenie, a zwłaszcza czystość wód oraz pomoc w utrzymaniu liczby w gatunku.
Dotychczasowo, fragmentarycznie wspominałam o znaczeniu ryb jako czułego wskaźnika stanu czystości wód oraz jako obiektu rekreacji (sporty wędkarskie i hodowle). Jednak zasadnicze i podstawowe znaczenie ryb jest takie iż ryby stanowią źródło pokarmu. Jest to bardzo ważne nie tylko dla ludzi ponieważ wywiera to wpływ także na biologie tych kręgowców. Omówiona w dalszej części rola ryb w odżywianiu człowieka i dane o wysokości połowów oparłam na materiałach opublikowanych przez Dział Zasobów Rybnych i Eksploatacji FAO, Rocznik Statystyczny Rybołówstwa Światowego oraz Zjednoczenia Gospodarki Rybnej i Centralnego Zarządu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.
Według dietetyków ponad połowa ludności na kuli ziemskiej jest niedożywiona lub odżywia się w niewłaściwy sposób. Pierwsze polega na zjadaniu zbyt małej ilości pokarmu, natomiast drugie na nieprawidłowym jego składzie np. zbyt dużej ilości węglowodanów do białka.
Białko ryb stanowi średnio 10% całkowitej ilości spożywanego białka zwierzęcego. Mięso ryb jest szczególnie cennym źródłem białka, ponieważ zawiera wszystkie najważniejsze dla człowieka aminokwasy. Zawiera również sole mineralne i witaminy, będąc ważnym źródłem jodu, fosforu, potasu, żelaza i miedzi oraz witamin A i D. Mięso to bywa obficie przerośnięte tłuszczem, przy czym jego udział w ciele ryb może być bardzo różny. W niektórych wypadkach tłuszcz jest bardzo ważnym składnikiem odżywczym gdyż tworzy się z niego tran, głownie z wątroby dorsza, w którym są skondensowane wszystkie witaminy i pierwiastki. Ponadto z ryb wyrabia się mączkę rybną, nawozy, klej, żelatynę oraz stosuje się je w medycynie do leczenia chorób serca, krążenia i stawów poprzez wyrabianie z nich lekarstw.
Natomiast w mięsie ryb jest bardzo niska zawartość węglowodanów dzięki czemu może być ono cennym uzupełnieniem diety, które składają się z przetworów zbożowo ziemniaczanych a także cukrów.
Zdając sobie sprawę z ogólnoświatowego zapotrzebowania na mięso ryb i tran warto zapoznać się ze statystyką połowów, które są także bardzo ważne ponieważ dają zatrudnienie ogromnej liczbie ludności mieszkającej w szczególności nad morzem. W 1980 roku światowy połów ryb wynosił około 64 mln ton, z czego ryby morskie to 56 mln, czyli średni odłów wynosi 1,5 kg/h, a śródlądowe to 8 mln ton, czyli tu odłów wynosi 15,5 kg/h.
Rybołówstwo morskie polega głównie na eksploatacji zasobów rybnych. Wpływ człowieka na ryby żyjące w tych wodach jest jeszcze znikomy.
Rybactwo śródlądowe tym różni się od tego poprzedniego, że tu wpływ człowieka na ryby i na środowisko, w którym one żyją jest znacznie większy.
Jeżeli chodzi o największe potęgi rybackie świata to na pierwszym miejscu uplasowała się Japonia z odłowem wynoszącym 10,7 mln ton, kolejno Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone i Peru. Ich udział w światowym rybołówstwie wynosi 43%.
Obecnie od 1980 roku połów ryb wzrósł około dwukrotnie.


Na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków ryb. Różnorodność ich życia, obyczajów, postaci jest przeogromna, wprost nie wyobrażalna. Jedne gatunki przebywają w otwartej toni wodnej, pojedynczo lub skupione w ławicach, inne żyją na dnie , czasem zagrzebane w mule i piasku, jeszcze inne zamieszkują gąszcze wodorostów, podwodne groty i pieczary. Każde z nich mają inne zwyczaje i pełni określone funkcje w środowisku i są nieodłącznym ogniwem łańcucha pokarmowego.
Wśród tych wszystkich odmian ryb możemy wyróżnić takie które żyją w symbiozie z innymi i takie które są drapieżnikami. Jednym z przykładów symbiozy jest współżycie ryby z bakteriami, które znajdują się w jej przewodzie pokarmowym, natomiast drapieżników wśród ryb jest bardzo dużo- szczególne w wodach morskich.

Ryby są bardzo ważną cząstką otaczającego nas środowiska naturalnego, świata. Ryby są wciąż poszukiwanym produktem pożywienia, gdyż mają one specyficzny smak a ich wartość odżywcza jest bardo duża, a mogą one swobodnie zastępować mięso pochodzenia zwierzęcego.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Wersja ściąga: znaczenie_ryb.doc
Komentarze (3) Brak komentarzy
15.9.2011 (15:45)

beznadzieja , za długie!!!!!!!!!!

28.4.2011 (20:36)

Mogłoby być krótsze ... ale i tak przydatne, dzięki :-)))

11.3.2009 (12:10)

dzieki wam mam prace na przyre dzieki XD