profil

satysfakcja 60 % 10 głosów

Prawa człowieka w Polsce.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE I blok tematyczny KIM JEST CZŁOWIEK? Człowiek posiada dwa elementy fizyczne i duchowe i nie można ich rozdzielić wg. Teorii chrześcijańskiej. Takie rozumienie osoby powoduje, że przerasta ona całą rzeczywistość: - wolność - świadomość - odpowiedzialność to te 3 elementy są charakterystyczne dla człowieka w płaszczyźnie fizycznej, cielesnej. Osoba, która pochodzi od BOGA i jest do niego podobna poprzez i element który stanowi fakt wcielenia i odkupienia -> są to elementy charakterystyczne człowieka w płaszczyźnie duchowej. GODNOŚĆ: osoby- wyznacza absolutna i integralną koncepcję praw człowieka. Koncepcja ABSOLUTNYCH PRAW CZŁOWIEKA: uważa, że prawa człowieka są uprzednie (pierwsze) w stosunku do państwa wcześniejsze ? inne prawa naturalne (z punktu widzenia praw naturalnych ? wszystkie prawa człowieka pochodzą z faktu godności człowieka, na podstawie jego tylko urodzenia tego człowiek, natomiast PRAWA POZYTYWNE (koncepcja) wynikają np. z prawa konstytucyjnego nadanych praw im w danym państwie. Koncepcja Integralna: a. Prawa wolnościowe b. Prawa społeczne c. Prawa solidarnościowe Ad a. Prawa WOLNOŚCIOWE: rozpatrujemy w kategoriach: - nie tylko zakazów - KULTUROWA ? wolność poszukiwania prawdy, wolność wyrażania własnych przekonań i opinii - SPOŁCZENO- GOSPODARCZA- mówimy tu o: * wolności wyboru pracy * stowarzyszeniu się * swobodnej twórczości * wolności angażowania się w życiu społecznym -POLITYCZNA-wolność w naukach działalności politycznej, przynależności do partii politycznych -PŁ. MAŁŻEŃSKO- RODZINNA- swoboda, zawieranie małżeństw, wolność wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. - RELIGIJNA- wolność zapatrywań religijnych, wolność, wyrażania się na zewnątrz, głoszenie swych przekonań, wyrażanie kultu, prowadzenie działalności charytatywnej Ad B. PRAWA SPOŁECZNE- jest to zbiór wymagań jakie człowiek lub grupa społeczna mogą stawiać społeczności aby zapewniła im środki niezbędne do prowadzenia życia godnego i prawdziwie ludzkiego. Przykłady praw: a. Prawo do pracy b. Prawo do sprawiedliwej pracy c. Prawo do własności d. Prawo do udziału w dochodzie e. Prawo do wyżywienia i mieszkania f. Prawo do korzystania z dorobku kulturowego Ad C. PRAWA SOLODARNOŚCIOWE- stoją one w służbie określonych wartości i dóbr człowieka któremu są one należne, ze względu na jego godność np. -prawo do rozwoju - prawo do życia - prawo do pokoju -prawo do czystego i nieskażonego środowiska -prawo do powszechnego używania dóbr Prawa te pojawiły się w nauczeniach poprzez papieży: 1. LEON XII- prawa społeczne- Encyklika Rerum novanus z 1891 roku w niej sformułowano pojęcie sprawiedliwej i słusznej pracy. Kolejne prawo jakie sformułował to PRAWO DO WŁASNOŚCI. 2. PIUS XI- 1931w encyklice poruszył *prawo do płacy i prawo do własności 3.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.