profil

Postacie ducha świętego

drukuj
satysfakcja 74 % 49 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Woda oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Tak jak pierwsze nasze narodzeni dokonało się w wodzie, tak woda chrzcielna oznacza narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym. Duch jest także wodą żywą, która wypływa z boku Chrystusa.

Ogień, ten symbol pojawienia się w Piśmie Świętym wielokrotnie. Obrazuje on wielką moc, z jaką działa Duch Święty, która przepala i przemienia wszystko, co ludzkie, w to, co boskie.

Namaszczenie, chcąc zrozumieć ten symbol trzeba odwołać się do pierwszego namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenie Chrystusa. Jeśli mówimy o wierzących, że są namaszczeni Duchem Świętym, to chcemy przez to wyrazić wiarę i przekonanie o ich udziale w posłannictwie Jezusa Chrystusa - Mesjasza.

Gołębica, już biblijne opowiadanie o potopie, które symbolizuje dokonujące się podczas chrztu oczyszczenie i odrodzenie się człowieka dla życia w Bogu, nawiązujące do obrazu Ducha Świętego w postaci gołębicy. Wypuszczona przez Noego gołębica powraca niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego. Był to znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału