profil

Rola informacji i systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

drukuj
satysfakcja 62 % 55 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rola informacji i systemów informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W dobie XXI wieku, gdy wzrasta rola informacji, przedsiębiorstwo aby było konkurencyjne i rozwojowe, musi korzystać z informacji. Konsekwencją tego, iż informacje stanowią główny element procesu zarządzania, jest dążenie do stworzenia warunków ich sprawnego uzyskiwania, gromadzenia, interpretowania, przetwarzania i transmitowania. Zatem można stwierdzić, że pod tym względem rola menadżera sprowadza się do obsługi uzyskiwanych informacji. Dysponowanie odpowiednimi informacjami w przedsiębiorstwie daje przewagę w walce z konkurencją.
?W czasach fabryk zakładano, że robotnicy niewiele wiedzą, a istotne informacje i inteligencja mogą być przypisane kierownictwu lub wąskiemu zespołowi ludzi, którzy byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji.? Dziś jest inaczej, ponieważ zanim informacja zostanie wykorzystana, przedtem są prowadzone konsultacje które pozwolą dokładnie określić wartość informacji.
Przedsiębiorstwo zdobywa informację po to, aby osiągnąć korzyść z jej używania lub zarobić na sprzedaniu jej dalej. Korzyści z posiadania informacji nie wynikają tylko z możliwości sprzedania. W przeważającej części przedsiębiorstwo osiąga korzyści z informacji, bo może wytworzyć innego rodzaje produktów dzięki nim. Ważnym elementem informacji jest jej odpowiedni obieg w otoczeniu. Najprostszym i często najszybszym sposobem przekazywania informacji są bezpośrednie kontakty menadżerów, kierowników z pracownikami lub pracowników między sobą bądź to w postaci indywidualnych rozmów. Informacja to dziś jeden z najważniejszych zasobów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem; ?Tajemnica sukcesów przedsiębiorstw tkwi przede wszystkim w informacjach.?
Dzięki roli jaką pełni informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, powstał system informacyjny. To system, w którym niektóre funkcje zarządzania przedsiębiorstwem polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz wyznaczaniu decyzji, realizowane są za pomocą komputerów. W czasach globalizacji głównym systemem informacyjnym stała się sieć World Wide Web, która umożliwi nieograniczony dostęp do pozyskiwania informacji. Pozwala ona nie tylko "zapanować" nad olbrzymią ilością informacji, ale także sprawniej funkcjonować i podejmować trafniejsze decyzje.

Dla ogromnej większości przedsiębiorstw z branży przemysłowej i wielu pokrewnych najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie własnych systemów informacyjnych. W chwili obecnej systemy informacyjne są już nieodłączną częścią funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jakość posiadanych systemów informatycznych jest jednym z podstawowych elementów maksymalizacji zysku, ograniczania kosztów i uzyskania przewagi konkurencyjnej, posiadanie choćby podstawowej wiedzy na temat potencjalnych dróg rozwoju przedsiębiorstwa przez osoby odpowiedzialne za jego rozwój staje się koniecznością. Różnorodność wykorzystywanych w przedsiębiorstwach systemów informacyjnych jest ogromna. Systemy informatyczne coraz częściej obejmują wszystkie obszary funkcjonowania firmy, a przy tym są podstawą podejmowania wielu decyzji. Wykorzystywane w przedsiębiorstwach narzędzia systemowe wraz z rozwojem technologii, także potrzeb związanych z pozyskiwaniem informacji ciągle się zmieniają, są do nich wprowadzane coraz to nowe funkcjonalności.
Systemy informacyjne znacznie ułatwiają i wspomagają pracę dzisiejszego menedżera. Dzięki ich zastosowaniu podjęcie odpowiedniej decyzji przez menedżera stało się łatwiejsze. Systemy informacyjne kryją w sobie duże możliwości poprawy informacji udostępnianej osobom na stanowiskach kierowniczych. Jednakże informacja jak i system informacyjny jest tylko kolejnym narzędziem mającym ułatwić i usprawnić pracę w zarządzaniu przedsiębiorstwem W dalszym ciągu decydującą rolę odgrywa jednak czynnik ludzki i to do człowieka należy podjęcie ostatecznej decyzji w oparciu o swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy