profil

Zawory i reduktory do butli tlenowych

drukuj
satysfakcja 83 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Reduktor

Do czego służy reduktor?

Reduktor służy do zredukowania ciśnienia butlowego na ciśnienie robocze, wymagane do spawania lub cięcia tlenem i utrzymania ciśnienia roboczego na stałym poziomie podczas pracy, niezależnie od szybkości opróżniania butli lub zbiornika.

Jakie rozróżniamy rodzaje reduktorów tlenowych?

Rozróżniamy reduktory dźwigniowe i bezdźwigniowe.Najczęściej stosuje się reduktory bezdżwigniowe. Reduktory bez dźwigniowe mogą mieć jedną lub dwie komory rozprężania i zależnie od tego dzielimy je na reduktory jedna stopnia we i dum stopniowe.

Jaka jest różnica między reduktorami dźwigniowymi i bezdźwigniowymi?

Reduktory dźwigniowe działają w ten sposób, że przepływ tlenu między komorą wysokiego ciśnienia a komorą niskiego ciśnienia jest regulowany za pomocą dźwigni połączonej ze śrubą stawidłową umieszczoną z boku reduktora,

W reduktorach bezdźwigniowyoh przepływ tlenu z komory wysokiego ciśnienia do komory niskiego ciśnienia jest regulowany za pomocą śruby stawidłowej, umieszczonej w dolnej części korpusu reduktora

Działanie reduktora bezdźwigniowego

Pracuje on w ten sposób, że po otwarciu zaworu butlowego tlen przepływa łącznikiem 1 do komory wysokiego ciśnienie 2, na przewodzie którego znajduje się manometr 3, wskazujący ciśnienie w butli. Po wkręceniu śruby stawidłowej 4 w prawo, sprężyna 5 podnosi w górę przeponę gumową 6, która z kolei podnosi zaworek redukcyjny 7, w którym umieszczony jest koreczek ebonitowy. Przy takin> ustawieniu reduktora t leń przepływa z komory wysokiego ciśnienia 2 do komory niskiego ciśnienia 8, do której jest włączony manometr roboczy niskiego ciśnienia 9. Ciśnienie tlenu ustala się zależnie od warunków spawania lub cięcia. Po odkręceniu zaworu odcinającego 20, tlen z komory niskiego ciśnienia 8 przepływa przez łącznik 11 do palnika.
Ody spawanie zostanie na chwilę przerwane, zwiększa się stopniowo ciśnienie tlenu w komorze niskiego ciśnienia 8 i przepona 6 wygina się w dół, wówczas sprężynka pomocnicza 12 naciska na zaworek redukcyjny 7 i zamyka dopływ tlenu do komory niskiego ciśnienia 8. Przy rozpoczęciu dalszego spawania zmniejsza się ciśnienie w komorze niskiego ciśnienia 8, sprężyna 5 rozpręża się, podnosi w górę przeponę i zaworek redukcyjny 7, a tlen zaczyna ponownie przepływać do stanowiska spawalniczego. Do komory niskiego ciśnienia 8 jest podłączony zawór bezpieczeństwa, który w przypadku nadmiernego ciśnienia w komorze niskiego ciśnienia otwiera się i wypuszcza nadmiar tlenu do atmosfery.

Różnica między reduktorem jednostopniowym a dwustopniowym

Reduktor jednostopniowy działa w ten sposób, że przez przejście tlenu z komory wysokiego ciśnienia do komory niskiego ciśnienia redukuje się bezpośrednio ciśnienie bullo we na ciśnienie robocze.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy