profil

satysfakcja 29 % 7 głosów

Podstawy Prawa Administracyjnego

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli wynikający z życia w grupie, społeczeństwie. Jest to również działalność państwa, która nie jest ani ustawowa ani sądownicza. Jest natomiast zespołem działań realizowanych przez podmioty na zasadzie i w granicach prawa. CECHY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W USTROJU DEMOKRATYCZNYM: 1.Wiązanie AP prawem ? wszystko wynika z przepisów prawa, jest ograniczone prawem; 2.Władza ustawodawcza składa się z przedstawicieli ludu, umacnia władzę; 3.Wykonawczy charakter działalności AP ? nie stanowi prawa ale je wykonuje, nie ma wpływu na zadania publiczne; 4.Ponoszenie odpowiedzialności za działalność (i za zaniechanie); 5.Kontrola działalności AP przez niezawisłe sądy. CZYNNIKI ROZWOJU ADMINISTRACJI: 1.Przesłanki warunki możliwości materialne państwa, polityka społeczno ? gospodarcza, efektywność organizacyjna administracji 2.Przesłanki cele interes społeczny ? potrzeby i motywacje społeczne, interes który da się odnieść do wielu indywidualnych jednostek. 3.Przesłanki wydawanie decyzji administracyjnej wydawanie ustawy podjęcie innych działań ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO CECHY: wielość pod względem gatunkowym pochodzą od administracji (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały) problem z kodyfikacją nie jest jednolite występowanie aktów prawa miejscowego PODSTAWA PRAWNA: norma ogólna ? upoważnienie danego rzędu organów do wydawania pewnego rodzaju aktów normatywnych norma szczególna ? upoważnienie określonego organu do wydania określonego aktu prawnego regulujące dany wyznaczony przedmiot regulacji (np. Minister Edukacji wyda rozporządzenie o lekturach obowiązkowych) MATERIA NORMATYWNA ? przedmiot regulacji który może być regulowany tylko danym rodzajem aktów prawnych np. tylko w drodze ustawy. WALOR PRAWNY ? możliwość kształtowania podmiotu zewnętrznego w stosunku do administracji np. Czy danym rodzajem aktu można nakładać na obywateli obowiązki. Rozporządzenie nie może wprowadzić nowego obowiązku. PROMULGACJA ? konsekwencje i sposoby ogłaszania aktów prawnych. SYSTEM ZAMKNIĘTY ŹRÓDEŁ PRAWA AKTY PRAWNE: powszechnie obowiązującego ? normy abstrakcyjne i generalne adresowane do każdego obywatela wewnętrznego ? regulują tylko sytuacje wewnątrz administracji obowiązują tylko podmioty, które organizacyjnie podlegają organowi wydającemu ale nie regulują zachowań obywateli SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: 1.Konstytucja 2.Ustawy 3.Umowy międzynarodowe 4.Rozporządzenia z mocą ustawy 5.Rozporządzenia 6.Zarządzenia 7.Uchwały 8.Akty prawa miejscowego KONSTYTUCJA ? wyznacza ustrój, organy państwowe (kompetencje i zakres działania), granice ingerencji administracji (prawa i obowiązki obywatela), wszystkie akty prawa muszą być z nią zgodne.

Autor Twilla1987
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.