profil

Nazewnictwo pierwiastków

drukuj
satysfakcja 76 % 219 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

001. wodór- H nazwa wywodzi się z greckiego hydro genes, co znaczy tworzący wodę
002. hel? He nazwa wywodzi się z greckiego helios - słońce
003. lit - Li Nazwa pierwiastka wywodzi się z greckiego lithos - kamień
004. beryl - Be Nazwa beryl pochodzi z języka greckiego beryllos, grecka nazwa półszlachetnego kamienia berylu.
005. bor - B Nazwa wywodzi się z języka arabskiego buraq oznacza biały.
006. węgiel - C Nazwa wywodzi się z łaciny carbo - węgiel drzewny.
007. azot - N Polska nazwa wywodzi się z greckiego azotikos - nie podtrzymujący życia.
008. tlen - O Polska nazwa wywodzi się od słowa tlić
009. fluor - F Nazwa tego pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa fluo - płynąć.
010. neon - Ne Nazwa pochodzi od greckiego słowa neos - nowy.
011. sód - Na Nazwa polska pochodzi od łacińskiego słowa sodanum - remedium na ból głowy.
012. magnez - Mg Nazwa pochodzi od miasta Magnesia w Azji Mniejszej
013. glin - Al Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa alumen oznaczającego ałun glinowo-potasowy.
014. krzem - Si Nazwa polska wywodzi się od łacińskich słów lapis cremans - kamień dający ogień, krzemień.
015. fosfor - P Nazwa pochodzi od greckich słów phs - światło i phoros - niosący, będący podstawą.
016. siarka - S Nazwa siarki pochodzi z sanskrytu: sira - jasnożółty.
017. chlor - Cl nazwa pochodzi od greckiego słowa khlros - żółtozielony.
018. argon - Ar Nazwa tego pierwiastka pochodzi od greckiego słowa argon - nieaktywny
019. potas - K Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa kalium (alkalia), które wywodzi się z kolei z arabskiego al kalja - popiół roślin, alkalia.
020. wapń - Ca Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa calx (calcis) - wapno
021. skand - Sc Nazwany na cześć Skandynawii
022. tytan - Ti Nazwa pochodzi od mitologicznych greckich Tytanów
023. wanad - V Nazwa pochodzi od Vanadis, skandynawskiej bogini
024. chrom - Cr Odkrywca nazwał go chromem z powodu różnobarwnych związków które tworzy - z grec. chroma - kolor.
025. mangan - Mn Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa manganese (minerał manganu).
026. żelazo - FeNazwa polska wywodzi się z sanskrytu - galga - nazwa rud i metali.


027. kobalt - CoNazwa pochodzi od niemieckiego słowa kobalt (lub kobold) i oznacza złego ducha.
028. nikiel - Ni Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa kupfernickel - fałszywa miedź
029. miedź - Cu Łacińska nazwa miedzi cuprum pochodzi od nazwy wyspy Cypr, gdzie eksploatowano ten pierwiastek już w starożytności
030. cynk - Zn Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa zincum - bielmo, biały.
031. gal - Ga Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa Gallia, starej nazwy Francji
032. german - Ge Nazwa pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa Germania.
033. arsen - As Nazwa pochodzi od greckiego słowa arsenikon (łac. arsenicum), co oznacza silny, bojowy.
034. selen ? Se nazwano go selenem (grec. selene - Księżyc) ponieważ występował obok telluru (łac. tellus - Ziemia).
035. brom - Br Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa brómos - smród.
036. krypton - Kr Nazwa pochodzi od greckiego słowa kryptos - ukryty.
037. rubid - Rb Nazwa pierwiastka wywodzi się z łaciny rubidius - czerwony.
038. stront - Sr Nazwa pochodzi od szkockiego miasta Stronthian gdzie pod koniec XVIII wieku znaleziono minerały tego pierwiastka.
039. itr - Y Nazwa pochodzi od miasta w Szwecji - Ytterby.
040. cyrkon - Zr Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od perskiego słowa zargun - podobny do złota.
041. niob - Nb Nazwa pochodzi od Niobe, córki mitycznego króla Tantalusa. Dawniej nazywany był kolumbem.
042. molibden - Mo Nazwa pochodzi od greckiego słowa molubdos - ołów
043. technet - Tc Nazwa pochodzi od greckiego słowa technetos - sztuczny
044. ruten - Ru Nazwa pierwiastka pochodzi od Rusi - Rutenii.
045. rod - Rh Jego sole wykazują czerwoną barwę, od której pochodzi nazwa grec. rhodon - róża.
046. pallad - Pd Nazwa pochodzi od greckiej bogini Pallas.
047. srebro - Ag Nazwa łacińska pochodzi od słowa argentum, które wywodzi się z sanskryckiego agranta - jasny, biały.
048. kadm - Cd Nazwa pochodzi od greckiego słowa kadmeia (łac. cadmia), którym nazywano węglan cynku.
049. ind - In Nazwa pochodzi od koloru indygo - kolor linii w spektrum.
050. cyna - Sn Symbol pochodzi od łacińskiego słowa stannum (cyna), które wywodzi się z sanskryckiego stas - stały.
051. antymon - Sb Nazwa pochodzi od greckich słów: anti (anty-) i monos (pojedynczy).
052. tellur - Te Nazwa pochodzi od łac. tellus - Ziemia.
053. jod - I (dawniej J) Nazwa pochodzi od greckiego słowa ides - fiolet.
054. ksenon - XeNazwa pochodzi od greckiego słowa xenon - obcy.
055. cez - Cs Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa caesius oznaczającego błękit nieba.
056. bar - Ba Nazwa pochodzi od greckiego słowa barys - ciężki.
057. lantan - La Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthaneis - coś ukrytego, umykającego uwadze.
058. cer - Ce Nazwa tego pierwiastka pochodzi od Ceres - rzymskiej bogini ziarna.
059. prazeodym - Pr Nazwa pochodzi od greckich słów prasios (zielony) i didymos (podwójny).
060. neodym - Nd Nazwa pochodzi od greckich słów neos (nowy) i didymos (podwójny).
061. promet - Pm Nazwa pierwiastka pochodzi od Prometeusza.
062. samar - Sm Nazwa pierwiastka pochodzi od minerału samarskitu nazwanego od rosyjskiego inżyniera górniczego W. Samarskiego.
063. europ - Eu Nazwa pierwiastka pochodzi od słowa Europa
064. gadolin - Gd Nazwa pochodzi od minerału gadolinitu.
065. terb - Tb Nazwa pochodzi od szwedzkiego miasta Ytterby.
066. dysproz - Dy Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa dysprositos - trudny do otrzymania.
067. holm - Ho Ten ostatni nadał pierwiastkowi nazwę, która pochodzi od dawnej nazwy Sztokholmu - Holmia.
068. erb - Er Nazwa pochodzi od szwedzkiego miasta Ytterby.
069. tul - Tm Nazwa pochodzi od Thule dawnej nazwy Skandynawii
070. iterb - Yb Nazwa pochodzi od szwedzkiego miasta Ytterby.
071. lutet - Lu Nazwa nadana mu przez jednego z odkrywców - Urbana, pochodzi od słowa Lutetia - starożytna nazwa Paryża.
072. hafn - Hf Nazwa pochodzi od Hafni - łacińskiej nazwy Kopenhagi.
073. tantal - Ta Nazwa pierwiastka pochodzi od imienia mitycznego króla Tantala.
074. wolfram - W Nazwa polska wywodzi się z niemieckich słów wolf (wilk) i ran (piana).
075. ren - Re Nazwa metalu pochodzi niemieckiej rzeki Ren (łac. Rhenus).
076. osm - Os Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego słowa osme - odór.
077. iryd - Ir Odkrywca, ze względu na intensywną barwę niektórych jego soli, nadał mu nazwę iridium (ang. iridescent - opalizujący, łac. iris - tęcza).
078. platyna - Pt
079. złoto - Au Symbol złota pochodzi od łacińskiego słowa aurora - jutrzenka, zorza poranna.
080. rtęć - Hg Rtęć jest płynną, mobilną cieczą i często określa się ją jako "żywe srebro", "płynne srebro" lub 'szybkie srebro" (łac. hydrargyrum - płynne srebro).
081. tal - Tl Nazwa pochodzi od greckiego słowa thallos - młody pęd. Jest miękkim, kowalnym metalem.
082. ołów - Pb Nazwa łacińska pochodzi od słów plumbum nigrum (łac. czarna cyna).
083. bizmut - Bi Nazwa pierwiastka pochodzi od niemieckiego słowa weismut - biała masa.
084. polon - Po od ojczyzny Marii Skłodowskiej ? Curie - Polski
085. astat - At Początkowo nazywano go alabamitem (od stanu Alabama), później zmieniono jego nazwę na astat (grec. astatos - niestabilny)
086. radon - Rn Radon jest również produktem rozpadu radu (226Ra) - stąd pochodzi jego nazwa.
087. frans - Fr Nazwany na cześć Francji
088. rad - RaNazwa pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa radius - promień.
089. aktyn - Ac pochodzi od greckiego słowa aktinos -promień
090. tor - Th Nazwa pierwiastka pochodzi od Thora, skandynawskiego bóstwa wojny i burzy.
091. protaktyn - Pa Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego słowa protos - pierwszy.
092. uran - U Nazwa tego pierwiastka pochodzi od planety Uran odkrytej na kilka lat przed tym pierwiastkiem.
093. neptun - Np Nazwa pochodzi od planety Neptun.
094. pluton - Pu Nazwa pierwiastka pochodzi od planety Pluton.
095. ameryk - Am na cześć Ameryki
096. kiur - Cm Nazwany został na cześć małżeństwa naukowców: Piotra i Marii Curie, twórców nauki o promieniotwórczości.
097. berkel - Bk Po raz pierwszy wytworzony został w 1949 roku przez Amerykanów: Glenna T. Seaborga, Stanleya G. Thompsona i Alberta Giorso w laboratoriach Uniwersytetu w Berkeley - stąd nazwa.
098. kaliforn - Cf Po raz pierwszy wyprodukowany został w 1950 roku w Berkeley w Kaliornii ? stąd jego nazwa
099. einstein - Es Pierwiastek nazwano na cześć Alberta Einsteina.
100. ferm - Fm Pierwiastek ten nazwano w 1955 roku na cześć fizyka jądrowego Enrico Fermiego.
101. mendelew - Md Pierwiastek ten nazwany został na cześć rosyjskiego chemika Dymitrija Mendelejewa, twórcy układu okresowego.
102. nobel - No Pierwiastek nazwano na cześć szwedzkiego chemika Alfreda Bernharda Nobla.
103. lorens - Lr Pierwiastek ten nazwano na cześć amerykańskiego fizyka Ernesta Lawrence'a - wynalazcy cyklotronu.
104. rutherford ? Rf -na cześć nowozelandzkiego fizyka Ernesta Rutherforda
105. dubn - Db -na pamiątkę Dubnej - rosyjskiego ośrodka badań Jądrowych pod Moskwą, gdzie odkryto wiele nowych pierwiastków
106. seaborg - Sg -zgodnie z propozycją Amerykanów, by uczcić Glenna Seoborga, słynnego odkrywcę pierwiastków
107. bohr ? Bh- na pamiątkę duńskiego fizyka Nielsa Bohra
108. has - Hs -od nazwy niemieckiej prowincji - Hesji, gdzie leży Darmstadt
109. meitner - Mt -od austriackiej fizyczki Lisy Meitner
110. darmsztadt - Ds - od nazwy miasta gdzie znajduje się Instytut Badań Ciężkich Jonów, w którym odkryto pierwiastki od 107 do 112
111. roentgen ? Rg - od odkrywcy promieniowania X zwanego promieniowaniem rentgenowskim
Bez oficjalnych imion pozostają nadal pierwiastki numer 112, 113, 114, 115, 116, 117, i 118 dla których stosuje się nazwy i symbole tymczasowe pochodzące od nazw łacińskich ich liczb atomowych:
112. ununbium - Uub
113. ununtrium - Uut
114. ununquadium - Uuq
115. ununpentium - Uup
116. ununhexium - Uuh
117. ununseptium - Uus
118. ununoctium - Uuo
W zapasie są propozycje: hahn, joliot (pamięci Frederica Joliot-Curie, męża Ireny Joliot-Curie, córki Marii Skłodowskiej-Curie}, a także flerow (dla uhonorowania wybitnego badacza z Dubnej, Georgija Flerowa).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
12.10.2010 (16:50)

Super praca, dokładnie tego szukalem zajebista jest :d szacun ;p