profil

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

drukuj
satysfakcja 60 % 81 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Definicja ogólna-bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów, definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji; do warunków zewnętrznych otoczenie (klientele, właścicieli banków, inne przedsiębiorstwa bankowe, politykę pieniężną i interes społeczny).

Pierwsze banki w starożytności w Babilonie, Grecji i Rzymie. Udzielanie kredytów i wystawianie weksli. XI w n.e. miasta włoskie: pierwsze papierowe pieniądze.
Historia rozwoju banków na ziemiach polskich:
- 1825r. Warszawa, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie: usługi bankowe, udzielanie kredytów.
- 1870r. Warszawa, Bank Handlowy SA
- Polski Bank Przemysłowy
- Krajowa Kasa Pożyczkowa
- Bank Polski SA
- Pocztowa Kasa Oszczędności
- Państwowy Bank Rolny
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Polska Kasa Opieki SA
- II wojna światowa: likwidacja banków i pozostawienie banku Polska Kasa Opieki SA
- utworzono Narodowy Bank Polski (NBP) pełniący wszystkie funkcje
- Bank Gospodarki Żywnościowej, w którym były skupione banki spółdzielcze


Podstawowe funkcje banków:
- emisja pieniądza (bank centralny),
- przyjmowanie depozytów,
- udzielanie kredytów,
- pośredniczenie w przekazywaniu środków finansowych między różnymi podmiotami życia gospodarczego.

W Unii Europejskiej przyjęte jest rozwiązanie ,że na rynku finansowym działają:

* instytucje kredytowe / banki depozytowe kredytowe /
* instytucje inwestycyjne / firmy inwestycyjne /
* instytucje ubezpieczeniowe

System bankowy obejmuje następujące grupy banków :

1. Banki centralne - bank centralny to bank państwowy który równocześnie spełnia 3 funkcje : banku emisyjnego, bank banków i banku gospodarki narodowej. W Polsce to Narodowy Bank Polski / NBP/
2. Banki operacyjne /komercyjne/ to banki : depozytowo - kredytowe i uniwersalne ,najbardziej rozpowszechnione
3. Banki specjalne - to banki których sfera działania ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania lub rodzaju klientów - / specjalizacja terytorialna / ogólnokrajowe , regionalne / , branżowa /przemysłowe , rolne , budowlane/.Banki specjalne to także banki inwestycyjne , komunalne ,hipoteczne .

Banki inwestycyjne zajmują się głównie usługami związanymi z operacjami papierami wartościowymi - investment banking.
4.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy