profil

satysfakcja 61 % 68 głosów

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Rodzaje banków i ich usługi bankowe Definicja ogólna-bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów, definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji; do warunków zewnętrznych otoczenie (klientele, właścicieli banków, inne przedsiębiorstwa bankowe, politykę pieniężną i interes społeczny). Pierwsze banki w starożytności w Babilonie, Grecji i Rzymie. Udzielanie kredytów i wystawianie weksli. XI w n.e. miasta włoskie: pierwsze papierowe pieniądze. Historia rozwoju banków na ziemiach polskich: - 1825r. Warszawa, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie: usługi bankowe, udzielanie kredytów. - 1870r. Warszawa, Bank Handlowy SA - Polski Bank Przemysłowy - Krajowa Kasa Pożyczkowa - Bank Polski SA - Pocztowa Kasa Oszczędności - Państwowy Bank Rolny - Bank Gospodarstwa Krajowego - Polska Kasa Opieki SA - II wojna światowa: likwidacja banków i pozostawienie banku Polska Kasa Opieki SA - utworzono Narodowy Bank Polski (NBP) pełniący wszystkie funkcje - Bank Gospodarki Żywnościowej, w którym były skupione banki spółdzielcze Podstawowe funkcje banków: - emisja pieniądza (bank centralny), - przyjmowanie depozytów, - udzielanie kredytów, - pośredniczenie w przekazywaniu środków finansowych między różnymi podmiotami życia gospodarczego. W Unii Europejskiej przyjęte jest rozwiązanie ,że na rynku finansowym działają: * instytucje kredytowe / banki depozytowe kredytowe / * instytucje inwestycyjne / firmy inwestycyjne / * instytucje ubezpieczeniowe System bankowy obejmuje następujące grupy banków : 1. Banki centralne - bank centralny to bank państwowy który równocześnie spełnia 3 funkcje : banku emisyjnego, bank banków i banku gospodarki narodowej. W Polsce to Narodowy Bank Polski / NBP/ 2. Banki operacyjne /komercyjne/ to banki : depozytowo - kredytowe i uniwersalne ,najbardziej rozpowszechnione 3. Banki specjalne - to banki których sfera działania ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania lub rodzaju klientów - / specjalizacja terytorialna / ogólnokrajowe , regionalne / , branżowa /przemysłowe , rolne , budowlane/.Banki specjalne to także banki inwestycyjne , komunalne ,hipoteczne . Banki inwestycyjne zajmują się głównie usługami związanymi z operacjami papierami wartościowymi - investment banking. 4. Kasy oszczędnościowe - występuje ścisłe powiązanie działalności oszczędnościowej tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców, gospodarstw domowych i samorządów. Są samodzielnymi bankami uniwersalnymi , których organem założycielskim są samorządy lokalne. 5.

Autor dzudz1989
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.