profil

W jaki sposób powstały pokłady węgla kamiennego ?

drukuj
satysfakcja 81 % 1177 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Znaczna część pokładów węgla kamiennego powstała od 360 do 28 milionów lat temu. Węgiel tworzył się na terenach bagnistych, które w tamtym czasie były porośnięte przez wilgotne lasy tropikalne. Szczątki martwych roślin, które opadły na dno bagien powoli ulegały rozkładowi.W pierwszym etapie rozkładu ten przeobrażający się materiał roślinny zamienił się w torf.eśli bagno zapełniło się substancją roślinną, na pokłady torfu osadzały się warstwy mułu i piasku. Potem teren uległ obniżeniu i został ponownie zalany przez wodę i zachodził kolejny etap akumulacji roślinnej. Taki cykl powtarzał się kilkakrotnie, dlatego mówi się, że pokłady węgla kamiennego powstawały na skutek sedymentacji cyklicznej.Sedymentacja ta spowodowała powstanie wielu warstw węgla, które były oddzielone od siebie różnymi skałami osadowymi.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (16) Brak komentarzy
13.12.2011 (19:23)

Dziękuję Ci bardzo mam nadzieje że będzie 5+

12.12.2011 (18:00)

super dzięki Ci
myślę że będzie 5

4.12.2011 (16:27)

Dzięki, dzięki, dzieki! Chwała Ci!! jako jedyna z klasy dostałam 6!!!! Dziękujjje

Geografia świata