profil

Cnota - zadania z podręcznika

drukuj
satysfakcja 43 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zadanie 1
Słowo „cnota” przypisujemy głównie młodym kobietom dla określenia niewinności. Często mówi się: „cnota dziewicza” ; „ona cnotę straciła”. Słowo cnota najwyraziściej dostrzegamy w naszym języku, w innych brak jego odpowiednika. Wyraz ten może również zostać użyty w innych znaczeniach: „Cnoty obywatelskie” ; „cnoty militarne” ; „cnoty intelektualne”. Jednak w dzisiejszych czasach takie znaczenia tego słowa wychodzi z użycia.
Cnota jest dziś rozumiana, jako atrybut czystości (niewinności) dziewczęcej. Sądzę, że znaczenie słowa cnota zmieniło swój sens od czasów Sokratesa. W ówczesnym okresie, cnota była rozumiana jak dobro, którego można się było nauczyć. We współczesnym świecie hasła popularyzujące cnotę (jako: rozum; mądrość, szlachetność, prawdomówność …) są niepopularne. Obecnie światem rządzi pieniądz, władza, sława, kariera, … często powyższe wartości są osiągane poprzez nieliczenie się z uczuciami innych ludzi.
Zadanie 2
W słowach Cycerona dostrzegamy niebezpieczne przyzwolenie na brak szacunku wobec innych ludzi; stawianie na pierwszym miejscu własnych potrzeb (egoizm); stwarzanie zagrożeń (broń masowego rażenia). Jeśli człowiek zapomni o podstawowych zasadach etycznych, jakie powinny kierować światem nauki, może spowodować katastrofę.

Zadanie 3
Według mnie w dzisiejszych czasach trudno jest praktykować cnoty w rozumieniu stoików. Świadczą o tym poniższe argumenty:
1) Nie jest łatwo być prawdomównym gdyż mówiąc prawdę przysparzamy sobie wiele wrogów.
2) Karierowiczostwo; za wszelką cenę pragniemy osiągnąć wysoką pozycję społeczną;
3) Akceptacja zła; tolerujemy negatywne zachowania np. obłuda, drobne kradzieże, dwulicowość, pycha , egoizm, …
4) W wielu przypadkach brak dawania właściwych przykładów w domu rodzinnym (pogoń za pieniądzem; brak kontaktów z członkami rodziny )
5) Obraźliwe przykłady postępowania płynące z mediów (np. Big Brothers; lub zachowanie niektórych artystów np. Doda )

Zadanie 4
Według autora cnota życzliwości jest mało podatna na zatracenie swej cechy. Uważam, że życzliwość jest jedyną cnotą, która łączy ludzi. Dzięki niej ludzie są sympatyczniejsi, śpieszą z pomocą innym. Życzliwość ułatwia życie w społeczeństwie. Miłe słowo i przyjazne spojrzenie sprawia, że ludzie są pozytywnie nastawieni do siebie.Zadanie 5
A utor wspomina, że odwaga może przerodzić się w brawurę, sprawiedliwość przemienić się w okrucieństwo, a prawdomówność w niewrażliwość na ludzkie cierpienie. „ …chociaż wszystkie cnoty mogą ulegać zwyrodnieniu i przepoczwarzać się w przeciwcnoty, to jednak niektóre są mniej, a inne bardziej, pod tym względem narażone.”
Spotkałem się z tym, że uczynki kierowane cnotą szlachetności, mogą przerodzić się w pychę. Pomagając innym nie oczekujmy wzajemności. Jeśli drugiej osobie służymy pomocą to nie powinniśmy czekać na odwdzięczenie się.

Zadanie 6
Dotychczas nie zastanawiałem się, jaki wpływ na moje postępowanie, mają cnoty opisane przez autora Leszka Kołakowskiego. Refleksja podczas analizy tekstu wzbudziła we mnie chęć walki z niedoskonałościami swoimi i otoczenia.
Spowodowały zastanowienie się nad własnym postępowaniem, ale trudno mówić tu o radykalnej zmianie sposobu bycia.

Zadanie 7
Zgadzam się ze słowami, „Kiedy cnoty giną, społeczność ludzka ginie…, „
Jan Kochanowski w „Pieśni XIX” przestrzega, że jeśli zapomnimy, iż jesteśmy do czegoś zobowiązani jako ludzie to „stańczy się po prostu bydlętami, bezrozumnymi istotami żyjącymi w upadku”. Zachęca do tego, aby ludzie rozumni dawali przykład dobrych obyczajów. Kochanowski rozważa o godności i szlachetności człowieka. Istota tak wyjątkowo obdarzona cnotami powinna być odpowiedzialna za swoje postępowanie.
„W pieśni XII” Jan Kochanowski nawołuje do obrony ojczyzny jako najwyższej wartości. Świadczą o tym słowa takie jak: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie”. Pielęgnowanie w sobie cnot jest obowiązkiem każdego człowieka, lecz służba ojczyźnie to cnota największej wartości. „Człowiek, który swe Pospolitej Rzeczy; Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy; (…) Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody”.
Cnotliwe życie jest według poety gwarancją uzyskania zbawiania w niebie.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Formy wypowiedzi