profil

satysfakcja 77 % 21 głosów

Co to jest spółdzielnia

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnie dzieli się na grupy, typy i rodzaje. Podstawą podziału spółdzielni na grupy są ich funkcje spełniane w stosunku do członków. Rozróżnia się dwie grupy spółdzielni: - spółdzielnie użytkowników, to jest spółdzielnie zaspokajające potrzeby gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków) - spółdzielnie wytwórcze (pracy), to jest spółdzielnie zatrudniające członków zarobkowo. W grupie spółdzielni użytkowników są następujące typy i rodzaje spółdzielni: a) spółdzielnie handlowe: - spółdzielnie spożywców - wiejskie spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu - rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu b) spółdzielnie handlu i przetwórstwa: - spółdzielnie mleczarskie - spółdzielnie ogrodnicze c) spółdzielnie oszczędnościowo- pożyczkowe (banki spółdzielcze) d) spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego e) spółdzielnie usług socjalno- kulturalnych i społeczno- wychowawczych, jak : wydawnicze, turystyczno- wypoczynkowe, zdrowia, uczniowskie. W grupie spółdzielni wytwórczych występują : a) rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną i usługami rolniczymi b) spółdzielnie pracy: - spółdzielnie pracy produkcyjno- usługowe i usługowe - spółdzielnie inwalidów - spółdzielnie przemysłu ludowego i artystycznego - spółdzielnie transportowe - chałupnicze spółdzielnie pracy - młodzieżowe spółdzielnie pracy - studenckie spółdzielnie usługowo- produkcyjne - spółdzielnie hodowców. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo ? kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Statut spółdzielni powinien określać: a) oznaczenie nazwy z dodatkiem ?spółdzielnia? lub ?spółdzielczy? i podaniem jej siedziby, b) przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony, c) wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, termin wnoszenia i zwrotu oraz skutki nie wniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę, d) prawa i obowiązki członków e) zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, f) zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał, g) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

Autor sylwia888888
Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.