profil

Egzamin w pigułce - powtórzenie wiadomości do egzaminu gimnazjalnego

drukuj
satysfakcja 84 % 3808 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Czytanie ze zrozumieniem.

1. Pamiętaj o dokładnym przeczytaniu tekstów źródłowych. Na każde pytanie odpowiadaj, szukając właściwej odpowiedzi w tekście źródłowym lub zaznacz właściwą odpowiedź na zasadzie wykluczenia najmniej prawdopodobnych.

II. Zadania krótkiej odpowiedzi.

1. Czytaj wielokrotnie polecenie i wykonuj dokładnie to, o co cię proszą. Pamiętaj, że wypisz, to znaczy zacytuj.
2. Udzielaj tylko takich odpowiedzi, których jesteś całkowicie pewien.

III. Krótkie formy wypowiedzi.

1. Zaproszenie, ogłoszenie
a) Odpowiedź na pięć pytań: kto, kogo, gdzie, kiedy z godziną i po co? Zaprasza; pamiętaj, że najczęściej cel zaproszenia lub ogłoszenia jest podany w poleceniu.
b) Pomiędzy datą i godziną stawiaj przecinek; nie zapomnij o zwrotach: serdecznie zapraszam, mam przyjemność zaprosić.

2. Streszczenie.
Krótko przedstaw treść utworu, nie oceniaj, nie komentuj i nie cytuj.

3. Dedykacja
Zawiera informacje, z jakiej okazji piszemy daną formułę; musi być podpis ofiarodawcy, co najmniej imię adresata, miejscowość i data.

4. Sprawozdanie - notatka informacyjna.
Odpowiedz na następujące pytania: co się wydarzyło, kiedy, gdzie, kto w tym brał udział, z jakiej okazji i jaki był przebieg wydarzenia: w drugiej części oceń krótko to wydarzenie.

5. Plan
- ramowy - w formie punktów, oznaczonych cyfrą, wielką literą z kropką na końcu i konsekwencja w rodzaju wypowiedzeń ? równoważniki zdań lub zdania oznajmujące
- szczegółowy - podpunkty o dowolnych oznaczeniach, mała litera, na końcu przecinek, średnik lub nic, a w ostatnim podpunkcie kropka.

6. Podanie
- prawy górny róg - miejscowość, data
- lewy górny róg - dane nadawcy
- poniżej daty zwrot do adresata , np. Dyrektor SP nr 29 w Częstochowie
- w pierwszym akapicie przedstawienie prośby, np. proszę o..., w drugim akapicie uzasadnienie prośby, na dole po prawej stronie podpis.

7. Pamiętnik
- data, nawet ogólna; wypowiedź w pierwszej osobie, styl potoczny


IV. Dłuższe formy wypowiedzi

1. Charakterystyka
- przedstaw postać, krótko opisz jej wygląd: skup się na cechach charakteru, oceń postać.
- pamiętaj, że często w charakterystykach trzeba coś udowodnić, zatem nie zapominaj o słownictwie: moim zdaniem, w moim przekonaniu, sądzę, uważam.

2. List
- w prawym górnym rogu miejscowość, data poniżej po lewej stronie zwrot do adresata pod listem podpis: nie zapomnij o trzech akapitach: w akapicie pierwszym - cel napisania listu, w drugim akapicie właściwa treść, a w ostatnim pozdrowienia.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (434) Brak komentarzy
13.12.2011 (19:15)

Super, ale tylko na polski ;p

14.4.2011 (15:03)

jest ktos?

13.4.2011 (13:40)

weźcie mi lepiej poszedł ścisły niż human ; o