profil

Elastyczność popytu

drukuj
satysfakcja 53 % 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Elastyczność popytu służy mieżeniu siły z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt.W zależności ot tego,który z tych czynników wpływa na wielkość popytu wyróżnia się 3 rodzaje elastyczności popytu:
- elastyczność cenowa popytu
- elastyczność mieszana popytu (krzyżowa)
- elastyczność dochodowa popytu

2.Elastyczność cenowa popytu - mierzy siłę reakcji popytu na zmiany cen danego dobra.Formułę elastyczności cenowej popytu można przedstawić w postaci stosunku procentowej zmiany wielkości popyytu do procentowej zmiany ceny danego dobra.

Wzór elastyczności popytu przedstawia Ryc.1 (otwieramy za pomocą Painta)

3.Mamy 5 rodzajów elastyczności cenowej popytu:
a) gdy elastyczność = 1
popyt proporcjonalny

b)gdy elastyczność > 1
popyt elastyczny lub o elastyczności wysokiej

c)gdy 0 < elastyczność < 1
popyt nieelastyczny lub o elastyczności niskiej

d)gdy elastyczność ->
popyt doskonale elastyczny

e)gdy elastyczność = 0
popyt doskonale nieelastyczny lub sztywny

4.Elastyczność mieszana (krzyżowa)popytu ? bada stosunek procentowy zmian w popycie na dane dobro do procentowej zmiany ceny innego dobra

Wzór elastyczności mieszanej popytu Ryc.2

a)gdy elastyczność > 0
mamy doczynienia z dobrami substytucyjnymi

5.Rodzaje elastyczności mieszanej:

Elastyczność mieszana popytu < 0
Dobra komplementarne

Elastyczność mieszana popytu = 0
Dobra niezależne

Elastyczność mieszana popytu > 0
Dobra substytucyjne

6.Elastyczność dochodowa popytu

Wzór elastyczności dochodowej popytu Ryc.3

7.Elastczność cenowa podaży


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału