profil

Scharateryzuj rodzaje uprzęży i zaprzęgów

drukuj
satysfakcja 76 % 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

UPRZĄŻ-to ubiór zwierzęcia pociągowego, głównie konia, stanowiący element zaprzęgu, składa się z części: ciągnących, wstrzymujących, kierujących i łączących.
Uprząż może być jednokonna lub wielokonna, chomątowa lub szorowa.
Zapięcia i okucia do uprzęży mogą być wykonane z różnych metali:
Alpaka, mosiądz, mosiądz chromowany, stal niklowa, stal szlachetna nierdzewna.

Uprząż chomątowa :wśród chomąt rozróżniamy :krakowskie, ślaskie, podlaskie i angielskie:
Chomąto jest to część uprzęży konia obejmująca nasadę szyi, złożone z łukowatych, drewnianych lub metalowych kleszczyn oraz przymocowanego do nich skórzanego lub filcowego miękkiego podkładu-na nim opiera się ciężar wozu, który koń ciągnie. W Polsce używane są chomąta: krakowskie (najbardziej rozpowszechnione), śląskie (przystosowane do pojazdu na wysokich kołach), podlaskie (o ruchomych dolnych częściach kleszczyn stosowane najczęściej z dugą) i angielskie. Chomąto wynaleziono w Chinach około 450 roku. Chomąto wyparło uprząż szorową, w której zamiast chomąta był napierśnik. Wynalazek chomąta pozwolił maksymalnie wykorzystać siłę pociągowa zwierzęcia ciągnącego pojazd, dwukrotnie i więcej w stosunku do uprzęży szorowej.

W skład uprzęży oprócz chomąta wchodzą:
-kantar, ze skóry lub nylonu z metalowym wędzidłem-służy do chwytania konia i przytrzymania go,
-nagrzbietnik z podpinką (siodełko),
-podogonie i pas przezkonny,
-napierśnik,
-pasy pociągowe (dawniej postronki) i lejce połączone z wędzidłem do kierowania koniem.
Konstrukcja chomąta sprawia, że siła uciągu konia wykorzystana jest do maksimum; przy tym nie powoduje u zwierząt obrażeń, pod warunkiem odpowiedniego dopasowania wysokości i szerokości; zaprzęg angielski może być jednokonny lub wielokonny; uprząż wyposażona jest w ozdobne natylniki, które razem z naszelnikami i podogoniami stanowią zespół części wstrzymujących; do uprzęży tych stosuje się wiele zdobień.
Uprząż chomontowa jest robiona na miarę i daje się dopasować jedynie na konie niewiele różniące sie od siebie, jest dobrze dopasowana, gdy od strony tchawicy można włożyć płasko złożona dłoń, a w szczycie główki mieszczą sie dwa płasko złożone palce.

Uprząż szorowa ( szory): mogą występować w odmianie lubelskiej i poznańskiej
Uprzęże szorowe zbudowane są z pasów, a w skaład chomąt wchodzą dodatkowe elementy drewniane i metalowe.
Ze względu na okoliczności wykorzystania rozróżnia się uprzęże:
- robocze( szor): doskonale nadaje się do prac i do przyuczania młodych koni.
- wyjazdowe,
- maratonowe

Podstawowe zasady dopasowania uprzęży szorowej:
-uprząż swoimi rozmiarami musi być dopasowana do wielkości końskiego ciała,nie może ograniczać swobody ruchu,sprawiać bólu i tamować oddechu,

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy