profil

Podziękowanie za bierzmowanie

drukuj
satysfakcja 79 % 156 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie.
Oto przed chwilą otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi. Stają przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w pomoc Ducha Świętego przyjmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością.
Apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z Wieczernika głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczernik. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia.
W imieniu swoim i wszystkich, którzy dzisiaj przez Twoją posługę otrzymali Sakrament Bierzmowania pragniemy podziękować Jego Ekscelencji za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone Słowo pełne troski o nas i naszą przyszłość, a szczególnie dziękujemy za udzielenie nam Sakramentu Ducha Świętego.
Pragniemy również na ręce Jego Ekscelencji złożyć podziękowanie naszemu księdzu proboszczowi, ks. X i Pani katechetce Y z a trud jaki włożyli by nas przygotować do tego sakramentu.
Słowa wdzięczności kierujemy również do ks. X i ks. X którzy przez cały okres naszego przygotowania wspomagali nas posługą w konfesjonale i owocnym słowem bożym.
Dziękujemy też wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom i świadkom za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji.
Ekscelencjo , dziękując za ten wielki dar prosimy także : Błogosław nam Ojcze na wszystkie trudy, by duch nasz młody śmiało i odważnie walczył ze złem.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
6.6.2011 (16:06)

to bardzo slabe jak na podziekowanie dla biskupa. wstyd wyglosić to idem per idem przed czcigodną eminencją biskupa...

Typ pracy