profil

Operacje bankowe

drukuj
satysfakcja 32 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Depozyt automatyczny ? po przekroczeniu określonego salda na rachunku bankowym automatycznie uruchomienie pewien depozyt terminowy


Po operacji bankowej jest wyciąg bankowy
Polecenie przelewu ? polega na wydawaniu dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rach we wskazanym banku. Formę tą mogą stosować osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki gospodarcze nie bedące osobowością prawną

Polecenie zapłaty ? właściciel wydaje dyspozycje swojemu bankowi, aby obciążył określona kwotę rachunku dłużnika i miał na rachunkach wierzyciela. Może być stosowana przy regulowaniu nalezności bezspornych gdy dłużnik i wierzyciel maja rachunek w tym samym banku, jeśli banki zawarły porozumienie o stosowaniu tej formy rozliczeń

Emitowanie papierów wartościowych:
1. Emitowanie akcji (akcja ? forma finansowania własnościowego)
? Powstanie banku w formie spółki akcyjnej
? Powiekszenie kapitału akcyjnego istniejącego banku
2. Emitowanie obligacji ? instrumentów pożyczkowych ( w celu rozszerzenia działalności opartej na długoterminowtch źródłach finasowania
? Banku formie spółki akcyjnej
? Inne banki
3. Emitowanie bonów
? Krótkoterminowych bonów kasowych ( w celu krótkoterminowych finasowania operacji aktywnych)
4. Emitowanie certyfikatów depozytowych
? Wygodne i bezpieczne papiery wartościuowe mogą być zbywalne na miedzynarodowych rynkach pieniężnych
Operacje posredniczące ? usługowe ( rozliczenia pieniężne)
Jednostki gospodarcze musza rozliczać się bezgotówkowo przeprowadzając transakcje. Do tego celu konieczne jest posiadanie rachunku bankowego. Niedotrzymywanie tego obowiazkuskutkuje karami pienieznymi.
Numeracja rachunków bankowych
Wg standardu IBAN ( Indyfikation bank Account Number). Rachunek składa się z 3 elementów i posiada 26 cyfr, a w rozliczeniach międzynarodowych dodaje się jeszcze kod kraju.
2 cyfry kontrolne
8 cyfr nr banku
16 cyfr nr rachunku

Rachunek Bankowy
? Rachunki bankwe maja otwierać osoby osoby fizyczne i prawne, instytucje
? Otwarcie rachunku bankowego ? umowa cywilno ? prawna bank ma takie same prawa co klient, osoba
? Bank zobowiazuje się do przechowywania środków paosiadania rachunku bankowego oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pienieznych
? Posiadacz rachunku bankowego zobowiazuje się do gromadzenia na rachunku środków pienieżnych i przeprowadzenia rozliczeń za jego pośrednictwem
? Instytucje rachunku reguluja przepisy kodeksu cywilnego i prawo bankowe. Na podstawie, których banki opracowywuja swoje we.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: operacje_bankowe.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy