profil

satysfakcja 36 % 31 głosów

Operacje bankowe

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Formę tą mogą stosować osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki gospodarcze nie bedące osobowością prawną Polecenie zapłaty ? właściciel wydaje dyspozycje swojemu bankowi, aby obciążył określona kwotę rachunku dłużnika i miał na rachunkach wierzyciela. Może być stosowana przy regulowaniu nalezności bezspornych gdy dłużnik i wierzyciel maja rachunek w tym samym banku, jeśli banki zawarły porozumienie o stosowaniu tej formy rozliczeń Emitowanie papierów wartościowych: 1. Emitowanie akcji (akcja ? forma finansowania własnościowego) ? Powstanie banku w formie spółki akcyjnej ? Powiekszenie kapitału akcyjnego istniejącego banku 2. Emitowanie obligacji ? instrumentów pożyczkowych ( w celu rozszerzenia działalności opartej na długoterminowtch źródłach finasowania ? Banku formie spółki akcyjnej ? Inne banki 3. Emitowanie bonów ? Krótkoterminowych bonów kasowych ( w celu krótkoterminowych finasowania operacji aktywnych) 4. Emitowanie certyfikatów depozytowych ? Wygodne i bezpieczne papiery wartościuowe mogą być zbywalne na miedzynarodowych rynkach pieniężnych Operacje posredniczące ? usługowe ( rozliczenia pieniężne) Jednostki gospodarcze musza rozliczać się bezgotówkowo przeprowadzając transakcje. Do tego celu konieczne jest posiadanie rachunku bankowego. Niedotrzymywanie tego obowiazkuskutkuje karami pienieznymi. Numeracja rachunków bankowych Wg standardu IBAN ( Indyfikation bank Account Number). Rachunek składa się z 3 elementów i posiada 26 cyfr, a w rozliczeniach międzynarodowych dodaje się jeszcze kod kraju. 2 cyfry kontrolne 8 cyfr nr banku 16 cyfr nr rachunku Rachunek Bankowy ? Rachunki bankwe maja otwierać osoby osoby fizyczne i prawne, instytucje ? Otwarcie rachunku bankowego ? umowa cywilno ? prawna bank ma takie same prawa co klient, osoba ? Bank zobowiazuje się do przechowywania środków paosiadania rachunku bankowego oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pienieznych ? Posiadacz rachunku bankowego zobowiazuje się do gromadzenia na rachunku środków pienieżnych i przeprowadzenia rozliczeń za jego pośrednictwem ? Instytucje rachunku reguluja przepisy kodeksu cywilnego i prawo bankowe. Na podstawie, których banki opracowywuja swoje we. Regulaminy Rodzaje Rachunków Bankowych ? Bieżące ? Pomocnicze ? Lokat terminowych ? Oszczędnościowe Umowa Rachunku Bankowego powinna określać : 1. Strone umowy 2. Rodzaj otwieranego rachunku 3. Określona waluta 4. Czas na jaki zostaje otwarty 5. Wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany 6. Sposób dysponowania srodkami zgromadzonymi na rachunku 7. Terminy wyplaty lub kapitalizacji odsetek 8. Terminy reazlizacji zlecen 9. Zakres odpowiedzialności banku za terminowe ( prawidłowe prowadzenie rozliczeń pienięznych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu) 10. Tryb i warunki dokonywania zmiany umowy 11. Sposób i termin wypowiedzenia i rozwiązania umowy rachunku 12. Zasoby rozwiazywania umowy w razie braku obrotów na rynku Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunku powinny odzwierciedlać podstawy prawne do prowadzenia działalności : ? Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sadu, gdzie firma została zarejestrowana ? Regon ( nr.

Autor tygrys6_1986
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: operacje_bankowe.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.