profil

Pojęcia na WOS

drukuj
satysfakcja 32 % 47 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Naród jako zbiorowość ludzi mających świadomość swej odrębności od innych, połączonych wspólną tradycją, kulturą i językiem i posiadających w związku z tym poczucie przynależności do jednej wspólnoty.
Cechy uważane za decydujące o powstaniu narodu kształtowały się w procesie długiego procesu historycznego, którego początkiem było terytorialne łączenie się plemion.
Język ? umożliwia porozumienie się ludzi, umożliwia procesy narodotwórcze przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Państwo - organizacją ludzi związanych z określonym terytorium i władzą.
Kultura ? jest to całokształt dorobku ludzkości społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu jej dziejów, stałe wzbogacany nowymi dziełami twórczymi.
Gospodarka ? jest to całokształt powiązanych z sobą działów i gałęzi produkcji oraz usług.
Symbole narodowe :
Orzeł biały, barwy czerwono ? białe, hymn
Ojczyzna- to kraj w którym mieszkam i w którym się urodziłam.
Rasizm ? teza o nierówności ras, głosząca np. wyższość rasy białej nad kolorowymi.
Szowinizm ? skrajna forma nacjonalizmu wyrażająca się w bezkrytycznym stosunku do dążeń i interesów własnego narodu, pamiętając tylko o zaletach a pomijając jego wady, nienawidząc inne narodów.
Patriota ? jest to osoba która kocha swój kraj.
Nacjonalizm - oznacza postawę solidarności z narodem , ale może zawierać także w sobie zabarwienie negatywne, kiedy uważamy interes swojego kraju za najważniejszy.
Państwo : władza, terytorium , ludność
Państwo to organizacja : suwerenna, polityczna, terytorialna, przymusowa.
Suwerenność ? jest to takie państwo w którym władza państwowa jest władzą niezależną od innych państw.
W jaki sposób nabywa się obywatelstwo ? przez prawo krwi, przez prawo ziem, może je uzyskać cudzoziemiec jeżeli zawarł małżeństwo z obywatelem polski, albo mieszka na terytorium polski co najmniej 5 lat.
Monarchia absolutna ? jeżeli władca skupia w swym zasięgu ręki całą władze.
Monarchia elekcyjna - władza uzyskana przez wybór
Monarchia dziedziczna ? jeżeli uzyskuje się ją dziedzicznie
Monarchie parlamentarne ? monarchia spełnia funkcję ceremonialno ? reprezentacyjną.
Autonomia ? oznacza możliwość stanowienia norm dla samego siebie, samozarządzanie części terytorium państwa.
Reżim polityczny ? jest to całokształt zasad, metod i technik stosowanych przez rzadzących wobec różnych grup.
Państwo totalitarne ? zakłada zniesienie wszelkiej niezależności jednostki, społeczeństwa
Wobec państwa.
Państwo autorytarne ? jest łagodniejszą i mniej represyjną formą dyktatury niż państwo totalitarne.
Państwo demokratyczne ? inaczej praworządne, polega na tym że stosunki miedzy organami państwowymi a obywatelami określone są przez stabilne normy prawne a granicą działania państwa prawnego są prawa człowieka.
Konstytucjonalizm ? jest to uznane że władza państwowa ograniczona jest przez konstytucję.
Ekspansywny ? zmierzający do podporządkowania.
Represje ? prześladowania.


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: pojęcia_na_wos.doc
(0) Brak komentarzy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Ziutek17XD0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 200 pkt 23.5.2015 (21:28)

1 Zaplanuj rodzaj działalności gospodarczej którą będzie zajmowała się twoja firma i pracuj analizę SWOT (Nie może być związana z budownictwem....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

Ziutka56XD0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 200 pkt 23.5.2015 (21:21)

Sporządź budżet gospodarstwa domowego twojej rodziny według podanego wzoru (ma to być w formie tabelki) : Rodzaje dochodów | Kwota  | Rodzaje...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

ajach40 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 20.5.2015 (20:41)

Napisz list motywacyjny do biura wyborczego dla prezydenta

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (20:44)

1. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 2. Jak powstaje inflacja i czym grozi ? 3. Współczesne funkcjonowanie giełdy papierów...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (19:56)

Pytania !! 1. Rodzaje podatków i ich dokładny opis. 2. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 3. Jak powstaje inflacja i czym grozi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.