profil

Najpiękniejszym zabytkiem renesansowym w Poznaniu jest Ratusz.

drukuj
satysfakcja 68 % 194 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RATUSZ POZŃSKI

Najpiękniejszym zabytkiem renesansowym w Poznaniu jest Ratusz. Zbudowano go w 1300 roku za panowania Wacława II Czeskiego. Poznański Ratusz był jednopiętrowym, gotyckim budynkiem. Do dziś mamy w Ratuszu piwnice z tego okresu. Kiedy trwała II wojna światowa poznański ratusz był bardzo zniszczony. W 1536 roku w mieście wybuchł wielki pożar, w którym uczestniczył także ratusz. Budynek, a w szczególności wieżę remontowano w latach 1540-1542, ale mimo to nadal stan wieży groził katastrofą. W 1550 roku Rada Miejska zawarła umowę na przebudowę i rozbudowanie ratusza z architektem Janem Baptystą di Quadro. Prace nad rozbudowaniem trwały do 1560 roku. Architekt podwyższył ratusz o jeden poziom, rozbudował go na zachód, dodał trzykondygnacyjną loggię i attykę. Podczas remontu zamówiono u ślusarza zegar, który miał jedną półtarcze, trzy pełne tarcze i "urządzenie błazeńskie, czyli koziołki?. Zegar został zainstalowany w 1551 roku. W 1675 roku piorun uderzył w wieżę. Zniszczył ją wraz z koziołkami i zegarem. Kiedy ją odbudowano w 1560 roku, wzniosła się na 90 metrów. Hełm wieży zniszczył huragan w 1725 roku. W latach 1781 do 1784 roku dzięki Komisji Dobrego Porządku ratusz poddano gruntowemu odnowieniu. Otrzymał kształt, który ma obecnie. Kolejny remont ratusza przeprowadzono w latach 1910-1913, kiedy zniszczono renesansowe polichromie. Zastąpiły je czarne boniowanie. W 1913 roku na wieże powróciły jednak koziołki. W walkach o Poznań w 1945 roku ratusz poważnie ucierpiał. Wnętrze zostało uszkodzone przez wybuch bomby fosforowej, a wieża zawaliła się aż do czworobocznej, gotyckiej postawy. Codziennie od 1551 roku, o godzinie 12:00 2 koziołki trykają się. Ratusz poznański nazywany jest najpiękniejszą budowlą renesansową.

W ratuszu obecnie odbywają się liczne koncerty, udzielane są śluby,
Najciekawsze pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze. Wielka Sień (zwane też salą odrodzenia) jest jednym z najpiękniejszych wnętrz renesansowych w Polsce. Przykrywa ją bogato dekorowane kasetonowe sklepienie, wsparte na dwóch filarach. W jednym z kasetonów umieszczono herb Poznania. W zachodniej ścianie sali zachowały się dwa późnogotyckie portale z 1508. Izba Królewska o sklepieniu kolebkowym z lunetami była miejscem posiedzeń rady miejskiej nazwa jej powstała w 17 wieku i pochodzi od wiszących tu portretów królewskich.

Z wagi miejskiej przeniesiony został do ratusza renesansowy kominek z 1541 roku. W izbie sądowej stoi posąg króla Stanisława Augusta, wykonany w 1791 roku. Sala ta jest nakryta renesansowym sklepieniem z połowy XVI wieku. Pomieszczenia na drugim piętrze pokryte są renesansowymi stropami z rekonstruowanymi po II wojnie światowej. W ratuszu mieści się muzeum historii Miasta Poznania.

POZNAŃ

Poznań jest jednym z największych i najstarszych miast, które znajduje się w województwie wielkopolskim, nad Wartą. Jest dużym ośrodkiem przemysłowym, handlowo-finansowym, kulturalnym i naukowym. Poznań znajduje się między Berlinem, a Warszawą. Jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym w kraju. Posiada międzynarodowy port lotniczy. Prezydentem miasta jest Ryszard Grobelny. Poznań ma rozwinięty przemysł środków transportu, maszynowy, chemiczny, metalowy, elektrotechniczny, odzieżowy, skórzany i poligraficzny. Co rok odbywają się Międzynarodowe Targi Poznańskie. W Poznaniu jest osiem szkół wyższych i kilkanaście prywatnych, które kształcą 133 000 studentów. Działają też liczne placówki naukowo-badawcze. Poznań to miasto na prawach powiatu. Miasto podzielone jest na 5 dzielnic (Stare Miasto, Nowe Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda), które nie posiadają odrębności administracyjnej, ale posiadają część instytucji gminnych.

RENESANS

Renesans, inaczej odrodzenie to okres intelektualnego fermentu w kulturalnych dziejach Europy. Postrzegany jako koniec średniowiecza i początek czasów nowożytnych. Renesans rozpoczął się we Włoszech pod koniec XIII wieku i trwał w Europie do końca XVI wieku. Celem renesansu było osiągnięcie biegłości w dziedzinach humanistycznych, matematyce, w sztuce i rzemiosłach, wychowaniu fizycznym i różnych dziedzinach sportu, przekraczanie granic wszelkiego poznania. Epoka ta z założenia czerpała osiągnięć antyku, zarówno jeśli chodzi o filozofię, jak i sztukę. Optymizm poznawczy, wiara w możliwości człowieka doprowadziły do szybkiego rozwoju różnych dziedzin nauki i przyczyniły się do rozkwitu sztuki renesansowej. W renesansie powstały też traktaty polityczne np. Książę N. Machiavellego czy Utopia Th. More?a (Morusa). Krytycyzm myślowy, dociekliwość intelektualna doprowadziły m.in. do powstania reformacji. Założenia renesansu szybko upowszechniły się w Europie dzięki wynalazkowi druku w połowie XV wieku. Wśród pisarzy tej epoki z Polski należy wymienić Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Klemensa Janickiego, Andrzeja Frycza Modrzewieckiego, Stanisława Orzechowskiego, Łukasza Górnickiego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (8) Brak komentarzy
12.10.2011 (17:08)

no ,faktycznie bez sensu........

12.10.2011 (17:06)

zal mi tej twojej przcy (sciagniete i tyle..!)

12.10.2011 (17:04)

cos ci ta praca nie wyszla bo pare razy jest "1560r." a to jest zupelnie bez sensu ten twoj tekst