profil

Poziomy troficzne- ściąga

drukuj
satysfakcja 57 % 55 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POZIOMY TROFICZNE- pod względem odżywiania się populacje podzielono na grupy zwane poziomami troficznymi
PRODUCENCI to rośliny zielone i samożywne protisty zdolne do samodzielnego wytwarzania zw organicznych w procesie fotosyntezy, wyprodukowane przez nie subst są wykorzystywane do przemian metabolicznych bądź wbudowane we własne tkanki i tworzą tzw biomasę roślinną
KONSUMENCI. czyli organizmy heterotroficzne korzystają z niej. Te zaś można podzielić na roślinożerców (konsumenci I rzędu), którzy żywią się bezpośredni roślinami, drapieżniki I rzędu (konsumenci II rzędu), żywiących się roślinożercami i drapieżniki II rzędu (konsumentów II rzędu) zjadających z kolei drapieżniki I rzędu. Martwymi szczątkami producentów, roślinożerców i drapieżników ( a także opadłymi liściami i wydalinami zwierząt) żywi się liczna grupa SAPROFAGÓW (szczątkojadów), które same stają się pożywieniem dla drapieżników, niektóre saprofagi, głównie bakterie i grzyby, przekształcają czyli redukują zw organiczne do nieorganicznych, stąd też nazwani są reducentami (destruentami)
Sukcesja- proces zmian prowadzących na danym terenie do przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone.
Przejściowe stadia sukcesyjne określa się mianem seralnych, a cały szereg jako sera. Ostateczna postać ekosystemu to klimaks.
Sukcesja pierwotna- zaczyna się na terenie uprzednio nie zajętym przez żadną biocenozę np. zarastanie zbocza klifowego
Sukcesja wtórna- biocenoza rozwija się na zajętym terenie wcześniej przez inna, np. wyręby
HOMEOSTAZA-stan pełnej dynamicznej równowagi wewnętrznej pomiędzy elementami ożywionymi i nieożywionymi
PRODUKCJA PIERWOTNA BRUTTO- całość wyprodukowanej przez producentów materii organicznej
PRODUCKJA PIERWOTNA NETTO- tylko połowa PPB zostaje zmagazynowana w tkankach roślinnych jako tzw biomasa
PRODUKCJA WTÓRNA NETTO- biomasa jaka łącznie zmagazynowali konsumenci ( po odliczenie strat na oddychanie, utrzymanie temp itp.)
PRODUKTYWNOŚĆ- ilość biomasy wyprodukowanej w jednostce czasu w przeliczeniu na wielkość ekosystemu,
Produktywność producentów to pierwotna (netto, brutto), a konsumentów to wtórna (brutto, netto)
CYKL BIOGEOCHEMICZNY- obieg związków i pierwiastków chemicznych odbywających się w obrębie całej biosfery
FOTOSYNTEZA- proces ten zachodzi w chloroplastach fotoautotrofów, składają się na nią reakcje zależne od światła-faza jasna i niezależne- faza ciemna.

W fazie jasnej uczestniczą grana, w błonach je budujących są barwniki fotosyntetyczne (przede wszystkim chlorofile) o raz przenośniki elektronów i jonów H . Pod wpływem światła elektrony wybite z pobudzonych chlorofili wędrują w przenośnikach umożliwiając syntezą ATP. Przenoszone SA też jony wodorowe pochodzące z wody, jony wodorowe wykorzystywane są do zredukowania przenośnika wodoru. Faza ciemna zachodzi w stromie- macierzy wypełniającej wnętrze chloroplastu. Znajduję się tam enzym rubisco, który potrafi przyłącza CO2 do zw organicznego, powstający związek przekształcany jest dalej w glukozę (niezbędnego wodoru dostarcza zredukowany przenośnik z fasy jasnej), a część służy do odtwarzania za organicznego przyłączającego CO2, energia do reakcji fazy ciemnej pochodzi z ATP syntetyzowanego w fazie jasnej
HIPOTEZA GAI zaklada ze cala Ziemia można traktowac jako jeden zywy system ekologiczny, pod względem właściwości zbliżony do olbrzymiego superorganizmu, to Zycie ma największy wplzw na sklad chemiczny atmosfery a jednoczesnie utrzymuje homeostaze


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy