profil

satysfakcja 72 % 45 głosów

Praca dyplomowa (Praca Inżynierska) - kierunek górniczy

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W dalszym okresie zaprojektowano zagospodarowanie złoża w czterech pokładach z zasobami przemysłowymi tj. 703/1, 706, 713/1-2, 713/1-2 712/1-2 w parcelach o korzystnych parametrach geologiczno-górniczych, umożliwiających prowadzenie ekonomicznie opłacalnej eksploatacji. Eksploatacja prowadzona będzie na poziomach 1000 i 1200m. Z uwagi na występowanie w złożu zagrożeń tąpaniowych część zasobów przemysłowych, potraktowano jako rezerwę zasobową na wypadek zmian w eksploatacji wynikających z konieczności likwidacji bądź ograniczenia tych zagrożeń. Generalnie złoże eksploatowane będzie w 4 rejonach: E1, E2, C, W1. Podział złoża na 4 rejony związany jest z ich oddzielnością pod względem wykształcenia geologicznego głownie tektoniki złoża. Eksploatacja podpoziomowa Roboty górnicze przygotowawcze oraz eksploatacja na poziomach 1000 i 1200 prowadzona będzie podpoziomowo przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie występujące oraz spodziewane warunki naturalne złoża nie stanowią bariery w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji poniżej poziomu 800m. Eksploatację pokładów w Kopalni ?Rydułtowy-Anna? Ruch I w znaczący sposób utrudniają a niejednokrotnie uniemożliwiają następujące uwarunkowania: a) intensywna i bogata tektonika złoża, która w istotny sposób obniża wartość przemysłową złoża. Strefy dużych uskoków o przebiegu równoleżnikowym i południkowym uniemożliwiają rozwinięcie na szeroką skalę frontu eksploatacyjnego. Eksploatacja ścianowa z konieczności jest ?dopasowana? do tektoniki złoża, b) zmienność zalegania i budowy pokładów , do których należy zaliczyć: - zmiany w rozciągłości i nachyleniu, - lokalne ścienienia i rozwarstwienia pokładów, - przerosty i wysokie zapopielenie, c) niekorzystne warunki górniczo ? geologiczne, tj.: - słabe skały stropowe, - wzmożone ciśnienie górotworu wzrastające wraz z głębokością, - wysoka temperatura pierwotna skał. Warunki te wymagają często zagęszczenia obudowy lub stosowania profili o zwiększonej wytrzymałości. Utrudnieniem w eksploatacji są częste zjawiska odprężeń górotworu (tąpania). Eksploatacja złoża prowadzona będzie w sposób ograniczający występowanie zjawisk odprężających . W związku ze schodzeniem na coraz niższe poziomy obserwuje się wzrost temperatury pierwotnej skał oraz związany z tym wzrost temperatury powietrza. Zwalczanie zagrożenia temperaturowego prowadzone jest sposobami wentylacyjnymi. W przypadku znacznego pogorszenia warunków klimatycznych kopalnia przewiduje stosowanie na głębokościach 1000 m i poniżej urządzeń klimatyzujących. Z powyższych względów utrudnione będzie prowadzenie w rejonie wentylacyjnym dwóch ścian jednocześnie . d) ochrona powierzchni i głównych wyrobisk górniczych : - filary ochronne dla szybów i zakładu głównego, - filary ochronne dla przekopów. 6.Projekt eksploatacji pokładu 703/1 6.

Autor zydanet
Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.