profil

satysfakcja 72 % 45 głosów

Praca dyplomowa (Praca Inżynierska) - kierunek górniczy

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W poprzednich latach kopalnia zrezygnowała ze stosowania systemu eksploatacji z podsadzką suchą dmuchaną ze względu na wysokie koszty jej stosowania i nie przewiduje się również wznowienia tego systemu eksploatacji. 5.3 Projektowane zagospodarowanie złoża Złoże węgla kamiennego ?Rydułtowy? jest zlokalizowane w niecce jejkowickiej a zasoby bilansowe udokumentowane są do głębokości 1300m. Aktualnie kopalnia ?Rydułtowy-Anna? Ruch I eksploatuje złoże podpoziomowo z poziomu 800 m na poziomach 1000 i 1200m. Docelowym poziomem wydobywczym kopalni ?Rydułtowy-Anna?jest poziom 800m. W dalszym okresie zaprojektowano zagospodarowanie złoża w czterech pokładach z zasobami przemysłowymi tj. 703/1, 706, 713/1-2, 713/1-2 712/1-2 w parcelach o korzystnych parametrach geologiczno-górniczych, umożliwiających prowadzenie ekonomicznie opłacalnej eksploatacji. Eksploatacja prowadzona będzie na poziomach 1000 i 1200m. Z uwagi na występowanie w złożu zagrożeń tąpaniowych część zasobów przemysłowych, potraktowano jako rezerwę zasobową na wypadek zmian w eksploatacji wynikających z konieczności likwidacji bądź ograniczenia tych zagrożeń. Generalnie złoże eksploatowane będzie w 4 rejonach: E1, E2, C, W1. Podział złoża na 4 rejony związany jest z ich oddzielnością pod względem wykształcenia geologicznego głownie tektoniki złoża. Eksploatacja podpoziomowa Roboty górnicze przygotowawcze oraz eksploatacja na poziomach 1000 i 1200 prowadzona będzie podpoziomowo przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie występujące oraz spodziewane warunki naturalne złoża nie stanowią bariery w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji poniżej poziomu 800m. Eksploatację pokładów w Kopalni ?Rydułtowy-Anna? Ruch I w znaczący sposób utrudniają a niejednokrotnie uniemożliwiają następujące uwarunkowania: a) intensywna i bogata tektonika złoża, która w istotny sposób obniża wartość przemysłową złoża. Strefy dużych uskoków o przebiegu równoleżnikowym i południkowym uniemożliwiają rozwinięcie na szeroką skalę frontu eksploatacyjnego. Eksploatacja ścianowa z konieczności jest ?dopasowana? do tektoniki złoża, b) zmienność zalegania i budowy pokładów , do których należy zaliczyć: - zmiany w rozciągłości i nachyleniu, - lokalne ścienienia i rozwarstwienia pokładów, - przerosty i wysokie zapopielenie, c) niekorzystne warunki górniczo ? geologiczne, tj.: - słabe skały stropowe, - wzmożone ciśnienie górotworu wzrastające wraz z głębokością, - wysoka temperatura pierwotna skał. Warunki te wymagają często zagęszczenia obudowy lub stosowania profili o zwiększonej wytrzymałości. Utrudnieniem w eksploatacji są częste zjawiska odprężeń górotworu (tąpania). Eksploatacja złoża prowadzona będzie w sposób ograniczający występowanie zjawisk odprężających .

Autor zydanet
Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.