profil

Praca dyplomowa (Praca Inżynierska) - kierunek górniczy

drukuj
satysfakcja 74 % 50 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Szczególną uwagę zwróci się na zjawisko zagrożenia wyrzutami gazów i skał
w pokładzie 713/1-2 w rejonie E1, na etapie, gdy rozpoczną się tam roboty przygotowawcze pod wcześniej wybranymi w rejonie E1 parcelami pokładu 703/1 [5].
5.Charakterystyka górniczo ? geologiczna kopalni
5.1 Eksploatacja pokładów
Eksploatacja pokładów węgla prowadzona jest w kopalni ? Rydułtowy ? od 1792 r. Historia badań i rozpoznanie złoża zostało bogato udokumentowane.
Na przestrzeni ponad 200 lat istnienia obecna KWK ?Rydułtowy-Anna? przechodziła szereg zmian organizacyjno-technicznych. Ważniejsze wydarzenia tego okresu godne odnotowania przedstawiono w poniższym kalendarium:
? 1788 r. - z inicjatywy Karola von Hoym zapoczątkowano badania geologiczne w rejonie Rybnika,
? 1792 r. - na wzgórzu "Babiogóra&rsquot; powstała kopalnia "Hoym",
? 1806 r. - Fryderyk von Sack uruchomił kopalnię "Charlotte",
? 1823 r. - w kopalni "Hoym" zainstalowano pierwszą maszynę parową,
? 1933 r. - unieruchomienie na 4 lata kopalni "Charlotte",
? 1936 r. - kopalnia "Hoym" zmieniła nazwę na "Ignacy",
? 1940 r. - włączenie kopalń "Ignacy" i "Charlotte" do koncernu Herman Goring Werke,
? 1945 r. - zmiana nazwy kopalni "Charlotte&rsquot; na "Rydułtowy",
? 1968 r. - połączenie kopalni "Rydułtowy" i kopalni "Ignacy" w jedną kopalnię
pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego "Rydułtowy",
? 1993 r. - kopalnia weszła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.,
? 2000 r. - przekazanie obiektów powierzchni kopalni "Ignacy" Gminie Rybnik na rzecz utworzenia Zabytkowej Kopalni "Ignacy - Hoym",
? 2003 r. - kopalnia weszła w skład Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach,
? 2004 r. - połączenie kopalń KWK "Rydułtowy" i KWK "Anna" w dwuruchową kopalnię KWK "Rydułtowy - Anna" z siedzibą w Rydułtowach.


Eksploatację złoża prowadzono w warstwach porębskich i jaklowieckich
oraz w niewielkim zakresie w warstwach siodłowych (pokłady 505, 506, 507 i 508).
Pokłady warstw porębskich do poziomu 800m zostały już w znacznym stopniu wyeksploatowane. W tej grupie warstw eksploatowano pokłady: 602, 604, 606, 607, 608, 609, 612/1-2, 613/1, 613/2, 613/3 615/1-3, 620/1-2, 624, 626/2, 629/1-2, 630/1-2 i 630/2.
W warstwach jaklowieckich, stanowiących bazę zasobową kopalni eksploatowano dotychczas pokłady 703/1, 705/2-3 i 713/1-2. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w dwóch pokładach warstw jaklowieckich 703/1, 713/1-2 w partiach W1, E1, C.
5.2 Systemy eksploatacji
Ze względu na warunki geologiczno ? górnicze, zaleganie i miąższości złoża stosowany jest powszechnie system ścianowy na zawał od granic.
W latach 2006 ? 2019 w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz mając
na uwadze konieczność uzyskania założonych parametrów techniczno ? ekonomicznych, zaprojektowano eksploatację poszczególnych partii złoża, systemem ścianowym na zawał na jedną warstwę.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy