profil

Metodologia

drukuj
satysfakcja 62 % 42 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Metodologia ? jest to sposób badania rzeczywistości , system jasno określonych reguł i procedur , które pozwalają badać rzeczywistość ,. Opiera się na zasadach :
? natura jest uporządkowana
? natura jest poznawalna , każde zjawisko można opisać
? wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny
? nic nie jest dowiedzione samo w sobie , oznacza to konieczność badan i weryfikacji
? wiedza jest wyprowadzana z nabytego doświadczenia ? im staranniejsze badania ty większa jest nasza wiedza
? wiedza przewyższa ignorancję
Rolą metodologii jest dostarczenie reguł komunikowania się , wnioskowania oraz reguł intersubiektywności.
Dwa konteksty naukowe metodologii :
? kontekst uzasadniania ? podejmujemy wtedy , kiedy chcemy potwierdzić nasze założenia , myśli hipotezy
? kontekst odkrycia ? coś nowego na co wpadamy w toku naszych badań , nowe zjawisko.
? Rodzaje motywacji 1)praktyczno-społeczny2) poznawczo-naukowy
? Ad1)sytuacja społeczna, mniejszości etniczne, emigranci, stan zastany a stan oczekiwany,transformacja, industrializacja, emigranci 2)ciekawość, brak odpowiedniej wiedzy, dwie sprzeczne hipotezy, nowe podejście metodologiczne, konkurujące teorie
Problem badawczy - jest to zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musimy spełnić kilka warunków :
? sformowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej wiedzy zawartej w temacie badań
? sformowania powinny powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi
? problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie ( w fazie koncepcji nie możemy mieć co do tego pewności )
Problematyka badawcza (charakterystyka ) ? zhierarchizowany system pytań od ogólnych do bardziej szczegółowych , cel pytań odnoszących się do pytań szczegółowych , pytania dotyczą przedmiotów zdarzeń lub procesów , przedmioty zdarzenia lub procesów nie są problemem badawczymi , możliwość uzyskania odpowiedzi na ogólne pytanie w momencie udzielenia odpowiedzi na pytania szczegółowe , problem badawczy wstępuje w postaci pytania np. czy kary są skuteczne ?
W procesie formowania problemów badawczych dużą role odgrywają a) rozważania teoretyczne b) badania eksploracyjne c) intuicja badawcza d) proces ukonstytuowania się końcowego pytania problemu badawczego ( długi proces , na początku pytania są mgliste , później precyzują się )
Rodzaje pytań i ich założenie :
? pytania rozstrzygnięcia ( CZY ? ) ? są to pytania zawsze zamknięte tzn. liczba możliwych odpowiedzi jest z góry określona , pytania przewidują dwie odpowiedzi TAK lub NIE
? pytania dopełnienia ( KTO ? KIEDY ? ) - są to pytania twórcze , są podstawą do formowania innych pytań i mogą mieć postać pytań otwartych lub zamkniętych.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: metodologia.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.6.2011 (15:55)

no okej ale gdzie bibliografia?

Typ pracy