profil

satysfakcja 62 % 39 głosów

Metodologia

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Metodologia ? jest to sposób badania rzeczywistości , system jasno określonych reguł i procedur , które pozwalają badać rzeczywistość ,. Opiera się na zasadach : ? natura jest uporządkowana ? natura jest poznawalna , każde zjawisko można opisać ? wszystkie naturalne zjawiska mają naturalne przyczyny ? nic nie jest dowiedzione samo w sobie , oznacza to konieczność badan i weryfikacji ? wiedza jest wyprowadzana z nabytego doświadczenia ? im staranniejsze badania ty większa jest nasza wiedza ? wiedza przewyższa ignorancję Rolą metodologii jest dostarczenie reguł komunikowania się , wnioskowania oraz reguł intersubiektywności. Dwa konteksty naukowe metodologii : ? kontekst uzasadniania ? podejmujemy wtedy , kiedy chcemy potwierdzić nasze założenia , myśli hipotezy ? kontekst odkrycia ? coś nowego na co wpadamy w toku naszych badań , nowe zjawisko. ? Rodzaje motywacji 1)praktyczno-społeczny2) poznawczo-naukowy ? Ad1)sytuacja społeczna, mniejszości etniczne, emigranci, stan zastany a stan oczekiwany,transformacja, industrializacja, emigranci 2)ciekawość, brak odpowiedniej wiedzy, dwie sprzeczne hipotezy, nowe podejście metodologiczne, konkurujące teorie Problem badawczy - jest to zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musimy spełnić kilka warunków : ? sformowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej wiedzy zawartej w temacie badań ? sformowania powinny powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi ? problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie ( w fazie koncepcji nie możemy mieć co do tego pewności ) Problematyka badawcza (charakterystyka ) ? zhierarchizowany system pytań od ogólnych do bardziej szczegółowych , cel pytań odnoszących się do pytań szczegółowych , pytania dotyczą przedmiotów zdarzeń lub procesów , przedmioty zdarzenia lub procesów nie są problemem badawczymi , możliwość uzyskania odpowiedzi na ogólne pytanie w momencie udzielenia odpowiedzi na pytania szczegółowe , problem badawczy wstępuje w postaci pytania np. czy kary są skuteczne ? W procesie formowania problemów badawczych dużą role odgrywają a) rozważania teoretyczne b) badania eksploracyjne c) intuicja badawcza d) proces ukonstytuowania się końcowego pytania problemu badawczego ( długi proces , na początku pytania są mgliste , później precyzują się ) Rodzaje pytań i ich założenie : ? pytania rozstrzygnięcia ( CZY ? ) ? są to pytania zawsze zamknięte tzn. liczba możliwych odpowiedzi jest z góry określona , pytania przewidują dwie odpowiedzi TAK lub NIE ? pytania dopełnienia ( KTO ? KIEDY ? ) - są to pytania twórcze , są podstawą do formowania innych pytań i mogą mieć postać pytań otwartych lub zamkniętych.

Autor paulinasiwek
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: metodologia.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
15.6.2011 (15:55)

no okej ale gdzie bibliografia?

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.