profil

Nigeria

drukuj
satysfakcja 78 % 59 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Nigeria położona jest w zachodniej Afryce, nad Zatoką Gwinejską. Zajmuje powierzchnię prawie 1 mln km2, czyli ok. 3% całej powierzchni Afryki. Graniczy z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

Warunki naturalne
Przeważająca część Nigerii to wyżyny. Znajdują się one na północy i w środkowej części kraju aż do odległości 200 km od wybrzeża. Wyżyny te są w postaci rozległego płaskowyżu na wysokości 400-600 m n. p. m. Na wschodzie leżą góry Shebshi z najwyższym szczytem Nigerii, Vogel (2042 m n. p. m.). Na południu ciągnie się nizinny pas wybrzeży. W jego zachodniej części znajdują się laguny, natomiast na wschodzie rozległa delta Nigru.

Klimat
Klimat na południu jest równikowy gorący wybitnie wilgotny, w części środkowej podrównikowy wilgotny, a na północy staje się podrównikowy suchy.

Wody powierzchniowe
Główną rzeką Nigerii jest Niger ze swoimi dopływami: Benue, Kebbi, Kaduna. Na północnym wschodzie, na granicy z Czadem leży jezioro Czad o charakterystycznych dla siebie wahaniach powierzchni między porą suchą, a deszczową

Roślinność
Północ i środkowa część Nigeria to sawanna - na północy sucha z kolczastymi krzewami, natomiast w środkowej części typowa sawanna z akacjami i baobabami. Wzdłuż rzek rosną lasy galeriowe, na nizinie nadmorskiej wilgotne lasy równikowe, a wzdłuż wybrzeży lasy namorzynowe.

Ludność
Nigeria liczy 118 mln mieszkańców i jest najludniejszym państwem Afryki. Jest to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie, zamieszkuje go ponad 250 grup etnicznych. Najliczniejsze z nich to lud Hausa stanowi 21% społeczeństwa, Jorubowie - 20%, Ibo - 18%, Fulani - 11%. Prawie połowa ludności wyznaje islam, natomiast pozostali to chrześcijanie i animiści. W miastach zamieszkuje niewielki odsetek społeczeństwa, z czego najwięcej w Lagos (ok. 5 mln), które znajduje się w południowo-zachodniej części państwa, gdzie zamieszkuje większość ludności mocno zaludnionej Nigerii.
W Nigerii jest bardzo duży przyrost naturalny (ponad 30 promilów rocznie), wobec czego występuje głód, bezdomność i inne niekorzystne zjawiska eksplozji demograficznej. Średnia długość życia mężczyzn wynosi tutaj 51 lat, natomiast kobiet 54 lata.

Przemysł
Podstawą przemysłu Nigerii jest wydobycie ropy naftowej (ok.

90 mln ton rocznie), której pokłady znajdują się na obszarze delty Nigru oraz na szelfie. Część wydobytej ropy przetwarza się w miejscowych rafineriach (Port Hartcourt, Kaduna, Warri), jednak większość wywozi się do innych krajów poprzez porty naftowe.
W sąsiedztwie ropy naftowej znajdują się pokłady gazu ziemnego. Nie jest jednak on wykorzystywany w gospodarce, tylko niewielka jego część służy jako opał w elektrowniach cieplnych. W dużych ilościach wydobywane są rudy cyny oraz kolumbitu. Górnictwo dostarcza 90% zysków z krajowego eksportu.
Bardzo duże znaczenie w gospodarce ma przemysł spożywczy i włókienniczy (produkcja tytoniu i oleju palmowego oraz przetwórstwo orzeszków ziemnych i bawełny). Rozwinięte jest tradycyjne rzemiosło: tkactwo, garncarstwo, wyroby ze skór, srebra i złota.
Głównym ośrodkiem przemysłowym jest Lagos. Przemysł dostarcza ok. 40% PKB, z czego najwięcej górnictwo.

Rolnictwo
Tradycyjne i prymitywne rolnictwo Nigerii nie zaspokaja potrzeb żywieniowych ludności. Ziemie uprawne stanowią 35% powierzchni, a pastwiska - 23%. W wyniku złej gospodarki rolnej postępuje szybkie pustynnienie sawanny i znaczne zmniejszanie się obszarów pod uprawę roli i pastwiska.
W Nigerii uprawia się głównie maniok, jam, bataty, proso, sorgo, ryż, kukurydzę i banany - jako rośliny żywieniowe, dla zaspokojenia własnych potrzeb oraz orzeszki ziemne, bawełnę, trzcinę cukrową, kakao, palmę oleistą oraz kauczukowiec - jako towary eksportowe. W północnej części państwa hoduje się bydło, owce i kozy. Na wybrzeżu oraz nad jeziorem Czad rozwinięte jest rybołówstwo.
Ważną rolę odgrywa wyrąb lasów, które zajmują 16% powierzchni kraju i znajdują się głównie na południu, w okolicach miasta Benin. Wyrąbuje się głównie mahoń i heban, jednak w coraz mniejszych ilościach, z powodu szybkiego wylesiania.

Gospodarka
Nigeria jest biednym państwem, mimo dużego potencjału gospodarczego. Produkt Krajowy Brutto wynosi (według różnych źródeł) 150-400 USD na 1 mieszkańca.
Głównymi towarami eksportowymi Nigerii są: ropa naftowa (ponad 80% wartości eksportu) i kakao, głównie do Stanów Zjednoczonych, Holandii i Niemiec. Importuje się do Nigerii głównie maszyny, środki transportu i produkty chemiczne z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata