profil

Wielkopolski Park Narodowy

drukuj
satysfakcja 44 % 348 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Parki narodowe.

Parki narodowe są najwyższą formą ochrony przyrody. To duże obszary chronione (o powierzchni nie mniejszej niż 10 km2 = 1000 ha), które wyróżniają się szczególnymi walorami, na których podlega ochronie całość przyrody oraz swoiste cech krajobrazu. Ustawa o ochronie przyrody 16 kwietnia 2004 r. mówi, że Park Narodowy: "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów." Z ustawy wynika także, że Parki narodowe tworzone są rozporządzeniem Rady Ministrów. W Polsce istnieją 23 parki narodowe: Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Drawieński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliński Park Narodowy. Rozważa się utworzenie jeszcze trzech parków: Jurajskiego Parku Narodowego na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Mazurskiego Parku Narodowego w okolicach jeziora Śniardwy oraz Turnickiego Parku Narodowego na terenie Pogórza Przemyskiego. Najstarszym parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy, a najmłodszym Park Narodowy Ujście Warty.
W granicach województwa wielkopolskiego leży jeden w całości (Wielkopolski Park Narodowy) i skrawek drugiego parku narodowego (Drawieński Park Narodowy ? 3,2 km2 leży na terenie Wielkopolski).
Zwiedzanie parków narodowych odbywa się wyłącznie po wyznaczonych trasach. Aby turyści nie zbaczali z drogi, w parkach wytyczone są odpowiednimi kolorami szlaki turystyczne dla zwiedzających. Na obrzeżach parków wyznacza się otulinę, która zabezpiecza park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

2. Wielkopolski Park Narodowy.

Wielkopolski Park Narodowy został utworzony w celu ochrony bogatej polodowcowej rzeźby terenu oraz urozmaiconych zespołów roślinnych i licznych gatunków zwierząt Pojezierza Wielkopolskiego. Powstał w 1957 r. z inicjatywy prof. Adama Wodniczko jako siódmy z kolei park narodowy w Polsce.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
28.5.2011 (21:21)

przydało się trochę
P.S Wodziczko a nie Wodniczko PZDR ;)

14.4.2011 (14:06)

to mi nie pomoglo;/

4.4.2011 (20:16)

spoko praca przynajmniej napisałam refeat

Rozkład materiału