profil

Żyjemy w harmonii z naturą

drukuj
satysfakcja 66 % 241 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

?Żyjemy w harmonii z naturą?

Aby żyć w zgodzie z naturą musimy przede wszystkim zadbać o ochronę otaczającego nas środowiska.
Pierwsi ludzie stanowili naturalną część sieci pokarmowej, będąc zapewne konsumentami pierwszego rzędu oraz stanowiąc pożywienie dla większych i potężniejszych konsumentów drugiego rzędu. Wraz z rozwojem narzędzi, wykorzystywaniem ognia i doskonaleniem systemu porozumiewania się ludzie znaleźli się na szczycie piramidy troficznej, stając się myśliwymi ? konsumentami drugiego czy nawet trzeciego rzędu ? choć ich liczebność wciąż była uzależniona od energii cieplarnianej z niższego poziomu troficznego. Nawet mając wiele umiejętności i narzędzi, ludzie prowadzący zbieracko - łowiecki tryb życia nie mogli przekroczyć pojemności naturalnego środowiska. Dopiero uprawianie ziemi zmieniło ten stan rzeczy, umożliwiając wzrost populacji ludzi dzięki większej produktywności ziemi i wyzwoleniu się z reżimu łańcucha pokarmowego. Ten przełom stworzył możliwości ogromnego wzrostu populacji i zmienił oblicze Ziemi. Od czasów rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku wpływ człowieka na środowisko stał się ogromny. Spalanie paliw kopalnych spowodowało skażenie ogromnych obszarów i znacząco zmieniło atmosferę.
Rozwój przemysłu ściągnął miliony ludzi z rejonów wiejskich do miast, a wynalazki i mechanizacja zdecydowanie zredukowały liczbę ludzi potrzebnych do pracy na roli. Zastosowanie nawozów sztucznych i środków owadobójczych znacząco zwiększyło plony, ale miało także efekty uboczne. Konsekwencji takich zmian nie można w całości przewidzieć. Ekologia bada, w jaki sposób działalność ludzka wpływa na środowisko, oraz poszukuje sposobów zredukowania szkód i naprawienia tych wyrządzonych uprzednio.
Działalność ludzka wywiera coraz większy wpływ na życie na naszej planecie. Intensywne rolnictwo, przemysł i postępująca urbanizacja powodują, że środowisko w ciągu ostatnich lat uległo radykalnym wręcz przemianom. Zmienia się układ atmosfery, wody stają się zanieczyszczone na wszystkich etapach cyklu hydrologicznego. Toksyczne chemikalia są powszechnie stosowane do kontroli populacji szkodników, a także w wielu przemysłowych procesach technologicznych. Populacje zwierząt morskich są nadal eksploatowane , pomimo groźby ich całkowitego wyginięcia.

Cenne surowce gromadzone są w dobrach konsumpcyjnych, z których niewielką tylko część udaje się odzyskać. Nieprzemyślane efekty działalności ludzkiej są różnorodne, ale mają jedną rzecz wspólną: ich konsekwencji na dłuższą metę nie da się przewidzieć bez wszechstronnego zrozumienia złożoności funkcjonowania biosfery. Ekologia zasadniczo nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów, jej cel to pogłębienie zrozumienia relacji pomiędzy żywymi organizmami oraz pomiędzy nimi a fizycznym światem. Ekolodzy proponują, by potrzeby ludzkości były zaspokajane w sposób nieszkodliwy dla środowiska, zwracają uwagę na ekologiczne konsekwencje każdego ludzkiego kroku. By rozwiązywać narastające problemy, ludzie powinni częściej sięgać po tę wiedzę.
Myślę, że człowiek XXI wieku to przyjaciel przyrody. Na wakacje wyjeżdżamy w góry, nad morze podziwiać widoki i oddychać świeżym powietrzem. Chodzimy na spacery do parków i lasów. Szum Drzew uspokaja nas, a oczy odpoczywają od ekranu telewizora i komputera.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
29.5.2011 (08:58)

da się skopiować! ale praca nie przydatna , zupełnie nie na temat!

16.5.2011 (17:28)

Dzięki napewno mi się przyda heh...! ;d

11.5.2011 (21:47)

spoko lecz nie da się kopiowac

Formy wypowiedzi