profil

Terapia zajęciowa

drukuj
satysfakcja 50 % 20 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Termin terapia w j. polskim i innych, które przejęły ten wyraz z greki, oznacza leczenie lub metodę lecznictwa. Źródło słów, wykazuje bezpośredni związek terapii z pielęgnowaniem, ponieważ znaczy opiekować się kimś, troszczyć o kogoś, a dopiero w trzeciej kolejności leczyć. Terapeuta to ten. Który się kimś opiekuje, troszczy o kogoś. Jeden ze słowników ang. wyjaśnia, że terapia to postępowanie lecznicze bez użycia środków farmakologicznych (leków) lub ingerencji chirurgicznej wobec osób, które źle się czują pod względem fizycznym lub psychicznym i jako przykłady terapii wymienia:
? Terapię zajęciową
? Psychoterapię
? Fizykoterapię
? Terapię za pomocą rozmowy
Terapia zajęciowa to pewne określenie czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zlecone przez lekarza a prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, którzy mają na celu przywrócenia choremu sprawności fizycznej lub psychicznej. Są to ćwiczenia za pomocą pracy i organizacji czasu wolnego (ta definicja dotyczy, terapii zajęciowej prowadzonej w szpitalach lub sanatoriach).
Cele terapii: Zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które towarzyszą chorobie i przywracanie zdolności do aktywnego życia w harmonii w otaczającym społeczeństwie. Istnienie człowieka związane jest, z nieustannym dostosowywaniem się do zmian zachodzących w środowisku społecznym, a jednocześnie kształtowanie tego środowiska. W czasie działania (aktywności) możliwości człowieka zwiększają się, a zanikają wskutek długotrwałej bezczynności. Im człowiek jest bardziej aktywny tym bardziej staje się zdolny do wysiłku, im mniej aktywny tym słabszy.
Długotrwałe ograniczenie ruchomości spowodowane może być:
? Przyczynami wew. (choroby, inwalidztwo) ? z tym wiąże się utrata wiary w swoje siły, motywacji do działania.
? Przyczynami zew. ? przebywanie w zamkniętym środowisku społecznym, które nie dostarcza bodźców do działania i doprowadza do deprywacji (załamanie psychiczne, niemożność wykonywania czegoś).
1. Rehabilitacja ? w encyklopedii
Rehabilitacja, w medycynie przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.
Rehabilitacja, przywrócenie praw utraconych na mocy wyroku sądowego lub zatarcie skutków skazania. Także uniewinnienie skazanej osoby na skutek ujawnienia nieprawidłowości w procesie. Przywrócenie komuś dobrej opinii, oczyszczenie z niesłusznych zarzutów.2. Rehabilitacja, pojęcie i definicja
Rehabilitacja (łac.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: terapia_zajęciowa.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy