profil

Ochrona środowiska, zasoby środowiska

drukuj
satysfakcja 29 % 14 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

zasoby środowiska
odnawialne nieodnawialne
nie zużywają się zużywają się, ich ilość jest skończona
- woda, powietrze, gleba, - węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, żywność, las, wiatr i słońce złoża metali, minerały
Kwaśne deszcze - w wyniku reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną w powietrzu powstają kwasy, które wraz z deszczem opadają na powierzchnię Ziemi. Powodują one uszkodzenia zarówno nadziemnych jak i podziemnych części roślin, zakwaszają glebę, prowadząc do wyginięcia żyjących w niej bezkręgowców, obniżają pH zbiorników wodnych, prowadząc w skrajnych przypadkach do całkowitego wyginięcia w nich życia; uszkadzają budowle i powodują korozję urządzeń metalowych. Efekt cieplarniany - efekt stałego podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi spowodowany uwalnianiem gazów cieplarnianych do atmosfery. Ich działanie polega na hamowaniu wypromieniowywania ciepła z planety. Największą rolę w tych procesach odgrywa dwutlenek węgla. Dziura ozonowa - powstaje w wyniku uwalniania do atmosfery freonów pochodzących z urządzeń chłodniczych, szklarni, aerozoli. Freony docierając do górnej części atmosfery, rozbijają znajdujące się tam cząsteczki ozonu. Warstwa ozonu chroni naszą planetę przed promieniowaniem kosmicznym. Smog - specyficzny rodzaj zanieczyszczenia powietrza: - smog typu londyńskiego (kwaśny, mgła przemysłowa) - charakterystyczny dla miesięcy zimowych; wokół cząsteczek wody znajdujących się w zamglonym powietrzu następuje kondensacja pyłów, dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji; efektem są mgliste dni i ograniczona widoczność; u człowieka może wywołać duszności, łzawienie oczu, podrażnienia skóry, zaburzenia pracy układu krążenia - smog typu Los Angeles (fotochemiczny) - charakterystyczny dla miesięcy letnich; przyczyną są głównie spaliny samochodowe zawierające tlenki azotu i węglowodory; pod wpływem działania promieni słonecznych pomiędzy składnikami spalin zachodzą reakcje fotochemiczne; u człowieka mogą pojawić się trudności w oddychaniu, kaszel, bóle głowy, łzawienie oczu Eutrofizacja wód - duża ilość stosowanych nawozów sztucznych spływa wraz z wodą do rzek i jezior, co przyczynia się do nadmiernego rozwoju fitoplanktonu (glonów i sinic - tzw. zakwit wód) oraz zooplanktonu. Początkowo sprzyja to wzrostowi liczebności zwierząt. W pewnym momencie organizmów jest już za dużo i zaczyna w wodzie brakować tlenu. Skutkiem jest zamieranie życia. Dobre warunki do rozwoju zyskują natomiast bakterie beztlenowe produkujące m.in. siarkowodór. Erozja gleb - wymywanie lub wywiewanie powierzchniowej warstwy gleby Pestycydy - środki chemiczne stosowane w celu ochrony roślin przed chwastami lub szkodnikami. Dzielimy je na: - herbicydy - środki chwastobójcze - insekcydy - środki owadobójcze - fungicydy - środki grzybobójcze Recykling - doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.10.2008 (19:48)

Nie nada mi sie ;c

Ale git. duzo pracy w to wlozyles/as ;]

Typ pracy