profil

satysfakcja 93 % 14 głosów

Antropologia kulturowa - wykłady

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

? kultura jest prawidłowa ( regularna ) ? trwa i zmienia się wg pewnych praw i regularności, więc możemy szukać określonych zasad jej działania. ? kultura to aparat adaptacji człowieka ? jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem i środowiskiem przyrodniczym w którym żyjemy. Wykład II z dnia 13.04.2008 Systemy na gruncie antropologii. Ewolucjonizm zakładał, że rozwój społeczny to jest to samo, co rozwój kultury. Człowiek wskazuje zawsze te same cechy psychiczne, niezależnie od rasy, epoki i środowiska. Doświadczenie ludzkie postępuje zawsze tymi samymi drogami ( zasada jedności rozumu ludzkiego ? Adolf Bastion ). Wszyscy mamy takie same możliwości, niemniej możemy funkcjonować na innym poziomie rozwoju historycznego. Kultury rozwijają się w takim razie tak samo. Tezy ewolucjonizmu: ? motorem rozwoju ludzkości jest naturalna wynalazczość człowieka. ? podstawowe znaczenie przywiązywano do analizy przeżytków kulturowych ( np. maszyna do szycia teraz służy jako stolik ). ? teza o jedności psychicznej człowieka ( idee elementarne ? miłość, wolność i idee wtórne ) Tezy rozwoju kultury wg ewolucjionistów: ? kultura rozwija się poprzez następujące po sobie stadia, które są takie same dla wszystkich społeczeństw ( teza o genetycznym rozwoju kultury ) ? każda kultura istniej dzięki swojemu rozwojowi i przebiega on zawsze od formy niższej do formy wyższej ( teza o progresywnym rozwoju ). ? każda kultura rozwija się równolegle do innych. Trzy najważniejsze czynniki rozwoju: ? umiejętność mówienia, ? umiejętność posługiwania się narzędziami, ? powstanie i rozwój instytucji społecznych. Trzy stadia rozwoju ludzkości: ? dzikość, ? barbarzyństwo, ? cywilizacja. Religia jako charakter kultury ma charakter progresywny. Fazy rozwoju religii w społeczeństwie: ? ateizm ? to pogląd odrzucający wiarę w istnienie Boga i tłumaczy zjawiska świata bez odwoływania się do przyczyn nad naturalnych. Jako składnik refleksji filozoficznych łączy się z postawą racjonalistyczną i materialistyczna. ? fetyszyzm ? nadnaturalna moc przedmiotów najczęściej związana z oddawaniem czci boskiej. Wg wierzeń w tych przedmiotach mogły mieszkać złe lub dobre duchy, lub duchy przodków. Brak określonej i usystematyzowanej mitologii, obrzędów, kapłanów, świątyń. Nie ma konieczności składania ofiar i modlitwy. Jest to zazwyczaj kult indywidualny. ? totemizm ? zjawiska związane z relacjami człowieka ze zwierzętami, roślinami, zjawiskami przyrodniczymi, a przede wszystkim przodkami. Totemy oznaczały mistyczne więzi między ludźmi. ? szamanizm ? zespół praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana ? osoby wybranej, zdolnej do podróży estatycznych do świata nie realnego, postać której wszyscy wierzą. ? antropomorfizm ? nadawanie cech ludzkich innym, nie będącymi ludźmi istotom lub zjawiskom.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.