profil

Edukacja kulturalna

drukuj
satysfakcja 62 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozumienie Edukacji Kulturalnej
Co to jest edukacja kulturalna? Czy jest to zjawisko istotne społecznie, czy jest to jakaś kategoria wirtualna? Czy ten "koń", czyli edukacja kulturalna, możliwa jest do opisania? To problem złożony. Jak to w humanistyce, kiedy chcemy coś uszczegółowić, to okazuje się, że autorzy tych zabiegów mają w swoim polu inny obszar zagadnienia. Są trzy zakresy pojmowania edukacji kulturalnej. Najbardziej ogólny to edukacja humanistyczna. Takie rozumienie edukacji jest pochodną szerokiego rozumienia kultury. Edukacja kulturalna w tym sensie jest niczym innym jak wprowadzaniem w kulturę zastaną, rozumianą antropologicznie, czyli w różne systemy, wiedzy i praktyki społecznej, nie tylko w kulturę artystyczną. Przyjmowanie norm zachowań, wytworów, postaw - jest to kultura normatywna. Antropolog patrzy na kulturę między innymi przez wytwory: krzesło, młotek - to wytwory kulturowe. Ludzie na różnym poziomie rozwoju kulturalnego wytwarzają różne obiekty. Im bardziej rozwinięta kultura, tym bardziej wyrafinowane obiekty. Często mówi się o kulturach prymitywnych, co nie znaczy, że gorszych, po prostu na pewnym etapie rozwoju myśli, wiedzy, nie dało się zbudować komputera. Tak globalnie pojmowana edukacja kulturalna ma miejsce właśnie w szkole. Po to głównie idziemy do szkoły, aby doskonalić wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach. Zdobywamy wiedzę z zakresu przyrody, matematyki, geografii, literatury, sportu, stosunków społecznych, religii, etyki. Wprowadzanie w różne systemy wiedzy, w różne systemy wartości nazywamy edukacją kulturalną. Wynika z tego, że edukacja kulturalna zachodzi ciągle. Jednak intuicyjnie wyczuwamy, że nie o taki zakres znaczeniowy chodzi.
Drugie, nieco węższe rozumienie edukacji kulturalnej, to edukacja do kultury symbolicznej, fragmentu ludzkich zachowań, które przejawiają się w użyciu znaków konwencjonalnych, czyli symboli, i których przeznaczenie nie ma charakteru instrumentalnego. Inaczej mówiąc kultura symboliczna to wytwory i zachowania o charakterze autotelicznym. Ona nie zaspokaja potrzeb, jak składniki kultury antropologicznej, która daje nam pokarm i ubranie. Kultura symboliczna wypełnia jakiś obszar duchowy, świadomościowy, w którym człowiek zaczyna interpretować, rozumować, zastanawiać się i przeżywać. W kulturze symbolicznej mieszczą się nie tylko wytwory artystyczne, ale również religia i nauka. Natomiast najwęższe rozumienie edukacji kulturalnej sprowadza się do tej części kultury symbolicznej, którą nazywamy kulturą artystyczną - sztukami pięknymi. Jest to literatura, muzyka, plastyka, teatr, itp. Twórcy programu, reformatorzy systemu edukacji, wprowadzając nowe bloki przedmiotów, ścieżki międzyprzedmiotowe, myśleli o edukacji kulturalnej, jako o kulturze symbolicznej, sprowadzanej do tego poziomu artystycznego.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: edukacja_kulturalna.doc
Komentarze (6) Brak komentarzy
8.6.2011 (13:05)

wole chodzić do kina a nie do teatru żalce

8.6.2011 (13:04)

lubie teaatr ale was nie koksy

8.6.2011 (13:03)

kultura jest fajna a wy nie

Typ pracy