profil

Gleby brunatne

drukuj
satysfakcja 55 % 86 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Brunatne gleby, średniożyzne lub żyzne, słabo kwaśne lub obojętne gleby, wytworzone ze skał osadowych: iłów, utworów pyłowych i glin różnego pochodzenia, typowe dla klimatu umiarkowanego.Charakterystycznym procesem glebotwórczym jest uwalnianie się, w wyniku wietrzenia chemicznego, tlenków żelaza, które w połączeniu ze związkami próchnicznymi (próchnica glebowa) tworzą na ziarenkach glebowych brunatne otoczki (brunatnienie). Czarnoziemne gleby, powstają z lessów w warunkach klimatu kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej. Ich cechą charakterystyczną jest intensywne gromadzenie się w nich próchnicy wysyconej kationami Ca i Mg. Stąd ich duża żyzność. Dzielą się na czarnoziemy leśno-stepowe (żyźniejsze) i szare gleby leśne (wytworzone z uboższych lessów). W Polsce nieliczne, o charakterze reliktowym, powstałe podczas panowania bardziej suchego i ciepłego klimatu. Ze względu na wysoką produktywność - wykorzystane pod uprawę rolną. Współcześnie podlegają procesom brunatnienia (brunatne gleby) i ługowania. Do klasy gleb czarnoziemnych zaliczane są również czarnoziemy leśno-łąkowe (czarne ziemie), których mechanizm powstania nie jest do końca poznany. Czarnoziemy, typ gleby strefowej, charakterystycznej dla strefy stepowej pasa umiarkowanie ciepłego. Powstają z lessów i glin zawierających węglany wapnia i magnezu, przy udziale roślinności stepowej, w warunkach klimatu suchego, o rocznej sumie opadów od 300 do 550 mm. Charakteryzują się znaczną miąższością próchnicy, barwą od szarej do intensywnie czarnej i gruzełkowatą strukturą. Należą do gleb o największej wartości użytkowej. Wystepują na wszystkich kontynentach. Największe obszary w Azji, południowo-wschodniej Europie i obu Amerykach. W Polsce głównie w Lubelskiem, Rzeszowskiem i Krakowskiem. Bielicoziemne gleby, podzole, kwaśne gleby powstające w procesie bielicowania na ubogich piaskach, typowe dla lasów borealnych, natomiast w Polsce dla borów sosnowych (borów). Charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Bielicoziemne gleby dzielą się na gleby rdzawe, bielicowe i bielice.


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (2) Brak komentarzy
14.3.2009 (21:27)

zgodze się z dlabikowa18 tekst jest ok i

14.4.2008 (16:27)

mysle ze praca jest dobra i wszystko czego potrzebowałam znalazłam w tej pracy :D