profil

Historia Zbawienia

drukuj
satysfakcja 42 % 231 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Historia zbawienia

Biblia, to księga nad księgami zawierająca Boże Objawienie. Biblia powstała według Bożego planu zbawienia. Zaś historia tego planu, którą czytamy w Piśmie Świętym to Historia Zbawienia.

Dlaczego Pismo Święte opisuje nam Historię Zbawienia? Tak więc Biblia opisuje nam historię ludzkości od stworzenia świata do drugiego przyjścia Chrystusa w dniu paruzji. Pismo poucza nas, że człowiek nie jest zdany tylko na siebie czy na jakiś pechowy przypadek. Przeciwnie, według Pisma Świętego nasze życie jest w rękach Boga. Od Niego właśnie wszystko zależy, a Jego jedynym marzeniem jest doprowadzić nas do szczęścia i radości, którym jest zbawienie. Bóg ciągle pomaga nam zdobyć życie wieczne. Miłość Boża ujawnia się w różnych formach, które ujawniają się w naszej historii od stworzenia świata aż po drugie przyjście Chrystusa. Tworzą one historię naszego zbawienia. Księgi Starego Testamentu opisują szczegółowo różne sposoby działania Boga, by nas zbawić, aż do przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Nowy Testament, a tak naprawdę cztery Ewangelie, opisują działalność Jezusa, Jego nauczanie, cuda, mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie w celu zbawienia ludzkości. Listy Apostolskie wyjaśniają bardziej szczegółowo znaczenie tych wydarzeń i przybliżają naukę Jezusa. Dzieje Apostolskie przedstawiają kolejny etap historii zbawienia, w którym my żyjemy. Jest nim działalność zmartwychwstałego Chrystusa przez swego Ducha w Kościele. Ta działalność będzie trwała aż do końca świata.
Historia Zbawienia objawia się w pewnych wydarzeniach, w których uczestniczył Izrael (na przykład: w Egipcie, przymierze na Synaju, wędrówka do Ziemi Obiecanej, niewola babilońska). W Nowym Testamencie takimi wydarzeniami są: narodzenie Chrystusa, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zmartwychwstanie lub powstanie Kościoła. Wymienione powyżej przykłady wydarzeń miały miejsce w tym samym czasie, czyli czasie zbawienia. Obejmuje on trzy podstawowe etapy Historii Zbawienia:
? Czas Starego Testamentu,
? Czas Nowego Testamentu,
? Czas Kościoła.

Pierwszy etap Historii Zbawienia - Czas Starego Testamentu ukazuje nam jak Bóg wybiera pomiędzy wszystkimi ludami ten, który staje się Jego świadkiem- Izrael, Naród Wybrany. Staje się on ludem, który nosi w sobie obietnice dane przez Boga i Jego wyroków.

Coraz bardziej będą oni poznawać i kochać Pana Boga i dowiadywać się o Mesjaszu, który ma nadejść, by dokonać obiecanego przez Boga zbawienia.
Drugi etap Historii Zbawienia - Czas Nowego Testamentu rozpoczyna się narodzeniem w Betlejem obiecanego Mesjasza. Poprzez swoje życie, naukę i ofiarę na krzyżu Jezus wypełnił i dotrzymał zapowiedzi i obietnic ze Starego Testamentu. Dokonał dzieła Odkupienia.
Kolejny i ostatni etap Historii Zbawienia - Czas Kościoła rozpoczyna się w dniu zesłania Ducha Świętego na Maryję i Apostołów i trwać będzie do końca czasów, czyli powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, w dniu paruzji. Wtedy bowiem nastąpi Sąd Ostateczny i odnowienie wszystkiego: człowieka, wszystkich ludzi na ziemi i wszechświata. Nastanie wówczas nowe Królestwo Boże, czyli królestwo dobra i prawdy.
Maryja Matka Boża także ma udział w Historii Zbawienia. W jakim znaczeniu ukazuje nam ten etap? Tak więc Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zapowiada los ludzi w przyszłości: zmartwychwstanie, zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem, odnowienie świata oraz panowanie Boga. To przyszłe zwycięstwo przypominane jest przez Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także przez każdą niedzielę, które są pamiątką zmartwychwstania Jezusa.

Reasumując czytając uważnie Biblię zaczynamy coraz bardziej ją rozumieć. Dzięki temu dołączamy do naszej Historii Zbawienia, która coraz bardziej zmierza do naszego zbawienia.
Boży plan zbawienia człowieka, który realizuje się w Historii Zbawienia sprawia, że ma ona swój początek w Bogu i w Nim ma swój koniec i wypełnienie - swój prawdziwy i jedyny cel.
Historia Zbawienia daje nam nadzieję, że pewnego dnia Pan Bóg zbawi nas odpuszczając nam wszystkie grzechy, napełniając nas łaską.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Zakres materiału