profil

Instrukcja mycia i dezynfekcji

drukuj
satysfakcja 51 % 83 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INSTRUKCJA NR 01
EGZ. NR 1
Wydanie:01
HIGIENA OSOBISTA
PERSONELU Wersja: 1
Strona:1/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest prawidłowe postępowanie sprzedawcy w zakresie zachowania higieny osobistej podczas wykonywania pracy

2. Zakres

Instrukcja obowiązuje pracownika podczas wykonywania czynności związanych ze sprzedażą środków spożywczych

3. Definicje

Mycie ? eliminacja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych oraz zmniejszenie ilości mikroorganizmów

Dezynfekcja ? zabieg zmierzający do zmniejszenia liczby drobnoustrojów na powierzchniach metodami fizycznymi, chemicznymi lub obu metodami równocześnie

4. Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1. Właściciel jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu instrukcji
4.2. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie czynności w zakresie utrzymania higieny osobistej i higienicznego postępowania w czasie pracy w kontakcie ze środkami spożywczymi.

5. Opis postępowania

? Pracownik stawia się do pracy w czystej odzieży osobistej
? Przed przystąpieniem do pracy pozostawia wierzchnią odzież osobistą w wydzielonej na ten cel komorze szafki odzieżowej
? Zdejmuje biżuterię i ozdoby (pierścionki, obrączki, bransoletki, broszki, zegarki itp.)
? Myje ręce
? Po umyciu rąk zakłada czystą, nie uszkodzoną odzież ochronną (fartuch biały lub w jasnych kolorach okrywający całkowicie odzież osobistą) i nakrycie głowy okrywające lub przytrzymujące włosy
? Paznokcie pracowników muszą być krótko obcięte, nie lakierowane
? Zabrania się noszenia w kieszeniach odzieży ochronnej przedmiotów ostrych i łatwo tłukących się
? Zabrania się spinania odzieży szpilkami i agrafkami
? Odzież ochronną przechowuje w wydzielonej komorze szafki odzieżowej
? Przed wejściem do ustępu, wyjściem poza teren obiektu zdejmuje odzież ochronną i obuwie robocze


INSTRUKCJA NR I ? 01
EGZ. NR 1
Wydanie:01
HIGIENA OSOBISTA
PERSONELU Wersja: 1
Strona:2/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


? Po skorzystaniu z ubikacji myje i dezynfekuje dokładnie ręce w bieżącej ciepłej wodzie w umywalce umieszczonej w przedsionku izolacyjnym
? Przed przystąpieniem do czynności porządkowych zdejmuje fartuch używany w czasie sprzedaży, a zakłada odzież ochronną do tego przeznaczoną różniącą się kolorem od odzieży używanej przy sprzedaży
? Odzież ochronną używaną przy pracach porządkowych przechowuje się oddzielnie od odzieży używanej przy sprzedaży
? W przypadku zabrudzenia odzieży w czasie pracy należy ją natychmiast zmienić na czystą
? W czasie pracy nie wolno palić tytoniu, żuć gumy, ani spożywać posiłków


6.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy