profil

Instrukcja mycia i dezynfekcji

drukuj
satysfakcja 51 % 83 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INSTRUKCJA NR 01
EGZ. NR 1
Wydanie:01
HIGIENA OSOBISTA
PERSONELU Wersja: 1
Strona:1/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest prawidłowe postępowanie sprzedawcy w zakresie zachowania higieny osobistej podczas wykonywania pracy

2. Zakres

Instrukcja obowiązuje pracownika podczas wykonywania czynności związanych ze sprzedażą środków spożywczych

3. Definicje

Mycie ? eliminacja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych oraz zmniejszenie ilości mikroorganizmów

Dezynfekcja ? zabieg zmierzający do zmniejszenia liczby drobnoustrojów na powierzchniach metodami fizycznymi, chemicznymi lub obu metodami równocześnie

4. Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1. Właściciel jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu instrukcji
4.2. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie czynności w zakresie utrzymania higieny osobistej i higienicznego postępowania w czasie pracy w kontakcie ze środkami spożywczymi.

5. Opis postępowania

? Pracownik stawia się do pracy w czystej odzieży osobistej
? Przed przystąpieniem do pracy pozostawia wierzchnią odzież osobistą w wydzielonej na ten cel komorze szafki odzieżowej
? Zdejmuje biżuterię i ozdoby (pierścionki, obrączki, bransoletki, broszki, zegarki itp.)
? Myje ręce
? Po umyciu rąk zakłada czystą, nie uszkodzoną odzież ochronną (fartuch biały lub w jasnych kolorach okrywający całkowicie odzież osobistą) i nakrycie głowy okrywające lub przytrzymujące włosy
? Paznokcie pracowników muszą być krótko obcięte, nie lakierowane
? Zabrania się noszenia w kieszeniach odzieży ochronnej przedmiotów ostrych i łatwo tłukących się
? Zabrania się spinania odzieży szpilkami i agrafkami
? Odzież ochronną przechowuje w wydzielonej komorze szafki odzieżowej
? Przed wejściem do ustępu, wyjściem poza teren obiektu zdejmuje odzież ochronną i obuwie robocze


INSTRUKCJA NR I ? 01
EGZ. NR 1
Wydanie:01
HIGIENA OSOBISTA
PERSONELU Wersja: 1
Strona:2/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:

/>

? Po skorzystaniu z ubikacji myje i dezynfekuje dokładnie ręce w bieżącej ciepłej wodzie w umywalce umieszczonej w przedsionku izolacyjnym
? Przed przystąpieniem do czynności porządkowych zdejmuje fartuch używany w czasie sprzedaży, a zakłada odzież ochronną do tego przeznaczoną różniącą się kolorem od odzieży używanej przy sprzedaży
? Odzież ochronną używaną przy pracach porządkowych przechowuje się oddzielnie od odzieży używanej przy sprzedaży
? W przypadku zabrudzenia odzieży w czasie pracy należy ją natychmiast zmienić na czystą
? W czasie pracy nie wolno palić tytoniu, żuć gumy, ani spożywać posiłków


6. Dokumenty związane

6.1. Instrukcja BHP
6.2. Instrukcja Nr 1 ? 02 ?Mycie i dezynfekcja rąk personelu?

INSTRUKCJA NR 02
EGZ. NR 1
Wydanie:01
MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK PERSONELU Wersja: 1
Strona:1/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest skuteczne przeprowadzenie zabiegów mycia i dezynfekcji rąk personelu

2. Zakres

Instrukcja obowiązuje pracownika podczas wykonywania czynności związanych ze sprzedażą środków spożywczych

3. Definicje

Mycie ? eliminacja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych oraz zmniejszenie ilości mikroorganizmów

Dezynfekcja ? zabieg zmierzający do zmniejszenia liczby drobnoustrojów na powierzchniach metodami fizycznymi, chemicznymi lub obu metodami równocześnie

4. Odpowiedzialność i uprawnienia
4.1. Właściciel jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu instrukcji
4.2. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie czynności w zakresie zabiegów mycia i dezynfekcji
5. Opis postępowania

? Mycie rąk obowiązuje:
? Przed przystąpieniem do pracy
? Po wszystkich czynnościach powodujących zabrudzenie lub zakażenie rąk
? po kaszlnięciu lub kichnięciu
? dotykaniu, poprawianiu włosów
? każdorazowym korzystaniu z toalety
? paleniu tytoniu i spożywaniu posiłków
? przerwach w wykonywaniu czynności związanych z obrotem żywnością
? dotknięciu ust lub nosa
? Zasady mycia rąk
? Zdjąć pierścionki, obrączki, zegarki, itp.
? Zwilżyć obwicie dłonie wodą
? Nalać na dłoń dezynfekujące mydło z dozownika ( posiadające atest PZH)
? Myć ręce wykonując dłońmi ruchy obrotowe, pocierające z zewnętrznej
i wewnętrznej strony
? Ręce opłukać w bieżącej ciepłej wodzie, aż do zniknięcia mydła i zaprzestania pienienia

INSTRUKCJA NR ? 02
EGZ. NR 1
Wydanie:01
MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK PERSONELU Wersja: 1
Strona:2/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


? Wytrzeć ręce papierowym ręcznikiem ( jednorazowego użytku )
? Zużyty ręcznik wyrzucić do pojemnika otwierając pokrywę beż użycia rąk

6. Zapisy
Zapisy potwierdzające czynności mycia i dezynfekcji rąk dokonywać każdorazowo na formularzu ? Rejestr mycia i dezynfekcji rąk?

Formularz Nr 01/02 ? Rejestr mycia i dezynfekcji rąk

7. Dokumenty związane

7.1. Instrukcja BHP
7.2. Instrukcja Nr 01 ? ?Mycie rąk?

8. Załączniki

8.1. Załącznik Nr ? 01/02 ?Rejestr mycia i dezynfekcji rąk?

Formularz Nr 01/02
Rejestr mycia i dezynfekcji rąk

L.P. Data godzina Podpis pracownika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


INSTRUKCJA NR 03
EGZ. NR 1
Wydanie:01
MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Wersja: 1
Strona:1/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest skuteczne przeprowadzenie zabiegów mycia i dezynfekcji powierzchni podłóg, zmywalnych ścian, drzwi, okien w pomieszczeniach sklepu

2. Zakres

Instrukcja obowiązuje w pomieszczeniach handlowych, magazynowych i socjalnych

3. Definicje

Mycie ? eliminacja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych oraz zmniejszenie ilości mikroorganizmów

Dezynfekcja ? zabieg zmierzający do zmniejszenia liczby drobnoustrojów na powierzchniach metodami fizycznymi, chemicznymi lub obu metodami równocześnie

Czyszczenie ? mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni

Sanityzacja ? mycie wraz z dezynfekcją

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

4.1. Właściciel / Kierownik jest odpowiedzialny za osiągnięcie celu instrukcji
4.2. Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie czynności w zakresie zabiegów mycia i dezynfekcji lub sanityzacji oraz prawidłowe prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności

5. Opis postępowania

? Czynności mycia i dezynfekcji wykonywać codziennie po zakończeniu pracy lub po bezpośrednim zabrudzeniu powierzchni co mogłoby spowodować zagrożenie zdrowotne :
? Usunąć z pomieszczenia śmieci i odpadki
? Podłogi oczyścić bez wznoszenia kurzu
? Powierzchnię podłóg zmyć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu ( posiadającego atest PZH)
? Spłukać powierzchnię podłóg czystą wodą kilkakrotnie ją zmieniając
? Czynności mycia i dezynfekcji wykonywane raz w miesiącu:
? Umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego wewnętrzne powierzchnie okien

INSTRUKCJA NR ? 03
EGZ. NR 1
Wydanie:01
MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Wersja: 1
Strona:2/2
Opracował: Data: Podpis:
Zatwierdził: Data: Podpis:


? Umyć ciepłym roztworem środka myjącego ? dezynfekującego ( posiadającego atest PZH) powierzchnie drzwi
? Umyć ciepłym roztworem środka myjącego ? dezynfekującego ( posiadającego atest PZH) zmywalne lamperie na ścianach
? Sprzęt porządkowy ( szczotki, ścierki itp.) po użyciu umyć lub wyprać, zdezynfekować w roztworze środka dezynfekującego ( wg. instrukcji na opakowaniu środka zachować proporcje ), wysuszyć i przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu lub zamkniętej szafce.
? Po każdorazowej czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń umyć ręce zgodnie z instrukcją Nr 01 ?Mycie rąk?

6. Zapisy
Zapisy potwierdzające czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń dokonywać każdorazowo na formularzu ? Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń?

Formularz Nr 01/04 ? Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń?

7. Dokumenty związane

7.1. Instrukcja BHP
7.2. Instrukcja Nr 01 ? ?Mycie rąk?

8. Załączniki

8.1. Załącznik Nr 01 ? Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń

Formularz Nr 01/03
Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń
L.P. Data Godzina Myte i dezynfekowane pomieszczenia podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy