profil

Narzędzia i instrumenty lobbingu

drukuj
satysfakcja 62 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

odpowiedzialnych za ich realizację
e)sporządzenie listy decydentów i innych wpływowych osób
Zalety koalicji
zapewnia szerszy dostęp do decydentów i liderów opinii
zwiększa wiarygodność naszego stanowiska, dzięki konfrontacji z wieloma opiniami
rozszerza zakres podejmowanej problematyki, co skutkuje zwiększoną efektywności zdziałania
łączy zasoby
powiększa dostęp do informacji

2.Poparcie na najniższym szczeblu.
Skuteczność kampanii w ramach grassroots lobbingu:
- od czasu jej przeprowadzenia
- znajomość adresata
- skali kampanii
- wiarygodności wykorzystywanych materiałów
Standardowe metody poparcia na ?najniższym poziomie?
- masowe przesyłanie listów
- zbieranie podpisów pod petycjami
- inspirowanie artykułów w prasie
- inspirowanie oraz udział w programach radiowych i telewizyjnych
- wizyty u adresatów kampanii ( decydentów, liderów opinii)
- przesyłanie listów do ?ważnych osób? ( politycy, autorytety profesjonalne)
- telefony od przyjaciół do adresatów kampanii popierające ?naszą sprawę?
- przekazanie informacji za pomocą Internetu, faksów
- telefony od przedstawicieli grup interesów (organizacji, stowarzyszeń)
- organizowanie marszów, manifestacji, demonstracji
- bojkot ( towarów, usług, firm)

V KAMPANIA LOBBYSTYCZNA

1. Główne założenia kampanii.
a) ustalenie wspólnych interesów i identyfikacja głównego celu. Co chcemy osiągnąć? Jakie cele są dla nas najważniejsze.
b) określenie celi końcowego. Po spełnieniu jakich warunków uznamy że osiągnęliśmy nasze cele. Jakie są kryteria ich osiągnięcia
c) sformułowanie przesłania wyrażającego istotę zagadnienia. Jaka jest główna idea kampanii lobbystycznej.
d) określenie celów pośrednich. Jakie zadania trzeba wykonać żeby osiągnąć główny cel kampanii.
e) działania. Jak działać, co zrobić żeby osiągnąć założony cel.
Sposoby wyboru powyższych priorytetów:
- przeprowadzanie ankiety wśród członków
- głosowanie w zespołach
- doroczne walne zgromadzenie
Plan strategiczny zawiera:
- cel końcowy i cele alternatywne
- zakres i kolejność działań
- koordynacje działań
- oszacowanie kosztów źródła finansowania
- ustalenie terminu
Zalecana jest aktualizacja planu.

VI WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU.

1. W przygotowaniu do spotkania z dziennikarzem należy:
- określić adresata informacji
- określić kluczowe punkty problemu
- być przewidującym nie dać się zaskoczyć

2. Wywiad.
O jego skuteczności świadczą poniższe elementy:
- kontrola sytuacji
- umiejętność przekształcenia negatywnych pytań podawania pozytywnych odpowiedzi
- unikanie specjalistycznego , technicznego słownictwa
- czujność podczas dyskusji przy wyłączonych mikrofonach
- udzielanie uczciwych odpowiedzi, umiejętność nie odpowiadania
Rodzaje wywiadów:
- prasowe (skan tabeli nr 7.15)
- telewizyjne ( tu należy zwrócić uwagę na ubiór postawę, wypowiedź)
- radiowe ( ton głosu i długość pauz mają tu zasadnicze znaczenie)

Ważne działanie po zakończeniu kampanii lobbystycznej:
Poinformowanie członków organizacji i sprzymierzeńców o wynikach kampanii
Podziękować za udział w kampanii, pogratulować sukcesu w zależności od wyniku
Przygotować dla władz organizacji krótkie sprawozdanie
Sporządzić rejestr kontaktów
10 GŁÓWNYCH ZASAD SKUTECZNEGO LOBBINGU NA PODSUMOWANIE:

-Nie zapominaj o głównym przesłaniu,
-Zbuduj sieć swoich zwolenników,
-Bądź wiarygodny, UCZCIWY i konsekwentny,
-Stawiaj sobie realne cele,
-Poznaj stanowisko swoich oponentów,
-Osoba informująca jest równie ważna jak treść informacji,
-Staraj się być przygotowany lepiej od przeciwnika,
-Wkraczaj w jak najwcześniejszej fazie procesu decyzyjnego,
-Nie zostawiaj innym pola manewru, precyzyjnie formułuj stanowisko
-Znajdź sposób na oddanie przysługi (pomagaj, pomagającym Ci osobom)

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy