profil

Esej na podstawie książki "Jihad vs. Macświat" Barbera

drukuj
satysfakcja 88 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat pracy: ,,Nie możemy wybierać pomiędzy Mcświatem ,a Jihadem''

W mojej pracy mam zamiar ustosunkować się do tezy zawartej w książce pt. ,, Dżihad kontra Mcświat'' autorstwa Benjamin'a Barber'a. Aby dobrze zrozumieć temat niniejszej pracy należy wyjaśnić i uściślić dwa terminy tj. Jihad oraz Mcświat.
Jihad - jest tutaj rozumiany jako fundamentalizm, nacjonalizm, polityka dążąca do odcięcia się od wzorców Mcświata. Zasadniczo możemy wyróżnić dwa rodzaje Jihad'u:
- europejski, ma na celu jedynie walkę z deprecjacją lokalnej kultury, języka oraz przed napływem wzorców z metropolii ( vide przykład Katalonii, która dąży do niepodległości). Jest to zjawisko interesujące , które przedstawia Jihad w Mcświecie. Gdzie przynależność i identyfikacja regionalna jest ważniejsza niz przynależność narodowa.
- Jihad krajów Islamskich, jest to najostrzejsza forma walki przeciwko niewiernym, sekularyzmowi oraz ,,zepsutej kulturze Zachodu"- która odciąga od Allacha.
Mcświat - jest pojmowany jako materializm oraz konsumpcyjny i komercyjny styl życia. Wyobraźmy sobie ,że Mcświat absolutnie zdominował cały nasz glob, a ludzie ,,wyznający" Jihad jako postawę społeczną całkowicie wyginęli. Jak by wyglądał nasz świat?
W świecie takim ludzie byliby konsumentami informacji w jeszcze większym stopniu niż obecnie, co więcej moglibyśmy być manipulowani oraz indoktrynowani przez cenzurowanie tych komunikatów. Taki świat skurczyłby się, bo jaka będzie różnica pomiędzy Hindusem, który chce oglądać MTV oraz emerytką ze Szwecji chcącej również zobaczyć ów kanał muzyczny? W sensie konsumenckim - żadna. Jednakże, w tych potrzebach kryje się kolejne niebezpieczeństwo - groźba, że staniemy się niewolnikami własnych wynalazków, tzn. one nam nie będą potrzebne, ale my im tak, a dzięki mediom ( głównie reklamom) będziemy pewni, że jest to nasz świadomy i niezależny wybór. W Mcświecie dochodziłoby do konfliktu ról między człowiekiem jako konsumentem, a rolą obywatela np. jako konsument chcielibyśmy mieć super samochód z ogromnym silnikiem i jeszcze większym przyśpieszeniem, ale jako obywatele powinniśmy negować takie zachcianki ponieważ te środki lokomocji zużywałyby więcej paliwa ( w tym ropy naftowej, której jest coraz mniej) oraz zatruwałyby atmosferę.

Podsumowując Mcświat bardzo by się skurczył ze względu na to, że mieliby podobne gusta i zapatrywania. W takim społeczeństwie mogłaby funkcjonować tylko teoria społeczeństwa jednostkowego.
Jak wyglądałby świat, w, którym byłoby 100% wyznawców idei Świętej Wojny, w najostrzejszej formie?
Z pewnością można stwierdzić, że demokracja zaczęłaby się cofać aż do kompletnego zaniku, ponieważ Islamie na ten ustrój miejsca nie ma , gdyż w krajach islamskich wszystko jest podporządkowane Bogu, zarówno religia jak i władza, w przeciwieństwie do wzorców występujących ponieważ kulturze zachodniej ( vide konkordat między Papieżem, a Cesarzem z 1122 r.). Możemy przypuszczać, że jeśli wszystko byłoby podporządkowane Bogu to uczynilibyśmy krok wstecz tj. do Średniowiecza, bo po co potrzebne byłby nam rozwój nauki jeśli wszystko można by odczytać ze Świętych ksiąg? Doszłoby pewnie do tego co kiedyś nazywano scholastyką. Zamknięte zostałyby szkoły ogólnokształcące, a na ich miejscu pojawiłyby się szkoły koraniczne. Dochodziłoby do alienacji lub śmierci ( biologicznej lub społecznej) jednostek dążących do zmiany religii. Większość wyznawców Jihadu jest częścią zhierarchizowanych klanów, w, których nie ma miejsca na demokracje, z tego wynika, że zapewne doszłyby do głosu jednostki o poglądach skrajnie nacjonalistycznych. Trzeba też pamiętać, że Jihad miałby zasięg lokalny bo czemu miałby się przeciwstawiać?
Oczywiście oba przedstawione opisy wizji uwypuklają tylko złe cechy, wady każdego tych modeli. Decydując się na jeden z nich rezygnujemy z pewnych praw obywatelskich, ale pytanie: ?? Czy tak musi być?? Odpowiedź może być tylko jedna ? świat musi znaleźć trzecią opcje- alternatywę opartą na demokracji. Większość ludzi zgodzi się z tym, że ani Jihad, ani Mcświat nie stanowi odpowiedniego wyjścia dla społeczeństwa wolnych ludzi. Nie możemy demokratyzować współczesnego fundamentalnego Jihadu, ani robić eksperymentów typu wprowadzanie przymusowe demokracji ( np. w Iraku), ponieważ niewolono nam odbierać wolności innym narodom zmuszając je do demokracji. Zniesienie tyranii nie oznacza wprowadzenia swobód. Po dziś dzień Irak szuka swojej drogi do demokracji i wolności ( trzeba pamiętać, że jest tyle rodzajów demokracji ile krajów demokratycznych) i wygląda na to, że jeszcze będzie długo szukać? Swoją drogą pewnym paradoksem jest to, że G. Bush uważa, że Irak przez kilka lat dojdzie do takiego stopnia demokracji jaki jest obecnie w USA ? same Stany Zjednoczone do obecnego systemu władzy dochodziły przez ponad dwa stulecia!
Obecnie jest nam potrzebny i będzie jeszcze bardziej pluralistyczny i demokratyczny świat, świat w, którym będzie miejsce na miłość, sport, sztukę oraz modlitwę. Obecnie demokracja jest najlepszym gwarantem istnienia świata w, którym żadna religia, ani partia polityczna nie będzie w stanie dominować reszty. Jeśli jednak chcemy , aby taki stan się utrzymał i żaden element nie osiągnął przewagi nad resztą to nie możemy także pozwolić na to, żeby zdominował nas rynek, lub kapitalizm Dopiero jeśli spełnimy powyższe warunki świat stanie się miejscem, gdzie różnice między ludźmi będą powodem do dumy i radości, a wolność będzie dotyczyć wszystkich, a póki co przedmieścia Paryża ciągle płoną?


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
1.6.2010 (09:33)

dostałeś 3! na 1 roku socjologii niestacjonarnej za tę prace. gratuluję

Typ pracy