profil

Zabawy i gry orientacyjno-porządkowe

drukuj
satysfakcja 63 % 124 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zabawa 1

Uczenie dzieci ustawienia w szeregu, dwuszeregu, w rzędzie oraz dzielenia się na grupy i ustawienia się w kolumnie. Przeliczanie dzieci(rodzaje).

Zabawa 2

Pająk i muchy
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-luźna gromadka
Przebieg zabawy- Dzieci biegają w luźnej gromadce naśladując bzykaniem i brzęczeniem latające muchy. Na sygnał słowny-?pająk?- zastygają w bezruchu, jedno zaś z nich lub nauczyciel-pająk wychodzi na łowy i mijając ?nieżywe muchy?, śledzi czy ktoś z nich nie porusza się. Jeżeli muchy poruszają się pająk zabiera je do swojej sieci (miejsce z boku pola zabawowego). Po złowieniu muchy i odprowadzeniu jej do sieci pająk zatrzymuje się tam chwilę, a w tym czasie muchy znowu swobodnie fruwają.
Uwaga-Nie należy przedłużać czasu bezruchu. Lecz zwracać uwagę, aby dzieci w tym momencie zachowały pełny spokój, ciszę i skupienie.

Zabawa 3

Dzieci do domu-dzieci na spacer
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-luźna gromadka, przy czym każdy z uczestników zabawy staje przy jakimś przedmiocie (kamień, krzak itp.), czyli w ?domu?.
Przebieg zabawy-Na zawołanie ?dzieci na spacer? wszystkie rozbiegają się po boisku. W czasie, gdy swobodnie biegają, prowadzący woła ?dzieci do domu!?. Na to polecenie dzieci zajmują jak najszybciej i jak najciszej swoje domki, przy czym przybierają w nich określoną przez prowadzącego pozycję, np. siadają skrzyżnie. Po pewnej chwili prowadzący ponownie woła: ?dzieci na spacer?. Wybiegają one wówczas na boisko i zależnie os tego, jakie polecenie wyda prowadzący, spacerują parami, trójkami itp.
Uwaga-Zarówno w domkach, jak też na boisku dzieci powinny zachowywać się spokojnie, cicho i karnie. Nie należy zbyt przetrzymywać ich na spacerze, ani też w domkach.

Zabawę powinno się prowadzić raz w ciągu lekcji i tylko wtedy, gdy prowadzący chce w najszybszym czasie uspokoić dzieci.

Zabawa 4

Zagubiony kotek
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-niewielkie
Przybory-zbędne
Ustawienie-siad w kole
Przebieg zabawy-Siedzące w kole dzieci opuszczają główki, jedno z nich miauczy cichutko, podczas gdy drugie wsłuchując się w głos ?zagubionego kotka? stare się je znaleźć. Pozostałe dzieci zachowują się cichutko. Odnaleziony kotek idzie na miejsce szukającego, ten zaś siada wśród innych w kole. Jeśli kotek nie zostanie znaleziony, można wyznaczyć innego. Szukający za każdym razem wychodzi poza obręb siedzących, aby mogli wybrać zagubionego kotka.
Odmiana I-Wyznacza się kilka ?zagubionych kotków?,z których ostatnio odnaleziony idzie na miejsce poszukującego.
Odmiana II-?Zagubione kotki? chowają się za drzewa, krzewy, a wszystkie dzieci starają się wskazać kierunek głosów, wydawanych przez schowane kotki, lub biegną w kierunku dochodzących głosów.

Zadanie 5

Rób tak-nie rób tak
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-luźna gromadka
Przebieg zabawy-Prowadzący umawia się z uczestnikami, że będą naśladowali każdy jego ruch na słowa-?rób tak?, przy słowach zaś-?nie rób tak? ani nie będą go naśladować, ani w ogóle wykonywać żadnych ruchów. Dzieci stają więc swobodnie, w luźnej gromadce, wsłuchując się uważnie w słowa prowadzącego i przyglądając się pilnie towarzyszącym im ruchom. Prowadzący staje np. na jednej nodze wzywając: ?rób tak?. Uczestnicy naśladują pokazany ruch.
Prowadzący sprawdza i poprawia ewentualnie źle wykonywane ruchy. Potem pokazuje inny ruch mówiąc: ?nie rób tak?. Niektóre dzieci, mimo umowy, będą wykonywały pokazany ruch. Prowadzący może je wskazać jako nieuważne albo może polecić im, aby wykonywały dodatkowe zadanie ruchowe, w którym jest jakaś ?sztuczka?, np. stanąć na rękach itp.
Uwaga-Zabawa powinna być prowadzona żywo i niezbyt długo, w przeciwnym razie może się stać nudna i nieciekawa. Prowadzić ją można zwłaszcza po innej, bardzo intensywnej ruchowo. Stanowi okazję do wypoczynku i skupienia uwagi.

Zabawa 6

Dzień dobry
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne, trawiaste
Przybory-zbędne
Ustawienie-uczestnicy siedzą w luźnej gromadce; jeden z nich stoi przed nimi w odległości kilku kroków, odwrócony tyłem.
Przebieg zabawy-Grupa zachowuje głęboką ciszę, w czasie której jeden z uczestników wypowiada dość głośno ?dzień dobry?. Zadaniem stojącego tyłem jest rozpoznać, kto te słowa wypowiedział. Nie odwracając się, wymienia nazwisko rozpoznanego. Jeśli ma wątpliwości, wówczas może odwrócić się i znając kierunek, skąd głos dochodzi, wyszukać tego, czyj głos usłyszał. Jeśli wskaże trafnie, zmienia z nim miejsce i zabawa toczy się dalej.

Zabawa 7

Kto zmienił miejsce
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-koło, półkole, rzędy, szeregi itp.
Przebieg zabawy-Jeden z uczestników ustawiwszy się przed zespołem skrupulatnie przygląda się jego ustawieniu, potem odchodzi na ubocze (za drzwiami Sali gimnastycznej, klasy, za drzewno itp.). W tym czasie w zespole następują zmiany w ustawieniu, początkowo dostrzegalne, z czasem coraz mniej widoczne, np. zamiana miejsc uczestników z różnym wzroście, różnym ubiorze, oznaczonych szarfami o różnych kolorach itp.
Uwaga-Zabawa nadaje się dla zespołów, które znają się dobrze.

Zabawa 8

Myszki do norki
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-część uczestników wiąże kółka-?norki dla myszy wznosząc ręce do góry, tak aby inni mogli swobodnie przebiegać pod nimi; reszta-?myszki?-znajdują się w luźnej gromadce.
Przebieg zabawy-Myszki przebiegają swobodnie przez norki. Niespodziewanie pada sygnał, powodując nagle zamknięcie się norki. Stojący w kółkach opuszczają ręce i nie wypuszczają myszki znajdującej się w norce w tym czasie. Złapane myszki z kolei same (jeśli jest ich odpowiednia liczba) lub wraz z innymi wiążą nowe koło- norkę, po czym gra toczy się dalej.

Zabawa 9

Tworzeni kół i szeregów
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-równe, niewielkie
Przybory-piłka, szarfy, chorągiewki
Ustawieni-luźna gromadka
Przebieg zabawy-Na omówiony sygnał (gwizdek, zawołanie, klaśnięcie, uderzeni piłką o ziemię itp.) dzieci biegające dotąd swobodnie po boisku, ustawiają się w szeregach, kołach, dwuszeregach, rzędach itp., dobierając się według kolorów szarf. Zespoły ustawiają się w ustalonych miejscach boiska, np. przy chorągiewkach czy drzewach. Wygrywa zespół, który prędzej się ustawi.

Zabawa 10

Powódź
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-równe, dowolnej wielkości
Przybory-zbędne
Ustawienie-luźna gromadka
Przebieg zabawy-Na hasło ?powódź? dzieci starają się zająć jakieś miejsce będące ponad powierzchnią boiska, np. wchodzą na płoty, niewysokie drzewa, pagórki, a nawet kamienie. Na sali gimnastycznej można wykorzystać różne przyrządy. Na hasło ?powódź minęła? dzieci zeskakują i biegają swobodnie po boisku.
Uwaga-Zabawę tę stosuje się najczęściej wtedy, gdy dzieci są rozbiegane, a prowadzący chciałby je uspokoić lub skierować ich uwagę w pewnym kierunku.

Zabawa 11

Mruczek
Liczba uczestników-dowolna
Boisko-dowolne
Przybory-zbędne
Ustawienie-wszyscy siedzą skrzyżnie lub leżą przodem tworząc koło lub półkole, w którego środku siedzi ?mruczek?
Przebieg zabawy-Mruczek przywołuje do siebie na migi kogoś z obwodu koła. Wezwany podnosi się jak najciszej z zajmowanego miejsca i stara się bezszelestnie dostać do mruczka. Ten, jak też wszyscy inni, pilnie śledzi ruchy wezwanego. Jeżeli wezwanemu uda się dostać do mruczka bez wywołania żadnego szmeru, wówczas ten ustępuje z zajmowanego miejsca składając przy tym piękny ukłon. W przeciwnym wypadku mruczek odsyła wezwanego na miejsce i wzywa kogo innego.
Uwaga-Aby zabawa spełniła swą wychowawczą rolę, musi być przeprowadzona konsekwentnie. Zarówno więc dzieci będące w kole, jak też wezwany i mruczek muszą zachować bezwzględną ciszę. Co najwyżej gdy mruczek kłania się zwycięzcy, dzieci mogą zachować się swobodnie, dając wyraz swej radości oklaskami lub ustalonym okrzykiem.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
26.1.2012 (20:20)

Fajne pomysły
www.kraina-zabaw.pl

Typ pracy