profil

satysfakcja 76 % 49 głosów

Rolnictwo zrównoważone

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

I. Wymień czynniki sprzyjające bardzo wysokiej wydajności rolniczej Europy Zachodniej. Przedstaw argumenty za i przeciw wobec niektórych sposobów intensyfikacji produkcji rolnej Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci produktów nadających się do bezpośredniego spożycia oraz w postaci surowców, z których po przeróbce uzyskuje się artykuły spożywcze. Produkcja rolnicza jest źródłem surowców roślinnych i zwierzęcych dla wielu gałęzi przemysłu. Na cele rolnicze zajęte jest ponad 30% powierzchni lądowej świata. W rolnictwie zatrudnionych jest 45-50% dorosłej ludności świata. Największy na świecie ( nie tylko w Europie ) region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja). Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin a co za tym idzie wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt. W krajach tych uzyskuje się najwyższe światowe plony roślin uprawnych (np. pszenicy ponad 70- 80 dt z ha). Uprawiane są rośliny typowe dla sfery umiarkowanej takie jak: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe. Prowadzi się intensywny, nierzadko przemysłowy chów bydła, trzody chlewnej, drobiu. Struktura użytkowania ziemi zależy przede wszystkim od warunków naturalnych, głównie od rzeźby terenu, klimatu i nawodnienia, ale stosunki społeczno gospodarcze i rozwój sił wytwórczych nie pozostają bez istotnego wpływu na zmiany proporcji różnych kategorii użytkowania gruntów Poza warunkami naturalnymi ważnymi, a dla wielu krajów decydującymi , czynnikami rozwoju intensywnego rolnictwa są: - stosunki społeczno-własnościowe określające własność ziemi, - nakłady kapitałowe, ( duże zaangażowanie finansów) - poziom oświaty rolniczej, która wiąże się z ogólnym poziomem rozwoju kraju w tym zakresie i co dalej idzie z polityką rolną państwa - dostęp do ziemi( własność prywatna lub dzierżawa ) - wielkość gospodarstw rolnych ( duże gospodarstwa ) - sposoby gospodarowania, - wprowadzanie nowych odmian roślin i zwierząt hodowlanych , - poziom zaawansowania mechanizacji i komputeryzacji, - chemizacji, ( zastosowanie dużej ilości nawozów we właściwym czasie) - melioracji. Prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej przez kraje Europy Zachodniej mają swoje sukcesy jak i problemy ale wskaźniki efektywności rolnictwa w tych krajach są najwyższe. Mechanizacja rolnictwa : Korzyści wynikające z mechanizacji rolnictwa -wyższe zyski i olbrzymia wydajność przy mniejszym zatrudnieniu, -gospodarowanie sprzętem sprzyja świetnej organizacji pracy, -zwiększenie wydajności roboczej poprzez wprowadzenie mechanizacji i komputeryzacji, -obniżenie

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: rolnictwo_zrównoważone.doc
Komentarze (0) Brak komentarzy zobacz wszystkie
Geografia świata


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.