profil

Budowa układu krwionośnego człowieka

drukuj
satysfakcja 77 % 214 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Układ krwionośn zbudowany jest z :
- serca
- żył
- tętnic

Dzieli się na:
- duży obieg krwi
- mały obieg krwi

W skład dużego obiegu krwi wchodzę:
a)lewa komora serca
b)tętnica główna aorta kończąca się tętniczymi naczyniami włosowatymi,które przechodzą w włosowate naczynia żylne,z których powstają dwie żyły główne wpadające do prawego przedsionka serc

W skład małego obiegu krwi wchodzą:
a)prawa komora serca od której odchodzi pień tętnicz,któr w płucach rozdziela się na włosowate nacznia tętnicze,które przechodzą w włosowate naczyznia żylne z których powstają cztery żyły płucne wpadające do lewego przedsionka serca
b)tętnicami są wszystkie nacznia krwionośne w którch płynie krew od serca do tkanek ciała
c)żyłami są wszystkie naczynia w którch płynie krew od tkanek do serca.

2.Budowa serca.
Serce otoczone jest dwu warstwową błoną,warstwa zewnętrzna nazywa się osierdziem,warstwa wewnętrzna to nasierdzie.Pomiędz warstwami znajduje się płyn zmniejszając tarcie.Mięsień serca zbudowany jest z wydłużonych komórek o rozwidlonych końcach.Komórki mają bardzo liczne mitochondria produkujące energię zużywaną podczas pracy serca.
Serce składa się z dwóch przedsionków i dwóc komór.Przedsionki serca rozdziela przegroda międz przedsionkowa.Komory serca rodziela przegroda między komorowa.Pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą znajduje się zastawa dwudzielna.Pomiędzy prawm przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawa trójdzielna.
Pomiędzy prawą komorą i pniem płócnym znajdują się zastawki półksiężycowate.Pomiędz lewą komorą i aortą znajdują się zastawki półksiężycowate.Dodatkowo zastawki znajdują się w żyłach i naczyniach limfatycznych.Zastawki utrzymują jedno kierunkowy ruch krwi zapobiegają cofaniu się krwi podczas pracy serca.

3.Do prawego przedsionka serca wpada zatoka tętnicza oraz dwie żyły główne.Do lewego przedsionka serca wpadają cztery tętnice płócne.Z prawej komory wychodzi pień płócn.Z lewej komory serca wychodzi główna tętnica aorta.Serce ma własny układ krwionośny zwany wieńcowym.Tworzą go dwie tętnice odchodzące od aorty i dwie żyły łączące się z zatoką wieńcową.Praca serca kontrolowana jest przez układ nerwowy i układ chormonaln człowieka.4.Ściana naczyń zbudowana jest s trzech warstw.Włosowate naczynia krwionośne mają ściany zbudowane z jednej warstwy śródbłonka.

5.W układzie krwionośnym człowieka znajdują się dwa dziwne układy krwionośne:
a)sieć dziwna - składająca się tylko z włosowatych naczyń tętniczych oplatających ciałka nerkowe oraz wątrobę
B)układ wrotny - składający się wyłącznie z włosowatych naczń żylnych oplatającyhc jelita

6.Funkcje układu krwionośnego:
- doprowadzenie do każdej komórki ciała tlenu
- odbieranie z każdej komórki ciała dwutlenku węgla i dostarczenie go do płuc
- rozprowadzenie po całym organizmie człowieka substancji pokarmowych (glukozy,aminokwasy,soli mineralnych,witamin)
- rozprowadzenie po całym organizmie chormonów oraz przeciwciał
- dostarczenie do nerek produktów przemiany materii (mocznik,kwas moczowy,zbędnych ilości sodu i potasu)

7.Wybrane choroby układu krwionośnego:
Główną przyczyną większości chorób układu krwionośnego jest miażdżyca naczń krwionośnch polega ona na zmniejszeniu lub całkowitemu blokowaniu światła naczyń krwionośnych przez płytkę miażdżcową

Płytka miażdżycowa - mieszanina cholesterolu,płytek krwi oraz leukocytu

8.Choroba nadciśnieniowa - występuje gdy ciśnienie krwi przekrocz wartość 140/90

9.Udar mózgu - polega na całkowitym zatkaniu naczynia krwionośnego dostarczającego krew do mózgu.Powoduje to całkowite zamieranie fragmentu krwi.

10.Zawał serca - polega na zatkaniu przez płytkę miażdżycową naczynia krwionośnego tworzącego układ wieńcowy serca.Powoduje to obumieranie fragmentu ściany serca.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
2.6.2011 (07:43)

naczynia włosowate?

26.1.2010 (15:53)

mnustwo? chyba mnóstwo.

Typ pracy