profil

Pytania z kursu fizyki. Do powtórek na: testy, sprawdziany, kartkówki

drukuj
satysfakcja 14 % 143 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Co to jest spójność, przyleganie, lepkość, zjawisko włoskowatości, napięcie powierzchniowe? 2316. Podaj przykłady występowania i zastosowania zjawiska włoskowatości. 2317. Porównaj budowę ciał stałych, cieczy i gazów i określ różnice. 2318. Co to są przemiany fa¬zowe (I i II rodzaju) z punktu wi¬dzenia mikro¬skopowego obrazu ciał? 2319. Omów nadprzewod¬nictwo, ciała bezpostaciowe i ciekłe kryształy. 2320. Co to są przemiany fazowe pierwszego i drugiego rodzaju, podaj przykłady tych zjawisk? 2321. Podaj sposoby uzyskiwania niskich temperatur i zastosowanie nadprze¬wodników. 2322. Omów przejścia fazowe pierwszego i drugie¬go rodzaju na podstawie wykresu charakterystycz¬nego, przedstaw mikroskopową interpretację przemian fazowych. 2323. Wyjaśnij zjawisko nadprzewodnictwa jako przykład przemiany fazowej drugiego rodzaju. 2324. Co to znaczy, że przejścia fazowe nie zawsze są związane ze zmianą stanu skupienia, że często dotyczą właściwości magnetycznych i elektrycznych, oraz w niskich temperatu¬rach energia drgań termicznych jest mała i o wła¬ściwościach ciał zaczynają decydować efekty kwantowe? 2325. Omów zastosowania zja¬wiska nadprzewodnictwa. 2326. Omów związek fizyki z filozofią. 2327. Wymień nazwy teorii fizycznych. 2328. Jaki jest zakres stoso¬walności teo¬rii fizycznych? 2329. Jakie są ograniczenia stosowal¬ności praw mechaniki Newtona? 2330. Omów Galileusza jako twórcę eksperymentalno-matematycznej metodologii w przyrodoznawstwie i czy istnieje kres pozna¬nia? 2331. Jakie ograniczenia poznania wynikają z zasady nieoznaczoności? 2332. Wyjaśnij, że metodologia nauk zajmuje się me¬todami poszukiwania i formułowania teorii nauko¬wych, że metody te są wspólne dla wszystkich na¬uk przyrodniczych. 2333. Uzasadnij, że prawa mecha¬niki Newtona nie odnoszą się do opisu ruchu ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędko¬ści światła (np.: cząstek w akceleratorach). 2334. Uzasad¬nij (na przykładach), dlaczego żadna teoria fi¬zyczna nie może być uznawana za ostateczną (np.: zmiana poglądów na strukturę materii - teoria ato-mistyczna). 2335. Na czym polega determinizm i indeterminizm w opisie przyrody? 2336. O czym jest teoria chaosu? 2337. Czy zjawiska i procesy chaosu mają jakieś prawa? 2338. Co to jest chaos deter¬ministyczny i jakie są jego konse¬kwencje? 2339. Omów determinizm i indeterminizm (poglądy Lapla¬ce’a). 2340. Wyjaśnij na przykładach deterministyczny cha¬rakter praw Newtona. 2341. Podaj i omów przykłady zjawisk indeterministycznych (rzut kostką, rozpad promie¬niotwórczy, emisja promieniowania przez atom itp.). 2342. Co to znaczy, że zachowanie obiektów makro¬skopowych poprawnie opisuje mechanika klasycz¬na, a obiekty mikroskopowe podlegają prawom mechaniki kwantowej? 2343. Wyjaśnij, że z mechani¬ki kwantowej wynika, że wiele wielkości fizycz¬nych może przyjmować tylko ściśle określone war¬tości, wielkości te są skwantowane.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (23) Brak komentarzy zobacz wszystkie
24.3.2010 (19:42)

@patrykpolok1 Szukajcie a znajdziecie........ Nie wydary

29.11.2009 (18:08)

a odpowiedzi to gdzie???:/

5.11.2009 (18:45)

@magda01_06 Ale co same pytania???

A gdzie odpowiedzi???

Weś, tak to ja moge sama napisać...

23.10.2009 (18:06)

@shagohodd hehe...myślę że nawet więcej pytan bysmy zebrali... to raczej nie sztuka je wypisać.... lol

13.10.2009 (20:33)

@agatus8 no ...bardziej odp szukamy xd

Typ pracy


kindziuk5000 rozwiązanych zadań
Fizyka 50 pkt 30.10.2014 (18:31)

Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prendkośćią 10ms wynosi 20000J

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Szelinka9990 rozwiązanych zadań
Fizyka 150 pkt 30.10.2014 (16:11)

Proszę o pomoc! Sama tego nie zrobię. Potrzebne na jutro ... Przyrządy użyte do wykonania doświadczenia : -zasilacz prądu stałego, -różne...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Szelinka9990 rozwiązanych zadań
Fizyka 200 pkt 30.10.2014 (15:58)

Proszę o pomoc , sama tego nie dam rady zrobić a potrzebuje to na jutro ...!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Gan351 rozwiązane zadanie
Fizyka 50 pkt 28.10.2014 (21:42)

1.Oblicz wartość siły, którą musimy działać na piłke o masie 0,5 kg, aby poruszała się z przyspieszeniem o wartości 3 m/s (s do kwadratu) 2.Oblicz...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

SzalonaDomi31 rozwiązane zadanie
Fizyka 150 pkt 28.10.2014 (19:39)

Z łuku wystrzelono strzałę pionowo do góry. Strzała wzniosła się na pewną wysokość, następnie spadła i wbiła się w ziemię. opisz, jakie zaszły...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.