profil

Internet w edukacji

drukuj
satysfakcja 65 % 37 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Internet to sieć komputerowa o zasięgu globalnym łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedyncze komputery.
Jest to światowa sieć przez nikogo nie zarządzana, składającą się z setek serwerów i mniejszych sieci. Ta gigantyczna pajęczyna służy przede wszystkim do wymiany wszelkich danych i informacji. Ma również wiele innych zastosowań, między innymi w dydaktyce i edukacji. W momencie tym możemy zadać sobie pytanie: jak można rozumieć pojęcie ?edukacja?? Jak wszyscy wiemy, obecnie dostępnych jest wiele definicji tego terminu. Lecz definicja Wincentego Okonia jest najbardziej zrozumiała i najlepiej obrazuje nam istotę terminu ?edukacja?. Według niego, jest to ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako oznaczającego ogół procesów oświatowo ? wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę. Jak wynika z definicji, edukacja nie jest czymś ustalonym odgórnie, narzuconym i jednakowym dla wszystkich. W różnych krajach pojmowana jest inaczej, jest mniej lub bardziej nastawiona na wiedzę teoretyczną i odwrotnie, na praktyczną.
Dzisiaj Internet stał się siecią o zasięgu globalnym a edukacja wspierana komputerowo jest już faktem. Szkoła bez pracowni komputerowej i Internetu uważana jest dziś za nienowoczesną i niezdolną do dobrego przygotowania swoich uczniów do dalszego kształcenia lub pracy zawodowej. Jest to w dużej mierze zgodne z prawdą, gdyż podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie do życia i funkcjonowania w określonych warunkach, a takim warunkiem jest obecnie tworzące się nieustannie społeczeństwo informacyjne (społeczeństwo, w którym istotną rolę pełnią media przekazujące informacje) Na szkole spoczywa więc podwójny obowiązek: z jednej strony wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie przekazywania wiedzy, z drugiej zaś przygotowania uczniów do racjonalnego korzystania z tych technologii. Proces ten realizowany jest w polskich szkołach w ramach przedmiotu elementy informatyki, zastępowanej obecnie przez technologię informacyjną albo też ścieżki edukacyjnej pod nazwą edukacja czytelnicza i medialna.
Faktem jest, że Internet oraz inne media są bardzo przydatnym narzędziem edukacyjnym- są nowoczesne, łatwo i ogólnie dostępne, pomagają zaoszczędzić czas i ułatwiają pracę, umożliwiają nam dostęp do ogromu rozmaitych informacji oraz nie tylko uczą, ale także rozwijają zainteresowania, poszerzają horyzonty i budują wyobraźnię. Lecz jak ogólnie wiadomo zawsze są dwie strony medalu i Internet jako pomoc w edukacji oprócz niekwestionowanych zalet posiada również pewne istotne wady.

1.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: internet_w_edukacji.doc
(0) Brak komentarzy