profil

Znaczenie hierarchii wartości w życiu człowieka

drukuj
satysfakcja 57 % 32 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Termin wartość znalazł się w słowniku filozoficznym dopiero p[od koniec XIX w. pochodzi od słowa valere czyli mieć znaczenie. Do czasu wprowadzenia tego terminu używano pojęcia dobro a wartością określano siłę, zdrowie fizyczne, męstwo, moc charakteru, odwagę. Z czasem termin ten zaczął pojawiać się w takich dziedzinach nauki, jak matematyka, ekonomia, muzyka czy nauki prawnicze .
Pojęcie wartość można również przetłumaczyć z języka niemieckiego, gdzie Wert i Wurde oznacza godność, honor, powagę. Desygnatami tego terminu są prawda, piękno, dobro, użyteczność, wolność, odpowiedzialność, efektywność .
Współcześnie termin wartość można używać w trzech znaczeniach:
1. Wartość jako własność rzeczy lub też rzecz, która obdarzona jest tą wartością.
2. W mowie potocznej jako dodatnie znaczenie np. wartością jest zdrowie, miłość, sprawiedliwość.
3. Wartości filozoficzne w szerszym tego słowa znaczeniu, oraz wartości ekonomiczne, tj. cena.
Pojecie wartość to podstawowa kategoria nauki o wartościach, czyli aksjologii i oznacza wszystko, to, co cenne i najważniejsze w życiu człowieka, co jest godne pożądania i stanowi cel ludzkich dążeń. Według innych definicji wartość, to to, co bywa przedmiotem pożądania jest przez człowieka upragnione, co bywa celem jego starań. Jest to też przedmiot zasługujący na akceptację, uruchamiający motywację jednostki. Wartością może być również osoba, instytucja, idea czy też rodzaj działania, a więc wszystko to, co stanowi przedmiot dążeń i aspiracji ludzkich.
Według słownika języka polskiego wartość, to te cechy, które stanowią o walorach ludzi, rzeczy, czy też to, co można wyrazić równoważnikiem pieniężnym.
Wszystkie rodzaje wartości można pogrupować według trzech kategorii:
1. Psychologiczne, czyli takie, które wartości traktują jako zjawisko indywidualne,
2. Socjologiczne, gdzie wartość ma wymiar społeczny,
3. Kulturowe podkreślające uniwersalny wymiar tego pojęcia, taki, który dominuje w danej społeczności.
Wartości nadają sens ludzkiej egzystencji, kształtują życie człowieka i określają styl jego życia. Są też czymś budzącym w człowieku tęsknotę, pożądanie, czymś, co może stać się celem. Niemożliwe jest, więc obojętne zachowanie człowieka wobec wartości, gdyż posiadają one atrakcyjność, która wymaga realizacji. To właśnie realizacja wartości ukierunkowuje działania jednostki i jest bardzo ważnym czynnikiem regulującym jej postępowanie. Człowiek bywa, zatem skazany na realizację określonych wartości a ich wybór decyduje o tym, czy życie człowieka będzie autentycznie ludzkie, czy też ulegać będzie degradacji.
Odkrywanie przez człowieka tego, które wartości są najistotniejsze, najbardziej cenione, dokonuje się w aktach emocjonalnych. Zdolność do odkrywania tych pozytywnych wartości maja właśnie uczucia.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy