profil

Właściwości i zastosowanie gazów szlachetnych

drukuj
satysfakcja 41 % 481 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Gazy szlachetne (helowce) leżą w 18 (VIIIA) grupie układu okresowego pierwiastków. Należą do niej: hel (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe), oraz radon (Ra).
Gazy szlachetne nie reagują chemicznie ani ze Sobą, ani z jakimikolwiek innymi substancjami i różnią się tym wyraźnie od wszystkich pozostałych pierwiastków. W układnie okresowym tworzą one osobną grupę zerową, której istnienie przewidział N.Morozow.
Helowce są niemal całkowicie niereaktywne i pierwsze dwa z nich nie tworzą żadnych związków chemicznych. Przyczyna tego jest to, że nie zawierają one żadnych, niezapełnionych w pełni elektronami orbitali, które mogłyby uczestniczyć w tworzeniu wiązań chemicznych. Znany jest jeden związek argonu otrzymywany w temperaturze około 40K.
Gazy szlachetne w odróżnieniu od innych pierwiastków gazowych występują w cząsteczkach jednoatomowych. Wszystkie są bezbarwne, bezwonne i bez smaku. Ich rozpuszczalność wzrasta w kierunku helu do radonu. Mianowicie w 100 objętościach wody rozpuszcza się w 0C w przybliżeniu 1 objętość helu, 6 objętości argonu, 50 objętości radonu. Gazy szlachetne znacznie szybciej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak alkohol i benzyna.
Odkrycie gazów szlachetnych nastąpiło w 1893 roku. Zwrócono wtedy uwagę na niezgodność gęstości azotu z powietrza i azotu otrzymanego w drodze chemicznej w wyniku rozkładów związków zawierających azot. Dokładne badania składu powietrza przeprowadzone w wyniku wyjaśnienia tego faktu wyjaśniły,że po całkowitym usunięciu tlenu i azotu powstaje około 1% reszta, która nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne. Nowo odkryty gaz nazwano Argonem.
Argon został wykorzystany do procesów chemicznych potrzebujących nie reaktywnej atmosfery, jeśli nawet atmosfera azotu byłaby zbyt reaktywna. Z tego samego powodu jest jednym z podstawowych gazów (obok dwutlenku węgla) stosowanych w spawaniu w atmosferze ochronnej. Jego zaletą jako atmosfery ochronnej jest też jego większa gęstość od gęstości powietrza, dzięki czemu nie jest wypierany z nieszczelnej aparatury, lecz "ścieli" się na jej dnie. Jest najtańszym i najłatwiej dostępnym gazem szlachetnym. Używa się go też w żarówkach i lampach jarzeniowych, a dzięki niższej od powietrza przewodności cieplnej, podobnie jak krypton, wykorzystywany jest do wypełniania szyb zespolonych w nowoczesnych oknach. Argonem są wypełniane dyski twarde komputerów, w celu mniejszego zużycia się talerzy i głowicy czytającej. W elektronice stosuje się go do napełniania tyratronów i liczników promieniowania jonizującego. Jeśli chodzi o znaczenia biologiczne to nie posiada żadnego.
Następnym odkrytym gazem szlachetnym był hel ,którego wcześniej odkryto na słońcu.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
15.11.2009 (19:31)

Suuper. :D

Mam 5. :PP