profil

satysfakcja 72 % 270 głosów

Charakterystka: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji (warunki naturalne, ludność i gospodarka)

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Litwa: *Warunki naturalne: -kraj nizinny, -polodowcowy charakter rzeźby terenu, -malowniczy krajobraz, -ubogie gleby bielicowe, -klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym, -znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska. -krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka. *Ludność: -większość ludności kraju stanowią Litwini; mieszkają także Rosjanie, Polacy i Białorusini, -ujemny przyrost naturalny, -kraj średnio zurbanizowany(jak większość państw europejskich), -największe miasta: Wilno, Kowno, Kłajpeda. *Gospodarka: -kraj słabo rozwinięty gospodarczo, -połowę gruntów ornych zajmują uprawy przeznaczone pod paszę(wyspecjalizowany chów zwierząt). -niewiele surowców mineralnych(torf, surowce budowlane, oraz niewielkie złoża ropy naftowej, -kraj uzależniony od importu surowców oraz paliw -w ostatnich latach handel ożywił się, ze względu na utworzenie obszarów wolnocłowych. Białoruś: *Warunki naturalne: -kraj śródlądowy, -nizinny, -klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym, -ubogi w surowce mineralne(wydobywane: sól kamienna i potasowa, ropa naftowa; nie eksploatowane: węgiel brunatny, łupki palne, rudy żelaza i boksyty, *Ludność: -ujemny przyrost naturalny, -większość ludności stanowią Białorusini; mieszkają także Rosjanie, Polacy, Ukraińcy, -najpowszechniejsza religia to prawosławie, -70% ludności mieszka w miastach, -największe miasta: Mińsk, Homel, Witebsk i Grodno, *Gospodarka -kraj słabo rozwinięty gospodarczo, -import surowców energetycznych i rud metali, -przemysł zlokalizowany przy dwóch głównych szlakach tranzytowych: Brześć- Mińsk- Moskwa i Charków- Wilno, -produkty białoruskiego przemysłu(głownie maszyny, samochody) są drogie i niskiej jakości, -rolnictwo nastawione na chów bydła, -uprawy: głównie jęczmień, żyto oraz ziemniaki, -niskie plony. Ukraina: *Warunki naturalne: -Ukraina należy do największych państw Europy, -przeważają niziny(Poleska, Naddnieprzańska, Czarnomorska), -leża Góry Karpaty, -rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr, -gleby czarnoziemne, -klimat umiarkowany ciepły i suchy, -roślinność stepowa i stepowo- leśna, -dużo surowców mineralnych (rudy żelaza, manganu, soli kuchennej i potasowej, węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny i ropa naftowa), *Ludność: -ujemny przyrost naturalny(najniższy w Europie), -żyją Ukraińcy i Rosjanie, -większość mieszkańców Ukrainy wyznaje chrześcijaństwo(kościół prawosławny i grekokatolicki), -68% ludności mieszka w miastach, -największe miasta: Kijów, Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów, *Gospodarka: -dobrze rozwinięty, lecz mało nowoczesny, ze względu na stare technologie przemysł, -przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, chemiczny i włókienniczy, -uprawia się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe; Ukraina zmuszona jest importować żywność. Czechy: *Warunki naturalne: -przeważającą część kraju zajmuje Masyw Czeski, -najwyższe góry- Sudety, -klimat umiarkowany ciepły, -rzeki: Łaba z Wełtawą oraz Morawa, -lasy pokrywają 33% terytorium państwa, -surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny oraz rudy uranu, kaolin i grafit. *Ludność: -ujemny przyrost naturalny, -żyją Czesi i Morawianie, -74% ludności mieszka w miastach, -miasta: Praga, Brno, Ostrawa i Pilzno. *Gospodarka: -dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy, -wysoko wydajne rolnictwo w pełni zaspokaja potrzeby żywnościowe Czechów. -główne uprawy: pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki i chmiel, -ze zwierząt hoduje się bydło, trzodę chlewną i drób. Słowacja: *Warunki naturalne: -Słowacja jest krajem górzystym(góry Karpaty, Tatry), -mniej niż w sąsiednich krajach gruntów ornych, a więcej lasów, -klimat umiarkowany ciepły, -mało surowców mineralnych(magnezyt oraz węgiel brunatny, ropa naftowa, mangan, żelazo. miedź, rtęć), *Ludność: -mieszkają Słowacy, Węgrzy, Romowie, Czesi, -56% ludności mieszka w miastach, -większe miasta: Bratysława, Koszyce. *Gospodarka: -kraj słabo rozwinięty gospodarczo, -przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny, elektromaszynowy, -słowackie rolnictwo rozwija się głównie na nizinie Naddunajskiej i w dolinach rzek, -uprawy: pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, -w Słowacji hoduje się trzodę chlewną, bydło i owce, -walory turystyczne: piękne krajobrazy, interesujące zabytki architektury i sztuki ludowej oraz baza noclegowa i gastronomiczna.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
28.2.2011 (17:44)

super praca, dzięki bardzo się przydała :)

Geografia świata


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.