profil

Węgiel kamienny i produkty jego przeróbki.

drukuj
satysfakcja 38 % 254 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Węgiel kamienny, jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Jest on złożoną i urozmaiconą pod względem budowy substancją stałą z grupy węglowców, jest niemetalem, nie rozpuszcza się w wodzie, jak również w kwasach i zasadach. Jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza. Węgiel powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych. Powstał w karbonie ze szczątków roślinnych. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę. Węgiel kamienny należy do węgli humusowych, niejednorodnych w swej strukturze, stanowiących mieszaninę kilku odmian różniących się twardością i połyskiem, tworzących pojedyncze pasma. Dlatego też wyróżnia się takie typy węgla jak: węgiel włóknisty (fuzyn), węgiel matowy (duryn), węgiel półbłyszczący (klaryn) oraz węgiel błyszczący (witryn). Ze względu na zastosowanie rozróżnia się kilka typów technologicznych węgla kamiennego, określanych poprzez takie właściwości jak: spiekalność, zawartość składników lotnych, ciśnienie rozprężania i ciepło spalania. Są to: węgiel płomienny, węgiel gazowo-płomienny, węgiel gazowy, Węgiel gazowo-koksowy, węgiel ortokoksowy, węgiel metakoksowy, węgiel semikoksowy, węgiel chudy, węgiel antracytowy, antracyt.
Największe złoża węgla kamiennego: Rosja (Zagłębia: Peczorskie, Kuźnieckie, Tunguskie, Leńskie), Ukraina (Zagłębie Donieckie), Wielka Brytania (Zagłębia: Yorkshire, Durham, Derbyshire), Niemcy (Zagłębia Ruhry i Saary), USA, Kanada, Chiny, Australia, Indie i RPA. Wydobywany jest obecnie w 58 krajach. W Polsce najbardziej zasobne złoża występują w utworach karbonu na Górnym Śląsku (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) i Lubelszczyźnie (Lubelskie Zagłębie Węglowe), a także na Dolnym Śląsku (okolice Wałbrzycha i Nowej Rudy).
Przeróbki węgla kamiennego.
Metody przeróbki węgla kamiennego zależą od rodzaju i właściwości węgla oraz od przeznaczenia produktów przeróbki. Głównym jednak celem przeróbki węgla jest usunięcie szkodliwych domieszek oraz sortowanie węgla.
Rodzaje przeróbki węgla :
Sortowanie ? ma na celu podział węgla na klasy według wielkości ziaren i odbywa się ono na sitach o różnych wymiarach oczek. Liczba sortymentów zależy od potrzeb i właściwości węgla.
Zagazowanie ? stosowane jest w przypadku części węgla. Proces ten polega na oddziaływaniu wolnego lub związanego tlenu oraz wodoru na pierwiastek węgla związany w masie organicznej paliw stałych (produktami tej przeróbki są trzy rodzaje gazów: gaz powietrzny, wodny lub powietrzno-wodny)
Odgazowanie lub sucha destylacja( pirogenizacja, piroliza) polega na ogrzaniu węgla do temperatury powyżej 5000C, w której węgiel rozkłada się na pozostałość stałą tj: półkoks, koks oraz na części lotne, z których wydzielają się frakcje ciekłe (smoła , benzole) i gazy palne.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
15.11.2011 (18:35)

A gdzie tu produkty ?

18.11.2009 (15:53)

Ja musze na chemie to przygotowac :( a tak mi sie nie chce :(

Rozkład materiału