profil

satysfakcja 90 % 94 głosów

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym-dydaktyka ogólna

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym (F. Bereźnicki) 1.Środki dydaktyczne- są to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziaływujących na ich wzrok, słuch, dotyk itp. (ławki, ksiązki, mapy, TV) ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości. Najogólniej ujmując, można przyjąć, że środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne. Środki dydaktyczne służą wzbogaceniu czynności nauczyciela ale i ucznia. Środki dydaktyczne pełnią ważną rolę w rozwoju wyobrażani, myślenia, spostrzegania, wpływają na lepsze i szybsze opanowanie wiadomości i umiejętności. 2. Funkcje środków dydaktycznych a) funkcja motywacyjna- (I ogniwo) polega na wywołaniu pozytywnego nastawienia do uczenia się poprzez budzenie zaciekawienia i zainteresowania dla przedmiotu poznania. Środki dydaktyczne, szczególnie audiowizualne oddziaływają na strefę emocjonalna, wyzwalają i wzmacniają motywy ucznia się. b) funkcja poznawcza-(II ogniwo) polega na tym ,że dzięki środkom uczący się poznaje bezpośrednio określoną rzeczywistość. c) funkcja kształcąca-(VI ogniwo) sprowadza się do rozwijania zdolności poznawczych (wyobrażani, myślenia, pamięci) oraz kształtowania odp. umiejętności i sprawności. d) funkcja dydaktyczna- (V ogniwo)środki dydaktyczne są jedynym źródłem wiadomości dla uczniów, ułatwiają ich zrozumienie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowania, środki dyd. Służą ilustracji wybranego zagadnienia ,pomagają uczniowi w tworzeniu uogólnień. e) funkcja wychowawcza- polega na pobudzeniu strefy emocjonalnej, na wywołaniu przeżyć i kształtowaniu postaw uczniów. Uczymy się przez przezywanie teatr, multimedia, muzyka, wycieczka itp. Są to środki i metody. 3.Stosowanie środków procesie kształcenia. - środki dydaktyczn - nie można przesadzać, nadużywać środków dydaktycznych, jeśli widzimy ,że dane środki nie pomagają ,nie stosujemy ich. - stosujemy odpowiednie środki dydaktyczne do odpowiednich przedmiotów, wieku, celów, miejsca wiedzy i umiejętności uczniów - środki powinny być wyraziste, po to aby pobudzały (f. wych.)przez zmysły, powinny być estetyczne, poprzez środki dydaktyczne mamy uwrażliwić dzieci. -środki nie powinny być stosowane tam gdzie jest możliwość bezpośredniego poznania rzeczywistości. - 4. Klasyfikacja środków dydaktycznych. Cz. Kupisiewicz) *kryterium-sposób eksponowania bodźców. Wyróżnia on następujące rodzaje środków: 1) wzrokowe- przedmioty naturalne, modele, obrazy, schematy, symbole itp.) 2) słuchowe- płyty Cd, taśmy magnetofonowe, instrumenty muzyczne itp.) 3) wzrokowo-słuchowe- film dźwiękowy, telewizja) 4) częściowo automatyzujące proces nauczania-uczenia się- laboratoria językowe, komputery, maszyny dydaktyczne) *kryterium złożoności środków oceny szkolnej. Środki proste 1) środki słowne- podręczniki, teksty drukowane 2) proste środki wzrokowe- mapy, modele, obrazy, wykresy Środki złożone 3) mechaniczne środki wzrokowe-przekazywanie obrazów za pomocą urządzeń technicznych, aparat fotograficzny, mikroskop, teleskop 4) środki słuchowe- magnetofon, radio 5)środki słuchowo-wzrokowe- audiowizualne, film, telewizja 6) środki automatyzujące proces uczenia się, maszyny dyd., laboratoria językowe, kompy. *klasyfikacja środków dydaktycznych: - środki wzrokowe: proste, złożone - środki słuchowe - środki wzrokowo- słuchowe (audiowizualne) - środki automatyzujące proces kształcenia. 5. Środki wzrokowe a) proste środki wzrokowe- spełniają w procesie nauczania-uczenia się doniosła rolę, gdyż umożliwiają uczniom bezpośrednie poznawanie rzeczywistości. Tzn. konkretnych rzeczy, zjawisk i procesów oraz poznawania za pomocą ich poglądowych przedstawień. b) złożone środki wzrokowe- środki wizualne rozbudzają zainteresowania, wyzwalają motywy uczenia się i wywołują pozytywne nastawienie do nauki. Np. przeźrocza, filmy,TV. 6.Śrdoki słuchowe Środki słuchowe są nie niedzewne w szkolnictwie średnim i stanowią nieocenioną pomoć w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i muzyki. Najbardziej rozległe zastosowanie spośród środków dydaktycznych ma taśma magnetofonowa i magnetofon. Magnetofon można stosować na: zajęciach muzyki (słuchanie pieśni itp.), języka polskiego (nagrane utwory literackie), języka obcego (kształcenie wymowy) itd? 7.Środki wzrokowo-słuchowe (audiowizualne) Środki te łączą obraz z dźwiękiem, czyli ddziaływują na wzrok i słuch, co przeważnie zwiększa ich atrakcyjność, gdyż za ich pomocą rzeczywistość nabiera większego autentyzmu i obiektywizmu. (filmy, telewizja)


Autor kasa116
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.