profil

Wpływ człowieka na hydrosferę

drukuj
satysfakcja 80 % 83 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HYDROSFERA - jest ważnym składnikiem systemu Ziemi. Najczęściej definiuje się ją jako powłokę wodną w stanie ciekłym. Jednakże trudno wyłączyć z hydrosfery lody na powierzchni wód, lody w postaci lodowców i lądolodów czy lody zlodowaceń podziemnych, a w pewnym sensie także parę wodną i wodę w atmosferze oraz biosferze, wreszcie wodę jako składnik tworzywa skał, choć oczywiście tej postaci wody nie można bezpośrednio włączyć do hydrosfery. Wszystkie te postacie i sytuacje, w jakich występuje woda, mają jednak wspólną genezę, sięgającą początków rozwoju planety Ziemi. Wejdźmy więc od ukazania postaci wody na Ziemi.


Wpływ człowieka na hydrosferę jest różnoraki, mianowicie może być negatywny lub pozytywny.
1. NEGATYWNY wpływ człowieka na hydrosferę:
· ścieki – ścieki, odpadki itp. są odprowadzane do źródeł wodnych, rzek a stamtąd do morza co powoduje, wysypki, choroby a nawet i śmierć. Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczone tylko częściowo lub w ogóle nie oczyszczone odprowadzane do wód podziemnych powodując skażenia jednych i drugich. Obecnie w Polsce rzeki o I klasie czystości stanowią znikomy procent. Według doniesień GUS z 1991r., w których objęto badaniami ok. 14 000km rzek, na I klasę czystości przypada 3,4%, na II klasę 28,7%, na III klasę 28,1%, pozostałe 38,9% nie mieści się w żadnej normie. Ciągły wzrost liczby ludności na świecie, urbanizacja i rozwój przemysłu powodują zwiększenie masy ścieków komunalnych i przemysłowych obciążonych różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Ścieki te odprowadzone do rzek i jezior powodują skażenie wód. zanieczyszczenia wody mogą mieć charakter fizyczny, chemiczny i biologiczny.


Ścieki odprowadzane siecią kanalizacji miejskiej w Polsce w hektometrach sześciennych na rok.
Lata Ścieki Oczyszczone Nieczyszczone Ogółem
1985 1173,5 1245,1 2418,6
1990 1391 922,9 2313,6
1995 1362,6 803,5 2166,1
1996 1257,6 594,8 1852,4
2000 1244,6 507,2 1751,8

· transport wodny – statki, które po załadowaniu towaru są wypuszczane w rejs są (mogą być) przeciążone co może spowodować katastrofę.
· katastrofy – wielkie katastrofy statków (transportowców, tankowców, barek itp.) które np. wpadły na mieliznę czy nie przetrzymały sztormu, powodują ogromne straty – zanieczyszczają wodę, powodują śmierć wielu ryb itp.


· turystyka – ludzie (turyści) pozostawiają po sobie bardzo dużo śmieci, polskie plaże przypominają wysypisko śmieci.
· zasolenie wody - nadzwyczaj szkodliwe dla środowiska jest odprowadzanie do rzek wód kopalnianych. Dostarczają one znanych ilości jonów siarczanowych(VI), a zwłaszcza chlorkowych (solanki kopalniane). Takie sole, jak chlorki sodu i wapnia, dostają się do wód również w wyniku posypywania zima ulic solą. Zasolenie rzek w Polsce kilkakrotnie przekracza normy kwalifikacyjne je do II klasy czystości. Obliczono, że do roku 2010 stężenie chlorków może wzrosnąć w Wiśle o ok.108% a w Odrze o ok. 90% w stosunku do stanu obecnego. Nadmierne stężenie soli niszczy faunę i florę rzek i powoduje korozję instalacji przemysłowych zakładów produkcyjnych korzystających z wody, a także korozje budowli wodnych, urządzeń pływających, wodociągów, kanalizacji itp. zasolenie Wisły i Odry na odcinkach ok. 400km od źródeł w znacznej mierze uniemożliwiło wykorzystanie tych wód do celów komunalnych i przemysłowych, jak również dla leśnictwa i rolnictwa. Do roku 2010, jeżeli nie zastosuje się środków zapobiegawczych, wody Wisły nie będą zdatne do użytku na odcinku ponad 700km, a Odry - 550km.
2. POZYTYWNY wpływ człowieka na hydrosferę:
· oczyszczalnie ścieków – ścieki, odpadki, które tam się dostają zostają przetworzone na wodę, która po dokładnym oczyszczeniu nadaje się nawet do picia.
· budowanie zbiorników sztucznych – bardzo przydatne, na przykład po to aby w czasie zagrożenia powodziowego nadmiar wody wysyłać właśnie tam – są to tkz. zbiorniki retencyjne.
· kształtowanie brzegów (rzek, jezior) – także bardzo przydatne w czasie zagrożenia powodziowego ale towarzyszy temu stylistyka oraz wygląd np. wyrównanie brzegu Odry w Koźlu.
· budowle morskie itp. – człowiek broni się przed niszczącym działaniem morza za pomocą różnych środków. Tamy morskie zabezpieczają brzeg przed działaniem fal morskich. Falochrony jako sztuczne bariery rozbijają fale, osłabiając ich siłę. Molo wychodząc z brzegu daleko w morze osłabia działanie prądów morskich i sprzyja rozbudowaniu plaży.
· uzyskiwanie energii itp. – budujemy na rzekach budowle dzięki którym możemy uzyskać potrzebną dla nas energię, czy np. mąkę lub napędzaną przez nią różnego rodzaju maszyny. Przykładem są elektrownie wodne – których jest nie wiele Polsce czy np. młyny.

Jak widać z tego co napisałem człowiek może szybciej i mocniej hydrosferę zniszczyć niż ją naprawić (ulepszyć). Od kiedy Ziemią zawładną człowiek nasza planeta uległa wielu zmianom. Pogłębia się zniszczenie środowiska naturalnego min. jezior, rzek i mórz.

BIBLIOGRAFIA:
· Mała encyklopedia powszechna PWN.
· Geografia świata
· www.nauka.pl


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy
28.1.2007 (15:08)

Suuuuper praca :) Dzieki :)

27.7.2006 (14:20)

fajna pracka na temat pare literowek ale ujdzie ogolnie znalazlem to co chcialem DZIEX AUTOROWI pozdroofki 4 all sciagaczy :P

27.7.2006 (14:18)

hmm... potrzebowałem tego na jutro na geografię (8:00 Poniedziałek), a dziś jest właśnie teraz godzina 20:44 Niedziela...... myślę że co prawda dużo tam wykroczeń poza temat, ale pracka mnie uratowała :D, przynajmniej cosik gościówce od geo przeczytam ;) zamiast dostać pałę...