profil

satysfakcja 55 % 22 głosów

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Podstawy prawne i organizacja oświaty 1.co to jest prawo omów gałęzie prawa Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w państwie, ustanowione przez właściwe organy władzy publicznej. Psychologiczna teoria prawa wg Leona Petrażyckiego sprowadza prawo do pewnych przeżyć psychicznych, emocjonalnych człowieka. Normy prawne wywołują presję psychiczną skłaniającą do określonego zachowania się. Polskie prawo dzieli się na następujące gałęzie: - Prawo administracyjne ?dotyczy: - procesów administracyjnych administracji rządowej i samorządowej; -określenia sposobów powołania, kompetencji, działalności i odpowiedzialności organów administracji rządowej i samorządowej; -regulacji stosunków pomiędzy organami administracji, a obywatelem. - Prawo konstytucyjne, inaczej państwowe: -zawiera opisy norm dotyczących organów władzy i podstawowych zasad ustroju państwowego; -określa prawa i obowiązki obywateli. - Prawo karne określa: - nakazy i zakazy postępowania, - czyny będące przestępstwem, - zakres odpowiedzialności oraz sankcje w razie przekroczenia przepisów, - sposób wykonania kary. - Prawo finansowe dotyczy: - przygotowania i uchwalenia budżetu (np. prawo budżetowe) - finansowanie działalności państwa - finansowania organizacji publicznoprawnych (np. prawo finansowania przedsiębiorstw) - podatków od osób fizycznych i podmiotów - Prawo cywilne: - reguluje na zasadzie równości stron: - reguluje stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi, - reguluje stosunki pomiędzy obywatelami, - normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym, - chroni dobra osobiste obywateli. 2.źródła prawa Źródła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządów terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej. System aktów normatywnych jest uporządkowany według dwóch kryteriów: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego. Ujęte według tych kryteriów akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, która dla naszego prawa przedstawia się następująco: - Konstytucja - Ustawa - Rozporządzenie - Uchwała Źródła prawa dzieli się na: źródła prawa powszechnie obowiązującego i źródła prawa o charakterze wewnętrznym 3.źródła prawa wewnętrznego Źródła prawa wewnętrznego ? są to przepisy prawne obowiązujące tylko jednostki organizacyjne podległ organowi wydającemu te akta. Do kategorii aktów prawa wew.zalicza się: - Uchwały Rady Ministrów - Zarządzania Prezesa Rady Ministrów i ?ministrów?, które mają charakter wewnętrzny. 4.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
19.1.2009 (20:15)

@rucha super !

Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.