profil

satysfakcja 74 % 125 głosów

Czasowniki nieregularne - trzy formy, 167 czasowników

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

lp 1 forma 2 forma 3 forma tłumaczenie 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się 2 awake awoke awoken budzić się 3 be was (were) been być 4 bear bore borne nosić 5 become became become zostawać 6 befall befell befallen przytrafić się, zdarzać się 7 beget begot begotten zrodzić, spowodować, wywołać 8 begin began begun zaczynać sić, rozpocząć 9 behold beheld beheld ujrzeć, zobaczyć, spostrzec 10 bend bent bent pochylić się 11 beset beset beset dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać 12 bet bet (betted) bet (betted) zakładać się, postawić na coś 13 bid bade bidden kazać, rozkazać komuś 14 bid (II) bid bid licytować, zaoferować cenę 15 bind bound bound przywiązywać, związywać, uwiązywać 16 bite bit bitten gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać 17 bleed bled bled krwawić, ulatniać się (o gazie) 18 blow blew blown dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać 19 break broke broken tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się 20 breed bred bred hodować 21 bring brought brought przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się 22 build built built budować 23 burn burnt butnt palić, parzyć, podpalać, spalać się 24 burst burst burst rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać 25 buy bought bought kupować, nabywać 26 cast cast cast rzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić 27 catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowić 28 choose chose chosen wybierać, typować 29 cling clung clung przylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo 30 come came come przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać 31 cost cost cost kosztować 32 creep crept crept skradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze) 33 cut cut cut kroić, ciąć 34 deal dealt dealt rozdzielać, dotyczyć, traktować 35 dig dug dug kopać, poszukiwać 36 drive drove driven kierować 37 dwell dwelt dwelt mieszkać 38 eat ate eaten jeść 39 fall fell fallen upaść, spadać 40 feed fed fed karmić, żywić 41 feel felt felt czuć 42 fight fought fought walczyć 43 find found found znaleźć 44 fit fit fit pasować 45 flee fled fled uciekać, zbiec 46 fling flung flung ciskać, rzucać 47 fly flew flown latać 48 forbid forbade forbidden zakazać 49 forecast forecast forecast zapowiadać, przepowiadać 50 forget forgot forgotten zapominać, zapomnieć 51 forgive forgave forgiven wybaczać 52 forsake forsook forsaken porzucać 53 freeze froze frozen zamarzać, mrozić 54 get got got (US gotten) dostać 55 give gave given dawać 56 go went gone iść 57 grind ground ground mleć, kruszyć 58 grow grew grown rosnąć 59 hang hung hung powiesić 60 have had had mieć 61 hear heard heard słyszeć 62 hew hewed hewn rąbać 63 hide hid hidden schować, skrywać 64 hit hit hit uderzyć, uderzać 65 hold held held trzymać 66 hurt hurt hurt ranić 67 keep kept kept trzymać, zachować 68 kneel knelt knelt klęczeć 69 knit knit knit robić na

Autor plutos1
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
17.3.2011 (18:40)

przydatneeee

10.2.2011 (17:13)

w palić się jest bląd w 2 formie, powinno być : Burnt a nie Butnt :)

Gramatyka


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.